Af Marit Carolin Clausen

LogoFoVa – Komplet sæt, IPA

Logopædisk udredning af Fonologiske Vanskeligheder, 2. udgave

 • Antal
  -
  +
  1.625,00 kr.
I alt
1.625,00 kr.
1.300,00 kr. ekskl. moms
Danskudviklet test til udredning af børn med udtalevanskeligheder – med særligt fokus på fonologiske vanskeligheder

Børn med udtalevanskeligheder er en heterogen gruppe, og det er vigtigt at kunne identificere de børn, som har brug for støtte, så tidligt som muligt, for at iværksætte målrettede tiltag.

Testen vurderer, hvilke fonologiske processer der er alderssvarede, forsinkede eller afvigende. Denne vurdering kan bruges til at klassificere børn med udtalevanskeligheder efter Dodds klassifikationsmodel, som inddeles i fire grupper: 1) artikulationsvanskelighed, 2) fonologisk forsinkelse, 3) konsistent fonologisk vanskelighed og 4) inkonsistent fonologisk vanskelighed.

LogoFoVa består af:

 • en fonologitest (Stimulushæfte 1) med 100 billeder, som tester de danske fonemer og en række udvalgte konsonantklynger i de forskellige positioner, som de kan optræde i på dansk.
 • en inkonsistenstest (Stimulushæfte 2) med 25 udvalgte ord fra materialet, som tester, om børnene er konsistente i deres produktioner.

Udover stimulusmaterialet hører der registreringsark til begge test. Til fonologitesten er der desuden opsamlingsark samt opgørelsesark for Konsonanter, Konsonantklynger og Vokaler. Vejledningen beskriver den teoretiske baggrund for testen, og case-eksempler (både med Dania og IPA) knytter testen til praksis.

Testmaterialet bygger på et normativt datagrundlag på ca. 450 børn i alderen 2,5-5 år fra 20 forskellige byer i alle landets regioner, som er blevet testet af talepædagoger og logopæder, samt et pilotstudie på 2-årige danske børn.

Fakta

Udgivelsesår
2016

Om forfatteren

MC
Marit Carolin Clausen

Marit Carolin Clausen er audiologopæd. Hun forsvarede i 2016 sin ph.d. afhandling om LogoFoVa, Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children, og fik usædvanligt stor ros af det internationale bedømmelsesudvalg med deltagere fra såvel England som Australien, der kaldte afhandlingen for groundbreaking og outstanding og af signifikant betydning for danske logopæder.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen henvender sig til professionelle, som arbejder med børn med sprog- og talevanskeligheder, dvs. logopæder, talepædagoger og tale- og hørelærere.

Målgruppe

Testpersoner
Børn i alderen 2,5-5 år.

Tid

Det tager 15-30 minutter at gennemføre testen, afhængigt af barnets alder og sprogudvikling.

Indhold

LogoFoVa – IPA Komplet sæt består af:

 • Vejledning (varenr. 0114-01A)
 • Stimulushæfte 1 Fonologitest (varenr. 0114-51)
 • Stimulushæfte 2 Inkonsistenstest (varenr. 0114-52)
 • Opgørelsesark for Konsonanter, Konsonantklynger og Vokaler, 10 stk. (varenr. 0114-30 IPA)
 • Registrerings- og opgørelsesark – Fonologitest, Pakke med 10 stk. (varenr. 0114-31 IPA)
 • Registreringsark – Inkonsistenstest, 10 stk. (varenr. 0114-32 IPA).

Ekstra vejledning, stimulus- hæfter og opgørelses-og registreringsark kan købes separat.

NB: LogoFoVa Komplet sæt fås også til Dania lydskrift.

 

Relaterede varer