Af Louise Rønberg og Dorthe Klint Petersen

EVALD – Lærervejledning

2. udgave

 • Antal
  -
  +
  600,00 kr.
I alt
600,00 kr.
480,00 kr. ekskl. moms
Lærervejledning til EVALD - et danskudviklet digitalt evalueringsredskab til mellemtrinnet, der afdækker elevernes læseforståelse.

EVALD står for Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder, og for at kunne tilrettelægge undervisning i læseforståelse er det ikke nok at kende elevernes resultat på en læseforståelsesprøve. Testen vurderer derfor også delfærdighederne afkodning, ordkendskab (bredde og dybde) og teksttypekendskab, som forskning har vist er centrale for udvikling af god læseforståelse.

Læseforståelsesprøverne tager udgangspunkt i autentiske fagtekster og skønlitterære tekster, som elever på de pågældende klassetrin læser i dansk og de øvrige fag. Spørgsmålene til teksterne afdækker læseforståelse på forskellige niveauer. Både tekster og spørgsmål ligner dem, der anvendes i internationale læseundersøgelser som PISA og PIRLS.

EVALD kan gennemføres på klassebasis eller med enkeltelever, og resultaterne præsenteres både som klasseoversigt og individuelle elevrapporter.

Resultatet af prøven giver læreren indblik i elevernes forudsætninger for god læseforståelse og anviser samtidig, hvilke områder undervisningen i læseforståelse bør fokusere på.

Omkring 8.000 elever fordelt på skoler landet over har afprøvet EVALD og deltaget i normindsamlingen. Normerne er indsamlet i starten og i slutningen af skoleåret, og EVALD kan med fordel bruges på disse tidspunkter. EVALD kan dog bruges når som helst som redskab til at tilrettelægge eller evaluere et undervisningsforløb.

Det får læreren:
 • Et solidt grundlag for at vurdere elevernes forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster.
 • Indblik i relevante delfærdigheder, og hvordan de kan styrkes i undervisningen.
 • En prøve, der kan gennemføres både på klassebasis og med enkeltelever.
 • Overblik over klasse- og elevresultater via elev- og klasseoversigter.
 • En rapport over hver enkelt elevs læseforståelse og delfærdigheder.
 • To typer klasserapporter, der viser hhv. klassens samlede resultater og et mere detaljeret indblik i klassens resultater for hver delfærdighed.
 • Konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.
EVALD består af:
 • 16 forskellige læseforståelsesprøver:
  8 skønlitterære tekster og 8 fagtekster
 • 2 ordkendskabsprøver
 • 1 ordlæseprøve
 • 1 teksttypekendskabsprøve
 • 1 samtaleguide om læsestrategier og læsevaner
EVALD Lærervejledning beskriver:
 • Funktionel læseforståelse og vigtige delfærdigheder.
 • Samtlige prøver i EVALD, og hvordan man afvikler testen.
 • Hvordan man som lærer får overblik over klasse- og elevresultater.
 • Konkrete forslag til at arbejde med elevernes læseforståelse og vigtige delfærdigheder i undervisningen.

Afprøvningen af EVALD, indsamling af normer, databehandling og statistikken bag EVALD.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
9788771853124
Antal sider
108

Om forfatterne

LR
Louise Rønberg

Louise Rønberg er audiologopæd og lektor ved Københavns Professionshøjskole, hvor hun er fagansvarlig for PD Læsevejledning og for uddannelsesretningen til Ordblindelærer i grundskolen. Louise har været tilknyttet flere forskningsprojekter i grundskolen om læseforståelse, herunder den internationale IEA-undersøgelse PIRLS.

DP
Dorthe Klint Petersen

Dorthe Klint Petersen er audiologopæd med ph.d. i læsning. Hun har været tilknyttet en lang række forskningsprojekter om læseforståelse, læsevanskeligheder og vigtige sproglige forudsætninger. Dorthe er nu selvstændig læsekonsulent, men har tidligere været ansat på Center for læseforskning, Københavns Universitet, og senest på DPU, Aarhus Universitet. Desuden er Dorthe lærebogsforfatter og har lavet både analoge og digitale undervisningsmaterialer til indskoling og mellemtrin.

Login

EVALD-licenser og prøveresultater tilgås ved at logge ind med UNI-Login på evald.dpf.dk

Målgruppe

Testadministrator
Lærere og læsevejledere i grundskolen.

Testpersoner
EVALD er primært målrettet 3. til 6. klassetrin.

Tid

Hele prøven kan gennemføres i en dobbeltlektion.

Anmeldelser

Som lærer ville jeg synes, at denne test er kompetent, og jeg ville føle, at jeg trygt kunne lade mine elever tage denne test individuelt. Den virker sjov, men samtidig fagligt udfordrende. (...). Som lærer får man et solidt grundlag for at vurdere hver enkelt elevs forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster.

Kristina Grindsted, Læsepædagogen

”Vi har i Silkeborg kommune afprøvet læseprøven, EVALD, i udvalgte 4. og 5. klasser og er meget begejstrede over, hvor godt et indblik man får i elevernes samlede læsefærdighed. Resultaterne viste i mange tilfælde forskel på læseforståelse i skønlitteratur og faglitteratur, hvilket kan nuancere den fagprofessionelles viden om elevens læsekompetencer. Derudover fik vi med EVALD indblik i, om det er afkodning eller ordforråd, som hæmmer de læseudfordrede elever, hvorfor man som fagprofessionel bedre kan kvalificere de efterfølgende supplerende indsatser”.

Læsekonsulenterne, Annemette Z. Kristensen og Benedikte Wegeberg.

"Oversigten af det samlede klasseresultat i EVALD-testen giver et lynhurtigt overblik af klassen - meget pædagogisk bygget op."

Helle Damgaard, Funder-Kragelund skole, Silkeborg

"EVALD-testen underbygger mine iagttagelser af elevernes læsning og understøtter det videre læse-og tekstforståelsesarbejde i undervisningen."

Helle Damgaard, Funder-Kragelund skole, Silkeborg

Priser

EVALD sælges både som klasse- og elevlicens

 • Klasselicens 320 – 440 kr. ekskl. moms (samlet test)
 • Elevlicens 50 kr. ekskl. moms pr. stk. (samlet test)
 • Lærervejledning 480 kr. ekskl. moms

Se mere på evald.dpf.dk

Gratis demoadgang

Bestil en gratis demoadgang til EVALD på evald.dpf.dk

Videopræsentationer

Se præsentation af EVALD på vores Youtube-kanal:

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

FAGLIGT OPLÆG

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer