Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander

Om forfatteren

Helle Iben Bylander er oprindeligt uddannet pædagog, hvorefter hun fuldførte videreuddannelser til speciallærer i tale-/sprogvanskeligheder, hørevanskeligheder og læsning. Helle tog derefter en MA i sprogtilegnelse og flere sprogcertificeringer som instruktør ved Hanen-centeret. Igennem en årrække har hun arbejdet som tale-, høre- og læselærer og lektor ved Professionshøjskolen UCC, hvor hun har undervist talepædagoger og sprogvejledere og har arbejdet med flere projekter f.eks. Sprogpakken.

 

Helle er nu tilknyttet konsulentfirmaet Sprogin, hvor hun har undervisningsopgaver inden for børns sprogtilegnelse, de sproglige forudsætninger for læsning, hukommelse, dansk som andetsprog i skoleregi og dagtilbud. Helle giver desuden oplæg ved temadage – om stimulering af børns sproglige udvikling gennem oplevelser og erfaringer – og giver oplæg ved konferencer og for forældre om f.eks. sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv.

 

Fra 1985-2000 arbejdede Helle som henholdsvis pædagogmedhjælper, pædagog, souschef og leder i kommunale dagtilbud. Efter 2000 har Helle valgt at rette sit professionelle fokus mod sprogområdet, hvor hendes passion for at støtte og hjælpe børn og forældre skinner klart igennem alt, hvad hun foretager sig. F.eks. under Helles ansættelse som tale-, høre- og læsekonsulent ved PPR, hvor hun arbejdede med aldersgruppen 0-18 år med forskellige sproglige udfordringer. Inden for logopædi, specialpædagogik og læsning bærer Helle titlerne: konsulent, rådgiver, supervisor, faglig udvikler, underviser og vejleder.

 

I sin fritid er Helle blandt andet bestyrelsesmedlem i Audiologopædisk Forening og medarrangerer af kurser og konferencer for audiologopæder og tale-hørekonsulenter i hele Danmark.

Bøger af Helle Iben Bylander

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.