Af Nancy A. Martin og Rick Brownell

EOWPVT – Expressive One-Word Picture Vocabulary Test, 4.ed.

  • Antal
    -
    +
    1.875,00 kr.
I alt
1.875,00 kr.
1.500,00 kr. ekskl. moms
Den anerkendte test til vurdering af det ekspressive ordforråd.

EOWPVT-4 vurderer ordkendskabsniveauet hos børn helt ned til 2 år. Testen måler hurtigt og præcist, om det ekspressive ordforråd er forsinket eller afviger fra det normale og alderssvarende. Denne viden er vigtig, fordi evnen til at forstå og benævne ord er essentiel for børns sprog- og læseudvikling, og fordi tidlig intervention er afgørende, hvis udviklingen afviger fra normen.

Testen anvendes til børn med formodede læringsvanskeligheder eller forsinket ordkendskabsudvikling. Klinisk kan testen anvendes i forbindelse med diagnostik og behandling af fx autisme, ADHD, demens og Alzheimers sygdom samt i udredningen ved erhvervet hjerneskade til at differentiere mellem ekspressiv, impressiv og global afasi.

Testen foregår ved, at testpersonen får vist en række billeder, som han eller hun skal fortælle, hvad forestiller. Dermed måles evnen til at generere ord og benævne ting, begreber og handlinger. Opgaverne har en stigende sværhedsgrad (Rasch analyse) og ingen gulv- og lofteffekt, og testen kan dermed både identificere børn og voksne med et underudviklet og et højtudviklet verbalt ordforråd.

Fakta

Udgivelsesår
2013

Om forfatterne

NM
Nancy A. Martin

Nancy A. Martin er psykolog, ph.d. og specialist i neuropsykologi. Hun har skrevet flere forskningsartikler om børn og unges psykiske udvikling og været medforfatter til en række psykologiske test.

RB
Rick Brownell

Rick Brownell er cand.scient. (MSc) og medforfatter til en række psykologiske test, herunder flere test vedrørende indlæringsvanskeligheder og sproglige færdigheder.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen henvender sig primært til logopæder, audiologopæder, tale-hørekonsulenter, sprogkonsulenter og lingvister og kan også anvendes af neuropsykologer og kliniske psykologer.

Målgruppe

Testpersoner
Børn og voksne (2-80+ år).

Sprog

Scoringsarket er oversat til dansk, mens manual og stimulushæfte – med undtagelse af to danske tegninger – er det originale amerikanske materiale. Der anvendes amerikanske normer.

Lektor i audiologopædi Helle Iben Bylander har været fagkonsulent i forbindelse med den danske oversættelse.

Tid

Testen tager under 20 minutter at gennemføre, og scoringen tager kun 5 minutter.

Indhold

EOWPVT-4 – Komplet sæt består af:

  • Brugermanual (varenr. 0116-01)
  • Stimulushæfte med farvede illustrationer (varenr. 0116-04)
  • Registrerings- og opgørelsesark, 10 stk. (varenr. 0116-07)

Testen markedsføres og er normeret sammen med ROWPVT-4, der måler det impressive ordforråd eller evnen til at forstå og kende ord.

Relaterede varer