Af John S. March

MASC 2 – The Multidimensional Anxiety Scale for Children 2nd edition

Komplet sæt

 • Antal
  -
  +
  2.000,00 kr.
I alt
2.000,00 kr.
1.600,00 kr. ekskl. moms
Den danske version af den anerkendte test til vurdering af angst hos børn og unge.

MASC 2 er et omfattende og nuanceret spørgeskema, der hurtigt og effektivt identificerer eventuelle angstsymptomer og deres sværhedsgrad hos børn og unge. En af testens helt store styrker er, at den differentierer mellem væsentlige angstsymptomer, fremfor at måle flere tilstande på én gang med korte og ensidigt fokuserede angstskalaer.

Testen er let og hurtig at gennemføre og derfor ideel til tidligt at opspore, identificere og differentiere mellem forskellige angstrelaterede symptomer hos børn og unge og dermed synliggøre eventuelle behov for yderligere undersøgelse eller behandling. Herudover er testen velegnet til at monitorere og vurdere effekten af igangsatte behandlingstiltag.

Testen består af to spørgeskemaer: ét, hvor barnet vurderer sig selv, og ét, hvor forældrene vurderer barnet. Begge spørgeskemaer består af 50 spørgsmål, og der udregnes en totalscore afledt af scoren på de seks delskalaer:

 • Separationsangst
 • Socialangst, herunder præstationsangst
 • Fysiske symptomer, herunder panikangst og anspændthed
 • Undvigelse af fare
 • Generaliseret angst
 • Tvangstilstande

Fakta

Udgivelsesår
2014

Om forfatteren

John S. March

John S. March er professor i psykiatri og psykologi ved Duke University Medical Center og leder af Divisions of Neurosciences Medicine ved Duke Clinical Research Institute. Han har mange års erfaring med udvikling og testning af farmakologi og CBT-behandling til unge og voksne.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af psykologer, læger, kandidater i pædagogisk psykologi og andre fagpersoner, der har erfaring med at foretage kliniske vurderinger af børn og unge med angst og tilsvarende tilstande.

Målgruppe

Testpersoner
Børn og unge i alderen 8-19 år.

Sprog

Testen er oversat og tilpasset danske forhold af cand.psych.aut., ph.d. Henrik Skovdahl Hansen og cand.psych. Mette Lyhne. Testen er tilbageoversat og godkendt af det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen. Manualen er dog den originale, amerikanske.

Tid

Det tager 20 minutter at gennemføre testen og 10 minutter at score den.

Indhold

MASC 2 – Komplet sæt består af:
– Manual på engelsk (0121-01)
– Selvrapporteringsskema (0121-08) – 10 stk.
– Spørgeskema til forældre (0121-09) – 10 stk.

 

Relaterede varer