Andreas Nielsen

Andreas Nielsen

Om forfatteren

Mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet og lektor på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Andreas er medlem af redaktionen for tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.