Af Eva-Kristina Salameh

GrUD

Grammatisk Undersøgelse af Dansk som andetsprog. Komplet sæt

  • Antal
    -
    +
    1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms
Kortlægning af sprogudviklingen hos børn med dansk som andetsprog, der giver vigtig viden om eventuelle udfordringer og problematikker.

Fremfor at tage udgangspunkt i barnets alder, eller hvor længe barnet har været i Danmark, vurderes resultatet i forhold til, hvor længe barnet har været eksponeret for dansk i fx daginstitution eller skole. På den måde kan man tidligt blive opmærksom på børn, som viser tegn på forsinket udvikling af deres andetsprog, og afdække, om de sproglige vanskeligheder skyldes en sprogforstyrrelse eller mangelfuld eksponering for andetsproget. Resultatet gør, at man tidligt kan handle på eventuelle problematikker.

GrUD tager afsæt i processabilitetsteorien og sammenligner barnets resultat med forventede udviklingstrin i andetsproget. Ved at undersøge et begrænset antal nøglestrukturer på fem forskellige grammatiske niveauer giver testen et overblik over barnets sproglige forudsætninger: Hvilke strukturer barnet kan producere, og hvilke strukturer det er i gang med at tilegne sig.

Redskabet består af:
• En manual, der beskriver baggrunden for undersøgelsen, og hvordan den gennemføres, og som viser eksempler på udfyldte registreringsark.
• Et billedhæfte med tegninger og instruktioner til testadministratoren.
• Et registreringshæfte med registreringsark.

I tilknytning til GrUD findes bogen Børn med flere sprog: Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder, som uddyber den teoretiske baggrund for vurderingsredskabet og diskuterer forskellige tilgange til andetsprogstilegnelse.

Fakta

Udgivelsesår
2017

Om forfatteren

Eva-Kristina Salameh

Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universitetssygehuset i Malmø.

Målgruppe

Testadministrator
Testen henvender sig først og fremmest til logopæder og specialpædagoger, men kan også bruges af pædagoger og lærere, som ønsker at yde tidlig støtte til flersprogede børn og unge.

Testpersoner
Materialet er udviklet til førskole- og skolebørn, men kan også anvendes til sproglig vurdering af nyankomne unge og voksne udlændinge.

Sprog

Testen er oversat og bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh.

Tid

Vurderingen tager 15-20 minutter.

Indhold

GrUD Komplet sæt indeholder:

  • 1 Manual
  • 1 Billedhæfte
  • 10 Registreringshæfter

Materialerne kan desuden købes separat.

 

Relaterede varer