Af Jane Squires og Diane Bricker

ASQ-3 Ages & Stages Questionnaires®

Komplet sæt

 • Antal
  -
  +
  2.500,00 kr.
I alt
2.500,00 kr.
2.000,00 kr. ekskl. moms
Den danske udgave af den internationalt anerkendte screening af spæd- og småbørns udvikling

ASQ-3 afdækker hurtigt og præcist de udviklingsmæssige fremskridt hos småbørn. Det har afgørende betydning for børns fremtid, at udviklingsmæssige forsinkelser og forstyrrelser bliver identificeret så tidligt som muligt, så der kan igangsættes relevant og målrettet behandling i tide.

Testen tager (ligesom ASQ®:SE-2) udgangspunkt i forældres eller andre omsorgspersoners observationer af barnet, da det har vist sig at være en pålidelig måde at følge barnets udvikling på. Den præcise og værdifulde identificering af tegn på forsinkelser og afvigelser har gjort ASQ til den mest anvendte udviklingsmæssige test på verdensplan.

Materialet består af 21 spørgeskemaer med 2-6 måneders intervaller, gående fra barnet er 1 måned til 5½ år. Hvert spørgeskema består af 30 spørgsmål inden for:

• Kommunikation
• Grovmotorik
• Finmotorik
• Problemløsning
• Personligt/socialt
• Potentielle bekymringsområder

Spørgeskemaerne udfyldes af forældrene og scores af fagpersoner, som også er ansvarlige for at give feedback på besvarelserne.

ASQ-3 er også ideel til større screeningsundersøgelser af småbørn, fx som led i forskning.

Fakta

Udgivelsesår
2016

Om forfatterne

JS
Jane Squires

Jane Squireser professor i specialundervisning på University of Oregon og arbejder især med tidlige interventioner i barndommen. Hun er direktør for The Early Intervention Programme og har skrevet eller været medforfatter på over 90 bøger.

DB
Diane Bricker

Diane Bricker er professor emerita på University of Oregon, hvor hun har arbejdet med tidlige interventioner i barndommen. Hun har også været leder af The Early Intervention Programme og har arbejdet systemisk med børn med handicap.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, logopæder, psykologer og alle andre faggrupper, som arbejder med småbørn og deres udvikling.

Målgruppe

Testpersoner
Børn fra 1 måned til 5 ½ år.

Testen henvender sig især til børn, som har risiko for udviklingsmæssige forstyrrelser eller forsinkelser pga. lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, alvorlig sygdom eller miljøbestemte faktorer samt til børn med bekymrende adfærd over længere tid.

Sprog

ASQ-3 er oversat til dansk af specialeansvarlig børnefysioterapeut Annemette Kircheiner Brown og speciallæge Finn Jonsbo. Brugervejledningen er dog den originale amerikanske.

Tid

Det tager 10-15 minutter at gennemføre testen og 2-3 minutter at score den.

Onlineversion

Testens spørgeskemaer findes også i en onlineversion, som automatiserer scoringsprocessen. Resultatet vises i et printvenligt format sammen med de relevante aktivitetsark, og det er nemt at sammenligne forskellige resultater over tid.

I onlinesystemet kan spørgeskemaerne både administreres fra administrationsmodulet og sendes ud til forældre pr. mail. Her kan man nemt få overblik over udsendte spørgeskemaer og sende reminder-mails til forældre, hvis spørgeskemaerne ikke besvares.

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Anmeldelser/artikler

Den danske psykolog Nina Madsen Sjö har sammen med den amerikanske børnelæge og forsker Kevin P. Marks publiceret artiklen “Comparative use of the Ages and Stages Questionnaires in the USA and Scandinavia: a systematic review i tidsskriftet Developmental Medicine & Child Neurology. Artiklen er blevet til på baggrund af en litteraturgennemgang, der viste, at systematisk screening, relevante indsatser og opfølgning er afgørende for at sikre og øge børns trivsel. Gennemgangen kortlagde vigtige tendenser og førte dermed til praktiske råd i forbindelse med screening og forskning.

Indhold

Et komplet sæt af ASQ-3 (varenr. 0125-00) består af:

 • Amerikansk User’s Guide
 • 1 ex af Trin-for-trin guide
 • 1 ex af hvert af de 21 spørgeskemaer og opgørelsesark.
 • 1 ex af bogen ASQ®-3 læringsaktiviteter.

 

Køb af de enkelte ASQ-3 spørgeskemaer forudsætter, at man på forhånd har købt et komplet sæt.

 

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer