Kursus

DPU Superbrugerkursus

Type

Kursus

Superbrugerkusus: DPU 0-6 år eller DPU Voksne

På superbrugerkurset får du en dybere indsigt i anvendelsen af DPU. Som superbruger kan du bl.a. vejlede kolleger i arbejdet med DPU.

Beskrivelse
På superbrugerkurset lærer du at arbejde med alle processer i brugen af redskabet DPU og kommer dermed til at mestre redskabet på et mere nuanceret og avanceret niveau.

Kurset dækker ikke kun de grundlæggende funktioner, men giver også deltagerne en udvidet og mere nuanceret forståelse af brugen af DPU i praksis. Du får øget indsigt i, hvornår det er relevant at foretage en DPU-vurdering, og du lærer metoder til at samarbejde om observation og korrekt scoring af de enkelte spørgsmål i DPU-materialet. Herudover får du indsigt i, hvordan du med DPU-vurderingen styrker den pædagogiske indsats.

Forløb og indhold
Kurset veksler mellem faglige oplæg, drøftelser, øvelser og casearbejde.

På kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes egne konkrete cases og evaluerer DPU-vurderinger, analyserer resultater, udvikler interventionsforslag og diskuterer anvendelsen i praksis.

Det forventes, at du forud for deltagelsen i superbrugerkurset har deltaget i DPU-introduktionskurset eller på anden måde har opnået erfaring med at bruge DPU.

Målgruppe
Superbrugerkurset er målrettet pædagoger, social-/specialpædagoger, psykologer og andre fagpersoner, som har ansvar for arbejdet med vurdering af barnets udvikling eller borgerens funktionsniveau, og som ønsker at specialisere sig i brugen af DPU for at styrke den pædagogiske indsats.

Dit udbytte

 • Du lærer at mestre alle funktioner i DPU.
 • Du får en sikker faglig kompetence til at vurdere udvikling, læring og trivsel.
 • Du opnår en faglig og metodisk bevidsthed om brugen af faglige metoder til observation og vurdering af barnets udvikling eller borgerens funktionsniveau.
 • Du får en dybere indsigt i, hvordan DPU-vurderingen kan styrke den pædagogiske praksis.
 • Du vil kunne styre det professionelle samarbejde om brugen af DPU.
 • Du bliver kvalificeret til at påtage dig ansvaret for DPU-vurderinger på din pædagogiske arbejdsplads.
 • Du bliver kvalificeret til at vejlede kolleger i brugen af DPU.

Institutionens udbytte

 • Institutionen opnår et markant kvalitetsløft i forhold til den faglige og metodiske tilgang til observation og vurdering af barnets udvikling eller borgerens funktionsniveau.
 • Institutionen får vedligeholdt og udviklet det fælles faglige sprog og samarbejdet om arbejdet med DPU.
 • Institutionen styrker arbejdet med dokumentation af udvikling, trivsel og læring.

Undervisere

 • Anna Marie Langhoff Nielsen

Cand.pæd.ant., specialpædagogisk konsulent på Specialområde Hjerneskade (Region Midt) og forfatter.

 • Jørgen Lyhne.

Neuropsykolog og forfatter.

Praktisk information
Varighed: 2 dage

Kursuspris
Prisen beregnes med udgangspunkt i antal deltagere og eventuel tilpasning til specifikke personalegrupper.

Kontakt: 
Martin Montag: mm@dpf.dk