Af Morten Samsø Schmidt og Malene Arp

Det gode gruppearbejde

Problembaseret læring i grundskolen

  • Bog
    -
    1
    +
    330,00 kr.
I alt
330,00 kr.
264,00 kr. ekskl. moms
Halvdelen af undervisningstiden bliver tilrettelagt med gruppearbejde. Men ved vi, hvad der virker? Hvordan arbejder eleverne sammen? Og hvordan får vi skabt det gode gruppearbejde?

DET GODE GRUPPEARBEJDE er en grundbog, som giver lærere teoretiske og konkrete værktøjer til at styrke og lykkes med gruppearbejdet i grundskolen. Mange elever og lærere oplever, at gruppearbejde til tider kan være konfliktfyldt, udfordrende og spild af tid.

Det rejser et væld af spørgsmål: Lægger opgaven op til samarbejde? Er den godt beskrevet? Ved eleverne overhovedet, hvordan de skal samarbejde? Fungerer det? Og hvad gør eleverne, hvis det ikke fungerer? Hvordan støtter man den gode proces som lærer? Bogen giver praksisnære svar på disse spørgsmål – og mange konkrete redskaber til både planlægning og undervisning.

DET GODE GRUPPEARBEJDE tager udgangspunkt i problembaseret læring, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, og der er fokus på proces, samarbejde, kildekritik og på at arbejde undersøgende og bruge it på en meningsfuld måde.

DET GODE GRUPPEARBEJDE henvender sig til alle lærere i grundskolen og lærerstuderende, som har brug for teoretisk baggrund samt værktøjer og konkrete undervisningsforløb om gruppearbejde med fokus på problembaseret læring.

Fakta

ISBN (Bog)
978-87-7158-904-7
Antal sider
288

Om forfatterne

MS
Morten Samsø Schmidt

Morten Samsø Schmidt er cand.mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og historie, uddannet lærer og master i IKT og læring. Har primært arbejdet på grundskoleområdet, hvor han også har været praktikkoordinator og it-vejleder. Er censor på professionshøjskolerne inden for fagområderne praktik, historie og bachelorprojekter. Er medejer af virksomheden Videnspot.

MA
Malene Arp

Malene Arp er cand.mag. i dansk og uddannet lærer. Er uddannet i grafisk facilitering i praksis, som hun anvender i sin undervisning. Er desuden censor på læreruddannelsen. Medejer af firmaet Videnspot, hvor hun udarbejder undervisningsforløb og grafiske illustrationer og holder oplæg om digital dannelse og problembaseret læring.

Download øvelser og arbejdsark

Relaterede varer