Af Lene René Nielsen

AKTIV læsning og skrivning i indskolingen – ELEVBOG

 • Antal
  -
  +
  125,00 kr.
I alt
125,00 kr.
100,00 kr. ekskl. moms

Hvordan bliver du en god læser? Og hvordan skriver du gode tekster?

Det lærer du i denne bog. Det handler om at blive en AKTIV læser og en AKTIV læser og skriver. Det er nemlig ret enkelt med læsning og skrivning: Jo mere du læser og skriver, jo bedre bliver du til det.

Det handler om at kunne forstå det, du læser. Det handler også om at kunne skrive tekster, der passer præcist til det formål, du har med at skrive dem. Det kan en AKTIV læser . Målet med bogen er altså at gøre dig til en AKTIV læser.

I bogen lærer du, hvordan du:

 • vælger læsemåde – skal du læse teksten som fakta eller fiktion?
 • læser med et læseformål – du skal vide, hvorfor du læser teksten.
 • bruger forskellige læseteknikker.
 • bruger forskellige notatteknikker.
 • læser og skriver i forskellige teksttyper.

Du lærer bedst ved at være aktiv. Derfor hører der aktiviteter til denne bog fx:

 • Sorteringsløb med fakta og fiktion
 • Skriveopgaver
 • Samtalekort
 • Memoryløb
 • QR – løb

Denne bog er både en arbejdsbog og en opslagsbog, du kan bruge, hver gang du skal læse og skrive tekster i fagene.

 

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN
978-87-7158-832-3
Antal sider
90

Om forfatteren

LN
Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

Aktiv læsning og skrivning i indskolingen

AKTIV læsning og skrivning i indskolingen understøtter forståelsen af, at når alle klassens lærere underviser eksplicit og systematisk i læsning og skrivning som en integreret del af den daglige undervisningspraksis, vil flere elever udvikle deres læse- og skrivelyst. At skrive, læse og tale udvikles i samspil og styrkes parallelt.

Materialets skriveopgaver og samarbejdsøvelser rummer muligheder for udfordringer til alle elever.

AKTIV læsning og skrivning i indskolingen består af:

 • Elevbog, der både er en arbejdsbog og en opslagsbog, som kan følge eleven fra 1.-3. klasse.
 • Lærervejledning med den teoretiske baggrund for opgaverne og vejledning i brug af elevbogen, aktivitetsmappen samt kopiforlæg.
 • Aktivitetskassen med plakater og kort til aktiviteter: Sorteringsstafet, Samtalekort, Memoryløb og QR – løb.

 

AKTIV læsning og skrivning til indskolingen er udviklet til:

 • Læsevejlederen, der skal sætte et forløb i gang i en klasse eller hjælpe lærerne i gang med direkte undervisning i læsning og skrivning.
 • Lærerteamet, der ønsker en fælles reference og et fælles sprog som udgangspunkt for læsning i fagene.
 • Dansklæreren, der ønsker en læse- og skriveundervisning baseret på kendskabet til teksttyper.

Elevbogen til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen

AKTIV læsning og skrivning i indskolingen har som overordnet mål at gøre alle klassens lærere i stand til at undervise eksplicit og systematisk i læsning og skrivning i fagenes tekster. Læringen sker gennem forskellige typer af aktiviteter: læsning, samtale, skrivning og bevægelse. Materialet kan give læsevejledere og lærere et fælles sprog som udgangspunkt for undervisning, der styrker elevernes læse- og skrivelyst.

Elevbogen er både en arbejdsbog og en opslagsbog, der støtter eleverne i deres læse- og skriveudvikling i fagene i forløbet fra 1.–3. klasse. Det er relevant at arbejde med indholdet i de enkelte kapitler flere gange i løbet af indskolingen, og materialet er med oversigten over teksttyper og genrer, teksttypebeskrivelserne, AKTIV-spørgsmålene og læse- og notateknikkerne en opslagsbog, eleverne kan vende tilbage til, hver gang de læser og skriver i fagene. Eksempelteksterne er forsynet med QR-koder, så elever, der endnu ikke er sikre læsere, kan få læst op.

Anmeldelser

"AKTIV læsning og skrivning i indskolingen" er et materiale, der kan bruges af dansklærere, lærerteam og læsevejleder. Det er inspirerende og kompetent og et materiale, som kan støtte både elever og lærere til at yde deres bedste, samtidig med at det er sjovt.

Folkeskolen.dk

AKTIV er det bedste materiale, hvis du gerne vil lave en indsats i faglig læsning og skrivning på din skole. Materialet er en tværfaglig støtte til læsevejlederen og til hele lærerteamet, så alle lærere kan støtte op om læsning og skrivning.

Materialet er spækket med sjove aktiviteter, så eleverne kommer væk fra deres pladser og deres skærme.

De er altså både aktive i deres læring, når det kommer læsning og skrivning, men de er også fysisk aktive, når de skal løse de forskellige opgaver.

Signe Stiig - Læsevejleder og dansklærer

MÅLGRUPPE

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 1.-3. klasse.

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer