Af Annette Møller Nielsen, Kirsten Callesen, Tony Attwood og Michael Ellermann

KAT-kassen

2. udgave

 • Antal
  -
  +
  3.750,00 kr.
I alt
3.750,00 kr.
3.000,00 kr. ekskl. moms
En samling særlige værktøjer til samtale med børn, unge og voksne om deres oplevelser, tanker og følelser.

KAT-kassen har til formål at hjælpe børn, unge og voksne til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer.

KAT står for Kognitiv Affektiv Træning, og den grundlæggende ide er at lade visuelle, konkrete værktøjer hjælpe os til at kommunikere sammen. KAT-kassens materialer tilbyder en inspirerende ramme for samtaler om glæder, sorger, udfordringer og problemløsning.

KAT-kassen indeholder:

 • 200 udtryksfulde ansigter, som repræsenterer stemninger og følelsesmæssige tilstande
 • 100 føleord med sproglige variationer
 • Kropsfigur med et stort udvalg af ord for kropsadfærd og kropsfornemmelser
 • Mine Cirkler hjælper til at opklare sociale relationer, præferencer og at skelne vigtigt fra ubetydeligt
 • Hjulet sætter nuancer på emner og temaer
 • En Måler med en skala fra 1-10
 • Værktøjerne Døgnet, Ugen og Året bidrager til at inddrage stemnings- og humørforandringer
 • Tre forskellige samtaleark til strukturering af samtalerne.

Der kan skrives og tegnes på værktøjerne, og mange er forsynet med velkro, så ord og ansigter kan hæftes på.

Med KAT-kassen følger desuden 1 eksemplar af Manual til KAT-kassen* og 1 års licens til den digitale version af KAT-kassen, KAT web-appen, som kan bruges på både PC, Mac og tablet.

De visuelle værktøjer og labels understøtter den nonverbale dialog mellem samtalepartnere, imens der udvikles et aktivt ordforråd for følelser, tanker, kropsfornemmelser og adfærd på en ikke-konfronterende måde.

KAT-kassen og KAT web-appen kan bruges i hjemmet, i grundskolen og indenfor specialundervisningen, på institutioner og i psykiatrien. Det lettilgængelige materiale fremmer kommunikationen i klinikken ved psykologiske undersøgelser, i familieterapi, traumeterapi, behandling af angst og depression, spiseforstyrrelser, stresstilstande og almindelig psykoedukation om følelser, tanker og adfærd samt i det vigtige arbejde med mentalisering.

* Ekstra eksemplarer af Manual til KAT-kassen kan købes ved henvendelse til forlaget.

Fakta

Udgivelsesår
2016

Om forfatterne

AN
Annette Møller Nielsen

Annette Møller Nielsen er psykolog ved Center for Autisme og er ph.d. studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Har siden 1980 som lærer været tilknyttet Kasperskolen, Københavns Amts Undervisningstilbud for børn med autisme og Asperger syndrom. Er som psykolog på Center for Autisme ansvarlig for tilrettelæggelse af kurser, rådgivning af forældre og fagfolk og psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

KC
Kirsten Callesen

Kirsten Callesen er psykolog med speciale i autisme.

TA
Tony Attwood

Tony Attwood er ph.d., klinisk psykolog og en af verdens førende specialister i autisme. Han er født og uddannet i England, bor og arbejder i Australien og er adjungeret professor på Griffith University i Queensland.

WEB-APP

1 års licens til web-app følger med ved køb af KAT-kassen, 2. udgave.

KAT web-appen giver nye spændende muligheder for at arbejde virkelighedsnært under samtaler. Alle værktøjer kan reguleres og tilpasses brugeren. Det er muligt at importere fotos og videoer, lave egne ansigter og føleord, tilrettelægge egne forløb med en serie af værktøjer, gemme fælles arbejde nemt og sikkert, og benytte materialet både ude og hjemme.

Har du nogle spørgsmål til brugen af web-appen, bedes du kontakte cat-kit.com.

Relaterede varer