Kursus

SBU: Superbrugerkursus

Type

Kursus

Superbrugerkursus: SBU 0-3 år

På superbrugerkurset får du en dybere indsigt i anvendelsen af SBU 0-3 år. Som superbruger kan du bl.a. vejlede kolleger i arbejdet med SBU 0-3 år.

Beskrivelse
På superbrugerkurset lærer du at arbejde med alle processer i udarbejdelsen af screeningen og kommer dermed til at mestre redskabet på et mere nuanceret og avanceret niveau.

Kurset dækker ikke kun de grundlæggende funktioner, men sikrer også, at deltagerne får øget indsigt i, hvornår det er relevant at udarbejde en SBU 0-3 år (Screening af Børns Udvikling). Du lærer metoder til at samarbejde om observation, informationsindhentning og korrekt scoring af de enkelte udsagn. Herudover får du indsigt i, hvordan du med SBU 0-3 år styrker den pædagogiske indsats.

Forløb og indhold
Kurset veksler mellem faglige oplæg, drøftelser, øvelser og casearbejde.

På kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes egne konkrete cases og evaluerer SBU 0-3 år-screeninger, analyserer resultater, udvikler interventionsforslag og diskuterer anvendelsen i praksis.

Det forventes, at du forud for deltagelsen i superbrugerkurset har deltaget i SBU 0-3 år-introduktionskurset eller på anden måde har opnået erfaring med at bruge SBU 0-3 år.

Målgruppe
Superbrugerkurset er målrettet sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og andre fagpersoner, som arbejder med (og har ansvar for arbejdet med) børn i alderen 0-3 år, og som ønsker at fordybe sig i brugen af SBU 0-3 år som et effektivt værktøj til at støtte barnets udviklingskompetencer.

Dit udbytte

 • Du lærer at mestre alle funktioner i SBU 0-3 år.
 • Du opnår en faglig og metodisk bevidsthed om brugen af systematiske og strukturerede metode til screening af barnets udvikling eller borgerens funktionsniveau.
 • Du får faglige kompetencer til at vurdere det 0-3-årige barns udvikling, læring og trivsel.
 • Du får en dybere indsigt i, hvordan SBU 0-3 år-screeningen kan styrke den sundhedsfaglige eller pædagogiske praksis.
 • Du bliver kvalificeret til at påtage dig ansvaret for SBU 0-3 år på din pædagogiske arbejdsplads.
 • Du vil kunne styre det professionelle samarbejde om brugen af SBU 0-3 år.
 • Du bliver kvalificeret til at vejlede kolleger i brugen af SBU 0-3 år.

Institutionens udbytte

 • Institutionen opnår et kvalitetsløft i forhold til den faglige og metodiske tilgang til observation og screening af barnets udvikling.
 • Institutionen får vedligeholdt og udviklet det fælles faglige sprog og den fælles refleksive ramme for de fagpersoner, der bidrager til den styrkede sundhedsfaglige eller pædagogiske indsats.
 • Institutionen styrker arbejdet med dokumentation af udvikling, trivsel og læring.

Undervisere

 • Anna Marie Langhoff Nielsen.

Cand.pæd.ant., specialpædagogisk konsulent på Specialområde Hjerneskade (Region Midt) og forfatter.

 • Jørgen Lyhne.

Neuropsykolog, selvstændig kursusudbyder og forfatter.

Praktisk information
Varighed: 2 dage

Kursuspris
Prisen beregnes med udgangspunkt i antal deltagere og eventuel tilpasning til specifikke personalegrupper.

Kontakt: 
Martin Montag: mm@dpf.dk