MA

Malene Arp

Om forfatteren

Malene Arp er cand.mag. i dansk og uddannet lærer. Er uddannet i grafisk facilitering i praksis, som hun anvender i sin undervisning. Er desuden censor på læreruddannelsen. Medejer af firmaet Videnspot, hvor hun udarbejder undervisningsforløb og grafiske illustrationer og holder oplæg om digital dannelse og problembaseret læring.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.