Af Susan Hart, Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Screening af Børns Udvikling (SBU) – 0-3 år. Komplet sæt inkl. årslicens

Inkl. årslicens og 1 stk. Vejledning til SBU

 • Antal
  -
  +
  1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms
Inkl. vejledning. Et danskudviklet screeningsværktøj, der vurderer det 0-3-årige barns tidlige udvikling.

Screening af Børns Udvikling (SBU) – 0-3 år er en danskudviklet screening, som vurderer det 0-3 årige barns sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling.

SBU 0-3 kan være en hjælp i forhold til afklaring, når der er bekymring om et barns udvikling. Resultatet giver et sikkert grundlag for at tilrettelægge den bedst mulige indsats med henblik på at styrke et barns udvikling inden for den nærmeste udviklingszone.

Det vil typisk tage omkring 30-60 min. at tage stilling til de forskellige udsagn i SBU 0-3, afhængig af, hvor godt man kender barnet. Det er således på kort tid muligt at få et billede af, hvor barnet befinder sig i forhold til zonen for nærmeste udvikling.

Indhentning af samtykke, besvarelse af scoringsskema og rapportgenerering foregår online.

Der kan genereres en individuel rapport med barnets resultatoversigt, og ønsker man at følge barnet over tid, er det muligt at generere en profil over barnets udvikling.

Et komplet sæt omfatter onlinesystemet, hvor screeningen af barnet udføres, og et hæfte med detaljeret vejledning.

Vejledningen til SBU 0-3, som bl.a. indeholder information om den teoretiske baggrund og vejledning til brug.

SBU – 0-3 henvender sig til pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre faggrupper, som arbejder med børn på normal- og specialområdet.

Fakta

Udgivelsesår
2024

Om forfatterne

Susan Hart

Susan Hart er psykolog, ph.d., specialist i børnepsykologi og psykoterapi, udvikler af neuroaffektiv udviklingspsykologi og forfatter.

Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er neuropsykolog og har i 30 år varetaget videreuddannelse af lærere og pædagoger inden for psykologi, neuropsykologi og specialpædagogik, bl.a. som lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse. Han er forfatter til flere bøger og artikler og har tidligere været redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie Langhoff Nielsen er specialpædagog, kandidat i pædagogisk antropologi, neuro- og specialpædagogisk konsulent, VISO-specialist, forfatter og foredragsholder.

Om SBU - 0-3 år

Et komplet sæt (inkl. vejledning) af SBU – 0-3 år indeholder:

 • Årslicens til Screening af Børns Udvikling (SBU) – 0-3 år, som er et online administrations- og scoringssystem, hvor du som fagperson udfører screeningen af barnet ved at besvare en række udsagn. Resultatet er en rapport med detaljeret information om vurderingen af barnets udvikling samt inspiration til, hvordan du kan medvirke til at styrke barnets udvikling.
 • Vejledningen til SBU – 0-3 år (det trykte hæfte), der giver en introduktion til den teoretiske baggrund og en fyldestgørende vejledning til administration og fortolkning af screeningen.

Målgruppe:

 • SBU – 0-3 år henvender sig til fagpersoner, der arbejder med 0-3-årige børn, heriblandt psykologer, pædagoger og sundhedsplejersker.

Tidsforbrug:

 • Det tager ca. 30-60 minutter at foretage en screening, afhængigt af barnets alder og af fagpersonens kendskab til barnet samt erfaring med redskabet.

Priser og licens

Årslicens til institutioner inkl. Vejledning til SBU – 0-3 år: 800 kr. ekskl. moms (ubegrænset brug).

Forlængelse af licens: 500 ekskl. moms.

Tilkøb af ekstra eksemplarer af Vejledning til SBU – 0-3 år: 360 kr. ekskl. moms.

Anmeldelser

Samlet set er denne udgivelse banebrydende, fordi der skabes overblik på de helt grundlæggende funktioner hos små børn. Så materialet og dets skalering hilses velkommen som et fagligt godt materiale, der er nemt tilgængeligt og brugbart.

Steen Hilling, neuropsykolog

Relaterede varer