Af Maria Kjellin Tinggaard, Rikke Friis Velsboe og Minna Nørgaard Bruun

STAV 5 med LST – Elevlicens

Læse-skrive-teknologi

  • Antal
    -
    +
    125,00 kr.
I alt
125,00 kr.
100,00 kr. ekskl. moms
STAV 5 med LST er digitalt og tilpasset, så eleven kan anvende læse- skriveteknologi (LST) til alle opgaver i den digitale udgave af STAV 5.

Udgaven STAV 5 med LST er et bud på at tilbyde deltagelsesmuligheder for ordblinde elever i klasseundervisningen, når klassen undervises i stavning med STAV-materialet.

STAV 5 med LST er digitalt og tilpasset, så eleven kan anvende læse- skriveteknologi (LST) til alle opgave, der ligger i en digital udgave af STAV 5. Derudover er det et bærende princip i opgaverne i STAV5 med LST, at eleverne kun skal arbejde med dét stavefokus, som er opgavens hovedformål, og altså ikke bruge tid og ressourcer på andet stavning i opgaveløsningen (fx betinget udtale af /i/ i vippe, hvis formålet er at øve sig i /b/ -> pp).

STAV 5 med LST er ikke et materiale til direkte staveundervisning målrettet ordblinde elevers individuelle behov og staveudviklingsniveau. Tilpasningen af materialet har altså ikke til formål at udvikle elevernes uhjulpne stavefærdigheder uden LST, men snarere deres funktionelle stavning med anvendelse af LST. Eleven vil sandsynligvis have brug for supplerende direkte undervisning i fx skriftens principper og morfologi.

Støtte til både læreren og eleven med LST
Opgaverne i STAV 5 med LST er tilpasset, så den støtter læreren ved at instruktioner er formuleret, så de særligt henvender sig til eleven med LST. Eleven får altså en særlig instruktion, som er målrettet anvendelse af LST fx ‘Lyt..’, ‘Brug dit ordforslagsprogram til…’ eller ‘Markér…’. Eleven kan indgå i gruppe- og pararbejde på lige fod med sine klassekammerater. Opgaverne i STAV5 med LST er tilpasset, så de støtter eleven ved, at instruktioner er henvendt direkte til eleven og omformuleret, så opgaveløsningen skal foregå med LST. Desuden er opgaverne tilrettet, så det bedst muligt kan lade sig gøre for eleven at løse dem med LST. Det er således hele tiden tydeligt, om eleven skal markere tekst, bruge oplæsnings-, ordforslagsfunktion eller indtale svar i en opgave.

Fakta

Udgivelsesår
2023

Om forfatterne

Maria Kjellin Tinggaard

Maria Kjellin Tinggaard er uddannet cand.mag. i audiologopædi. Er ansat som kommunal konsulent med erfaring inden for implementering af læse-/skriveteknologi.

Rikke Friis Velsboe

Rikke Friis Velsboe er audiologopæd med speciale i læse-skriveteknologi. Hun er ordblindevejleder på en folkeskole i Herning.

Minna Nørgaard Bruun

Minna Nørgaard Bruun er lektor hos Københavns Professionshøjskole og uddannet audiologopæd cand.mag. Derudover er hun ansat som faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.

Læse-skrive-teknologi (LST)

Læse-skrive-teknologi (LST) skal i denne sammenhæng forstås som funktioner der kan

– oplæse digital tekst (oplæsningsfunktion)
– give ordforslag (ordforslagsfunktion) også på baggrund af visse fejltyper og angivelse af ukendte bogstaver (jokertegnsfunktion)
– omdanne tale til tekst (dikteringsfunktion)
– ordbogsopslag

Demo til STAV med LST

Se demoversionen her.

Elevlicens

Læreren køber en elevlicens, som bliver tildelt til den elev, der skal bruge materialet. Der købes én elevlicens pr. elev. Elev og lærer tilgår materialet på stav.dpf.dk

Med elevlicensen til STAV med LST gives der også adgang til stav-online, så eleven kan tilgå træningsøvelser og diktaten digitalt.
Lærervejledning ligger på lærerens side på stav.dpf.dk. På lærerens side kan læreren tilgå alle elevens indtalinger og svar.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 5. klasse. STAV 5 med LST henvender sig til elever, der på grund af skriftsprogsvanskeligheder har adgang til læse- og skriveteknologi.

Anmeldelser

Det bedste ved STAV med LST er, at eleverne ikke bare skal skrive i en PDF. Det er rigtig vanskeligt for dem.

Men STAV med LST hjælper også mig som lærer til at sikre, at de bliver fortrolige med deres LST på en nem og overskuelig måde. Og det gør jeg også. Det sparer også mig for rigtig meget tid.

Eleverne åbner bare bogen på deres computer, og så er de i gang. Der er endelig kommet et meningsfuldt materiale, der 100 procent henvender sig til mine ordblinde elever. Ikke bare en PDF eller en indscanning. Det er bare så godt.

Maria Skelbæk-Bundesen, Læsevejleder og dansklærer i udskolingen

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer