Lea Lund

Lea Lund

Om forfatteren

Lea Lund, ph.d., seniorforsker ved Center for Fælles Beslutningstagning, ekstern lektor på Aalborg Universitet på masteruddannelsen i pædagogisk ledelse og på DPU i mastervalgfaget aktionslæring. Leas forskningsfelt er rundet af almendidaktikken. Hun har i en lang årrække forsket i professionsudvikling og været tilknyttet forskellige forskningsmiljøer på Aarhus Universitet i relation til grundskole- og ungdomsuddannelser. Lea er forfatter til flere bøger om lærertænkning, ledelsesudvikling og didaktisk refleksion og har arbejdet som uddannelses- og forskningsleder i professionshøjskoleregi.

Har undervist i didaktik, curriculum og læring på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse samt forsket i og skrevet om lærertænkning og didaktisk refleksion. Lea Lund har desuden stor erfaring med ledelse af didaktiske udviklingsprojekter i gymnasie- og ungdomsuddannelsesregi. Hun er både nationalt og internationalt tilknyttet forskellige forsknings- og udviklingsmiljøer.

Desuden redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.