Kursus

SBU: Introduktionskursus

Type

Kursus

Introduktionskursus: SBU 0-3 år

På introduktionskurset får du en grundlæggende forståelse for anvendelsen af SBU 0-3 år. Du bliver introduceret til den praktiske brug af SBU 0-3 år i det sundhedsfaglige, pædagogiske eller social-/specialpædagogiske miljø.

Beskrivelse
Screening af Børns Udvikling (SBU) er en metode til systematisk, struktureret observation og vurdering af barnets udvikling. På kurset får du viden om baggrunden, teorien bag og det metodiske arbejde med SBU 0-3 år.

I den grundlæggende introduktion til den daglige brug af SBU 0-3 år i det pædagogiske eller sundhedsfaglige miljø får du kendskab til alle relevante arbejdsprocesser. Kurset giver dig de nødvendige færdigheder i at anvende SBU 0-3 år som et effektivt værktøj til at vurdere barnets udvikling.

Forløb og indhold
Kurset veksler mellem faglige oplæg, drøftelser og casearbejde.

Kurset dækker vigtige emner såsom, hvordan man forstår og besvarer udsagnene i SBU 0-3 år, indsamling af information til at besvare udsagnene, brug af onlineplatformen og tolkning af resultaterne.

Det forventes, at du forud for kurset har anskaffet bogen Vejledning til SBU 0-3 år og har orienteret dig i indholdet.

Målgruppe
Introduktionskurset er målrettet sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre fagpersoner, som arbejder med børn i alderen 0-3 år, og som ønsker grundlæggende færdigheder i screening af 0-3-åriges udviklingskompetencer.

Dit udbytte

  • Du bliver fortrolig med at anvende de elementære funktioner i SBU 0-3 år.
  • Du får styrket din faglige kompetence til at vurdere det 0-3-årige barns udvikling, læring og trivsel.
  • Du styrker din professionelle kompetence til at anvende faglige metoder til observation og vurdering af barnets udvikling.
  • Du får viden om, hvordan du kan bruge SBU 0-3 år-screeningen til at styrke den sundhedsfaglige eller pædagogiske praksis.
  • Du opnår færdigheder i at deltage i et professionelt samarbejde om anvendelsen af SBU 0-3 år.

Institutionens udbytte
Institutionen opnår en styrket faglig og metodisk tilgang til systematisk og struktureret observation og screening af det 0-3-årige barns udvikling.

Arbejdet med SBU 0-3 år bidrager til et fælles fagligt sprog og en fælles refleksiv ramme for alle involverede fagpersoner.

Institutionen opnår et kvalitetsløft i arbejdet med at dokumentere udvikling, trivsel og læring.

Undervisere

  • Anna Marie Langhoff Nielsen.

Cand.pæd.ant., specialpædagogisk konsulent på Specialområde Hjerneskade (Region Midt) og forfatter.

  • Jørgen Lyhne.

Neuropsykolog, selvstændig kursusudbyder og forfatter.

Praktisk information
Varighed: 3 timer

Introduktionskurset kan efter behov udvides til et endagskursus, hvor der er mulighed for at påbegynde arbejdet med konkrete cases fra deltagernes praksis. Kontakt forlaget for nærmere information.

Kursuspris
Prisen beregnes med udgangspunkt i antal deltagere, varighed og eventuel tilpasning til specifikke personalegrupper.

Kontakt: 
Martin Montag: mm@dpf.dk