Af Maria Kjellin Tinggaard, Rikke Friis Velsboe og Minna Nørgaard Bruun

STAV 4 med LST – Elevlicens

Læse-skrive-teknologi

  • Antal
    -
    +
    125,00 kr.
I alt
125,00 kr.
100,00 kr. ekskl. moms
STAV 4 med LST er digitalt og tilpasset, så eleven kan anvende læse- skriveteknologi (LST) til alle opgaver i hæftet. 

Udgaven STAV 4 med LST er et bud på at tilbyde deltagelsesmuligheder for ordblinde elever i klasseundervisningen, når klassen undervises i stavning med STAV-materialet.

STAV 4 med LST er digitalt og tilpasset, så eleven kan anvende læse- skriveteknologi (LST) til alle opgaver i hæftet. Derudover er det et bærende princip i opgaverne i STAV4 med LST, at eleverne kun skal arbejde med dét stavefokus, som er opgavens hovedformål, og altså ikke bruge tid og ressourcer på andet stavning i opgaveløsningen (fx betinget udtale af /i/ i vippe, hvis formålet er at øve sig i /b/ -> pp).

STAV 4 med LST er ikke et materiale til direkte staveundervisning målrettet ordblinde elevers individuelle behov og staveudviklingsniveau. Tilpasningen af materialet har altså ikke til formål at udvikle elevernes uhjulpne stavefærdigheder uden LST, men snarere deres funktionelle stavning med anvendelse af LST. Eleven vil sandsynligvis have brug for supplerende direkte undervisning i fx skriftens principper og morfologi.

Støtte til både læreren og eleven med LST
Opgaverne i STAV 4 med LST er tilpasset, så den støtter læreren ved at instruktioner er formuleret, så de særligt henvender sig til eleven med LST. Eleven får altså en særlig instruktion, som er målrettet anvendelse af LST fx ‘Lyt..’, ‘Brug dit ordforslagsprogram til…’ eller ‘Markér…’. Eleven kan indgå i gruppe- og pararbejde på lige fod med sine klassekammerater. Opgaverne i STAV4 med LST er tilpasset, så de støtter eleven ved, at instruktioner er henvendt direkte til eleven og omformuleret, så opgaveløsningen skal foregå med LST. Desuden er opgaverne tilrettet, så det bedst muligt kan lade sig gøre for eleven at løse dem med LST. Det er således hele tiden tydeligt, om eleven skal markere tekst, bruge oplæsnings-, ordforslagsfunktion eller indtale svar i en opgave.

 

Fakta

Udgivelsesår
2023

Om forfatterne

MT
Maria Kjellin Tinggaard

Maria Kjellin Tinggaard er uddannet cand.mag. i audiologopædi. Er ansat som kommunal konsulent med erfaring inden for implementering af læse-/skriveteknologi.

RV
Rikke Friis Velsboe

Rikke Friis Velsboe er audiologopæd med speciale i læse-skriveteknologi. Hun er ordblindevejleder på en folkeskole i Herning.

MB
Minna Nørgaard Bruun

Minna Nørgaard Bruun er lektor hos Københavns Professionshøjskole og uddannet audiologopæd cand.mag. Derudover er hun ansat som faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.

Læse-skrive-teknologi (LST)

Læse-skrive-teknologi (LST) skal i denne sammenhæng forstås som funktioner der kan

– oplæse digital tekst (oplæsningsfunktion)
– give ordforslag (ordforslagsfunktion) også på baggrund af visse fejltyper og angivelse af ukendte bogstaver (jokertegnsfunktion)
– omdanne tale til tekst (dikteringsfunktion)
– ordbogsopslag

Skærmbilleder fra STAV med LST

Elevlicens

Læreren køber en elevlicens, som bliver tildelt til den elev, der skal bruge materialet. Der købes én elevlicens pr. elev. Elev og lærer tilgår materialet på stav.dpf.dk

Med elevlicensen til STAV med LST gives der også adgang til stav-online, så eleven kan tilgå træningsøvelser og diktaten digitalt.
Lærervejledning ligger på lærerens side på stav.dpf.dk. På lærerens side kan læreren tilgå alle elevens indtalinger og svar.

Flere STAV med LST på vej

STAV 4 med LST udkommer i forbindelse med Lærfest 2023.

STAV 5 med LST og STAV 6 med LST forventes sommeren 2023.

Relaterede varer