Af Lea Lund og Christel Aulkær Moll

Didaktisk skoleledelse

 • Bog
  -
  +
  280,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  196,00 kr.
I alt
280,00 kr.
224,00 kr. ekskl. moms
Ledelsesopgaven for skolelederen og ledelsesteamet har en særlig pædagogisk-didaktisk dimension. Denne bog giver konkrete bud på, hvordan man griber den pædagogisk-didaktiske del af ledelsesopgaven an.

Skolens kerneopgave er undervisningen og elevernes læring. Ledelsesopgaven for skolelederen og ledelsesteamet har dermed en særlig pædagogisk-didaktisk dimension. Ledelsens faglige ledelse skal både have direkte forbindelse til, hvad der konkret foregår i klasselokalet, og lederne skal tage aktiv del i lærerens didaktiske refleksioner. De skal med andre ord udføre didaktisk skoleledelse.

DIDAKTISK SKOLELEDELSE giver konkrete bud på, hvordan man griber den pædagogisk-didaktiske del af ledelsesopgaven an. Bogen består af to dele, en teoretisk og en praktisk.

Del 1. Teoretisk og empirisk baggrund indeholder seks kapitler med bogens teoretiske afsæt og en lang række cases, modeller, skabeloner og refleksionsspørgsmål til udvikling af en didaktisk skoleledelse, bl.a. redskabet Guideline til didaktisk skoleledelse.

Del 2. Redskabskasse indeholder modeller, dialogbaserede øvelser, skabeloner og taksonomier, bl.a. Grundskabelon til faglig sparring. Øvelserne kan både bruges i den didaktiske samtale mellem leder og lærer og internt i ledelsesteamet.

DIDAKTISK SKOLELEDELSE er skrevet til den daglige og faglige pædagogiske ledelse, dvs. skolens ledelsesteam, afdelingsledere, souschefer, viceskoleledere og teamledere. Den dækker skoleledelse på flere niveauer, både i grundskolen, på FGU og EUD samt i hele gymnasiesektoren.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-912-2
ISBN (E-bog)
978-87-7158-913-9 (ePub)
Antal sider
178

Om forfatterne

Lea Lund

Lea Lund, ph.d., i uddannelsesforskning, er seniorforsker ved Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Hun forsker i læring i arbejdslivet og er forfatter til flere artikler og bøger om didaktik, læring og kompetenceudvikling.

Christel Aulkær Moll

Christel Aulkær Moll er cand.mag.pæd., lektor i skoleledelse og underviser på diplomuddannelsen i ledelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Christel har specialiseret sig i store skoleudviklingsprojekter, hvor skole og forvaltningsledelse særligt er i fokus. Hun er tidligere folkeskolelærer og har i en årrække været læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet og har på læreruddannelsen undervist i det personlige lederskab. Christel er desuden forfatter til en række artikler og blogindlæg om distribueret ledelse og ressourcepersoners rolle i skolen.

Figurer til download

Anmeldelser

Det er en yderst inspirerende og handlingsfokuseret udgivelse, som giver gode værktøjer til at kunne lykkes med didaktisk skoleledelse. Bogen er velskrevet, let at forstå og indeholder mange gode modeller og eksempler fra praksis, der gør det let at omsætte teorier til egen ledelsespraksis.

Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse, DBC uge 47 2022

Det er i høj grad en meget anvendelig og brugsvenlig bog [...] Bogen kan kraftigt anbefales til både skoleledelser og skolens ressourcepersoner, der arbejder med udvikling af skolens pædagogiske personale i retningen af en styrket læringskultur, hvor der er fokus på både elevers, læreres og lederes lærende udvikling.

Ove Christensen, Kulturkapellet

Samlet set er bogen et rigtig godt bud på en værktøjskasse til den didaktiske skoleledelse, og samtidig leverer den gode argumenter i forhold til, hvorfor det er vigtigt at prioritere noget af ledere og læreres dyrebare tid på samtaler, der skaber nye forståelser og indsigter i arbejdet med styrkelse af kerneopgaven: undervisning og elevernes læring.

Christina Hostrup, Folkeskolen.dk

Nogle gange kommer der en bog, der rammer plet både med dens budskab og redskaber. Med ”Didaktisk skoleledelse” leverer Lea Lund og Christel Aulkær Moll lige præcis sådan en bog. For når vi som ledere løfter blikket fra økonomi og forvaltning og fokuserer på kerneopgaven med undervisning og elevers læring, kan der være brug for at komme uden om synsning og vante tankemønstre. Det er det, vi kan opnå med didaktisk belægsanalyse: Et stillads for, hvordan vi kan indgå i dialog og sammen være undersøgende og nysgerrige på undervisningen og endda være det på en måde, så vi tager udgangspunkt i data fra den konkrete praksis.

Malte von Sehested, Fagmagasinet Plenum

Relaterede varer