Af Rikke Hollerup Bencke og Rikke Mølbak

AKTIV matematik i indskolingen

Aktivitetsmappe inkl. Lærervejledning med kopiark mv.

 • Antal
  -
  +
  800,00 kr.
I alt
800,00 kr.
640,00 kr. ekskl. moms
AKTIV matematik integrerer fysiske aktiviteter i undervisningen, så der skabes et samspil mellem undervisningens indhold og elevernes læring.

AKTIV matematik i indskolingen er et undervisningsmateriale til matematikundervisningen i 0.-4. klasse. Materialet har fokus på, hvordan man integrerer fysiske aktiviteter i undervisningen, så der skabes et samspil mellem undervisningens indhold og elevernes læring. For hver aktivitet fremgår det, hvilke matematiske kompetencer der understøttes af aktiviteten ifølge Fælles Mål for faget matematik.

AKTIV matematik giver læreren og eleverne mulighed for at skabe et nyt, sjovt og anderledes læringsrum, hvor eleverne kan udvikle og understøtte deres matematiske forståelse. Når man flytter matematikundervisningen væk fra skolebænken og ud i gården, bliver eleverne inspireret til at tænke og forstå matematik på en ny og mere konkret måde.AKTIV matematik har som overordnet mål at fremme den matematiske forståelse ved at kombinere forskellige regningsarter og matematiske teorier med fysiske aktiviteter, der engagerer eleverne, sikrer deres aktive deltagelse og dermed skaber grundlag for læring. Eleverne bevæger sig:

 • „med“ matematik: Bevægelse kobles til faget for at øge forståelsen.
 • „til“ matematik: Bevægelse kobles til faget for at gøre det mere kinæstetisk.
 • „i“ matematik: Bevægelse er en forudsætning for at kunne løse opgaven.

AKTIV matematik understøtter forståelsen af, at fysisk aktivitet og bevægelse kombineret med matematik kan være med til at fremme elevernes motivation, læring og trivsel. I skolereformen sættes der fokus på at kunne gennemføre bevægelsesaktiviteter – både i den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. AKTIV matematik kan anvendes inden for begge områder.

AKTIV matematik er udviklet til at:

 • gøre abstrakt læring konkret
 • støtte og fremme elevernes læringsmål
 • kombinere fysiske aktiviteter med matematik
 • styrke faglig læsning i matematik
 • læreren kan variere og differentiere aktiviteterne
 • give læreren ideer til selv at videreudvikle lege og bevægelse i matematikundervisningen.

AKTIV matematik i indskolingen indeholder:

Lærervejledning med 30 forskellige aktiviteter, hvor matematikken kombineres med krop og bevægelse. Alle aktiviteterne er differentieret, så de kan tilpasses det enkelte klassetrin og bruges flere gange. Aktiviteterne er forklaret grundigt med illustrationer, så de er lette at bruge i praksis. Lærervejledningen indeholder desuden 7 forskellige evalueringsark, der dækker de matematiske områder, som beskrives i de 30 aktiviteter. Evalueringsarkene kan frit kopieres. Målbeskrivelserne i evalueringsarkene understøtter de Fælles Mål for faget matematik.

Konkrete materialer:
Materialet indeholder 236 kort klar til brug til de forskellige aktiviteter fx stjerneløb, memoryspil, stratego. Desuden indeholder mappen også 10 store udstansningstal i plastik og 2 vindsler bukseelastik.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN
Varenr. 1980-00

Om forfatterne

RB
Rikke Hollerup Bencke

Rikke Hollerup Bencke er lærer og pædagogisk konsulent.

RM
Rikke Mølbak

Rikke Mølbak er uddannet som lærer i 2002 fra Frederiksberg Seminarium. Hun har siden arbejdet som lærer i primært 1. til 6. klasse og har fokus på læseindlæring i de små klasser.

Tilkøb af materialer

Materialerne fra AKTIV matematik i indskolingen kan tilkøbesenkeltvis til nedenstående priser.

Aktivitetsmateriale

 • Aktivitet 7, 14 og 20: 4 sæt kort 0-10 (varenr. 1980-10) – 275,00 kr.
 • Aktivitet 10: 32 kort med regnestykke og 32 kort med resultat, 2 vindsler bukseelastik (varenr. 1980-11) – 275 kr.*
 • Aktivitet 11: 36 kort med tal og aktivitet (varenr. 1980-12) – 275 kr.*
 • Aktivitet 13 og 23: 10 udstansningstal (0-9) (varenr. 1980-13) – 399 kr.*
 • Aktivitet 16: 40 kort til memoryspil med tal 1-20 og tegninger med antal 1-20 (varenr. 1980-14) – 275 kr.*
 • Aktivitet 22: 112 kort til stratego (et rødt sæt a 56 kort og et blåt sæt a 56 kort) (varenr. 1980-15) – 275 kr.*
 • Aktivitet 30: 56 kort til stjerneløb med regnehistorier i multiplikation, positionssystemet, mængdetal, måling, addition, subtraktion, geometri og 10-talssystemet. Til regnehistorie hører 3 spørgsmål i forskellige niveauer (varenr. 1980-16) – 399 kr.*

Lærervejledning med 30 forskellige aktiviteter, hvor matematikken kombineres med krop og bevægelse. Aktiviteterne er forklaret grundigt med illustrationer. Til flere af aktiviterne hører kopi- sider med opgaver (varenr. 1980) – 200 kr.*

*Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt forlaget på 4546 0050 eller info@dpf.dk for bestilling af ovenstående.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 1.-3. klasse.

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer