Af Jane Squires, Diane Bricker og Elizabeth Twombly

ASQ:SE-2 Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional, 2nd ed.

 • Antal
  -
  +
  2.250,00 kr.
I alt
2.250,00 kr.
1.800,00 kr. ekskl. moms
Den danske udgave af den internationalt anerkendte vurdering af den socioemotionelle udvikling hos spædbørn og mindre børn

ASQ®:SE-2 afdækker hurtigt og pålideligt eventuelle forsinkelser i små børns sociale og følelsesmæssige udvikling i de første så kritiske år af barnets liv. En sikker identifikation af forsinkelser i barnets udvikling er afgørende for, at der kan sættes ind med målrettede tiltag i tide.

Testen tager (ligesom ASQ®-3) udgangspunkt i forældres eller andre omsorgspersoners observationer af barnet, da det har vist sig at være en pålidelig måde at følge barnets følelsesmæssige og sociale udvikling på. Materialet består af 9 spørgeskemaer, gående fra barnet er 2 til 60 måneder. Hvert spørgeskema indeholder omkring 30 udsagn om selvregulering, indvilligelse, tilpasningsevne, autonomi, affekt, social kommunikation og interaktion med andre.

Udover at screene for forsinkelser i udviklingen giver ASQ®:SE-2 forældre mulighed for at følge deres barns fremskridt på det socioemotionelle område. Testen er derfor også ideel i den rutinemæssige undersøgelse af og opfølgning på små børns trivsel og udvikling.

Fakta

Udgivelsesår
2019

Om forfatterne

JS
Jane Squires

Jane Squireser professor i specialundervisning på University of Oregon og arbejder især med tidlige interventioner i barndommen. Hun er direktør for The Early Intervention Programme og har skrevet eller været medforfatter på over 90 bøger.

DB
Diane Bricker

Diane Bricker er professor emerita på University of Oregon, hvor hun har arbejdet med tidlige interventioner i barndommen. Hun har også været leder af The Early Intervention Programme og har arbejdet systemisk med børn med handicap.

ET
Elizabeth Twombly

Elizabeth Twombly, M.S., bor i Eugene i Oregon og er medlem af lærerkollegiet ved Early Intervention Program ved University of Oregon, Eugene. Før Elizabeth Twombly begyndte at beskæftige sig med fagområdet for tidlig intervention, arbejdede hun i mange år med småbørn med specifikt fokus på miljøundervisning, barnepleje og førskoleprogrammer både på USAs øst- og vestkyst.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af psykologer, læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, logopæder og alle andre faggrupper, som arbejder med småbørn og deres udvikling.

Målgruppe

Testpersoner
Børn fra 1 måned til 6 år.

Testen anvendes især på spædbørn og mindre børn, der har risiko for udviklingsmæssige forstyrrelser eller forsinkelser, fx på grund af sygdom, lav fødselsvægt eller som resultat af miljømæssige faktorer.

Sprog

Den amerikanske test er oversat i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd af Camilla Overbye, Ingeborg Kristensen, Maiken Pontoppidan, Mette Skovgaard Væver og Tea Trillingsgaard.

Tid

Det tager 10-15 minutter for forældrene at besvare spørgeskemaet og 5 minutter at score det i hånden.

Onlineversion

Testens spørgeskemaer findes også i en onlineversion, som automatiserer scoringsprocessen. Resultatet vises i et printvenligt format, og det er nemt at sammenligne forskellige resultater over tid.

I onlinesystemet kan spørgeskemaerne både administreres fra administrationsmodulet og sendes ud til forældre pr. mail. Her kan man nemt få overblik over udsendte spørgeskemaer og sende reminder-mails til forældre, hvis spørgeskemaerne ikke besvares.

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Indhold

Et komplet sæt af ASQ:SE-2 (varenr. 0129-00) består af:

 • Amerikansk User’s Guide
 • 1 ex af Trin-for-trin guide
 • 1 ex af Udviklingsoversigt
 • 1 ex af ’Møde med forældre’-ark
 • 1 ex af hvert af de 9 spørgeskemaer og opgørelsesark.

 

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer