Christoffer Johansen

Christoffer Johansen

Om forfatteren

Christoffer Johansen blev uddannet som læge i 1986, han har en ph.d. i miljøepidemiologi og er dr.med. Siden 2001 har Christoffer været forskningsleder ved et af Kræftens Bekæmpelses forsknings institutter og er nu leder af én af seks nye enheder på Center for Kræftforskning, der hedder Livet efter Kræft (LeK), Kræftens Bekæmpelse. Han har modtaget et 5-årigt forskningsprofessorat i senfølger hos kræftpatienter ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Han har arbejdet i 30 år med sammenhængen mellem psykosociale forhold og kræft. I de sidste 15 år har han skabt og ledet en afdeling for psykosocial kræftforskning, der som en af de første i verden anvender den epidemiologiske arbejdsmetode til at belyse en række af de problemstillinger, der er centrale i det moderne menneskes opfattelse af, hvad der forårsager kræft. Dette område førte over i forskning, der fokuserer på, hvilke psykosociale teknikker og indsatser der kunne forbedre kræftpatienters liv særligt med henblik på at reducere forekomsten af depression og angst. Han har arbejdet med det sigte at forsøge at udforske det vanskelige og næsten umålelige forhold mellem psykologiske forhold og risiko for, effekt af og overlevelse efter kræft. LeK arbejder i dag med forskning indenfor området social ulighed, psykologiske og adfærdsmæssige forhold hos kræftoverlevere og senfølger hos voksne- og børnekræftoverlevere.

Christoffer har desuden forfattet/medforfattet fire bøger og 10 bogkapitler, og omkring 350 videnskabelige artikler i nationale og internationale peer review tidsskrifter. Han er editor og reviewer på talrige nationale og internationale tidsskrifter. Han sidder i flere Scientific Advisory Boards og i bestyrelser i forskellige Research Foundations – senest Care Research Committee, Cancerfonden, Sverige.

Derudover er Christoffer underviser på flere uddannelsesinstitutioner, vejleder på talrige BA- og ph.d.-projekter, fungerende videnskabelig konsulent/rådgiver og han har, til dato, været inviteret forlæser til 30 internationale konferencer, og han har holdt mere end 200 foredrag i både ind- og udland.

Endelig har Christoffer besat flere Honorary posts som enten formand, præsident eller bestyrelsesmedlem – senest som bestyrelsesmedlem i the Scientific Council for the Federal Center for Health Education in Germany.

Profil (KU): 
www.psy.ku.dk/ansatte/adjungerede/christoffer-johansen/

Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk/forskning/

Livet efter Kræft (LeK): www.cancer.dk/forskning/center-for-kraeftforskning/livet-efter-kraeft-forskning/
 Det siger forfatteren om At leve med kræft (2011)

Derfor skrev jeg bogen:
At leve med kræft er den første og eneste bog om kræft, der bygger bro mellem psykologi og medicin. De to fagligheder har så meget at gøre med hinanden, og har et konstant behov for at vedkende sig den forbundethed, stå ved deres komplementaritet – her er bogen, endelig.”

Mine inspirationskilder:
”Jeg blev inspireret af virkeligheden, hverdagen, det almindelige. Der er 240.000 kræftoverlevere i vores land, og der manglede simpelthen denne bog til dem – bogen om det psykologiske og medicinske univers som kræftpatienterne skuer ud over, når de betragter deres liv.”

Det er jeg særlig glad for:
”Jeg er særlig glad for det samarbejde, jeg har med Peter Elsass: han er inspirerende, kyndig, ekstrem humoristisk og har en følsom, vibrerende nysgerrighed, der bragte vores bog langt.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg er forskningsleder og elsker det kompetitive, konstant udviklende og i virkeligheden sanselige miljø, der er på en forskningsinstitution. Jeg bliver hele tiden forundret, glad og en smule ydmyg i mit samarbejde med yngre medarbejdere.”

Mine forbilleder:
”Mine forbillede er ikke nævnt efter en ikke prioriteret rækkefølge. Niels Bohr; fordi har delagtiggjorde alle medarbejdere og gæster på instituttet i sine ideer og de projekter, han gennemførte – åbenheden er uden grænser. Preben Wilhjelm; fordi han har det, der skal til for at være en sand politiker – analytisk evne, evne til at fremstille komplicerede problemstillinger enkelt og respekt for en hver borger; rettighederne er ukrænkelige. Primo Levi; fordi han viste vej i mørket, til enhver tid.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Christoffer har i samarbejde med Peter Elsass, der er professor i klinisk psykologi og sundhedspsykologi på Københavns Universitet, skrevet At leve med kræft (2011).

  Stadig flere må igennem en behandling for kræft og står med en række psykologiske, sociale og fysiske problemer. I den smerte og angst, som er forbundet med at få diagnosen kræft, trænger en række spørgsmål sig på – som f.eks.: Hvordan kan jeg gøre mig stærk nok til at klare behandlingen? Hvad kan jeg gøre bagefter, for at sygdommen ikke kommer igen? Er det min egen skyld, at jeg fik kræft? Hvordan skal jeg lægge mit liv om? Kan mine børn arve sygdommen?

  Formålet med At leve med kræft er at videregive forskningsresultater i en almen tilgængelig form. Samtidig formidler bogen en række svar og gode råd, som sætter patienten og de pårørende i stand til at forstå og handle.

  Forfatterne har begge i mange år forsket i kræft og er eksperter i at vurdere, hvilke videnskabelige landvindinger, der er reelle, og hvilke der er døgnfluer. Bogen repræsenterer to vigtige fag inden for kræftforskningen; medicin og psykologi. De supplerer hinanden ved at indtage hver sit perspektiv, og selvom de undertiden er uenige kan de ikke undvære hinanden.

  For hvert solgte eksemplar af At leve med kræft donorer Dansk Psykologisk Forlag 10 kr. til Kræftens Bekæmpelses arbejde.

  Anmeldercitater:
  • ”… Har du selv været ramt, eller kender du én, så kan jeg anbefale den nye bog At leve med kræft, … skrevet af to kloge herrer, psykolog Peter Elsass og læge Christoffer Johansen, der begge ved, hvad de taler om…” Jerk W. Langer, Ude og Hjemme, uge 50, 2011
  • ”… balancerer fint mellem evidens og eksistens… Behandling og rehabilitering af kræftpatienter fordrer et helhedssyn, og bogens splejsning af debatoplæg, selvhjælpsskrift og fagligt manifest er bestemt ikke noget dårligt sted at starte…” Christian Graugaard, Politiken BØGER, 5. august 2012, 4 ud af 6 stjerner.
    


Video/andetUdvalgt bibliografi

Bøger

 • Hvidt, N.C. & Johansen, C. (Red.) (2004). Kan tro flytte bjerge. København: Gyldendal.
 • Johansen, C. & Hvidt, N.C. (Red.) (2008). Kan bjerge flytte tro. København: Gyldendal.
 • Elsass, P. & Johansen, C. (2011). At leve med kræft. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Johansen, C. (Red.) (2013). Senfølger & Rehabilitering. København: Hans Reitzel.

Bogkapitler

 • Johansen, C. & Ross‐Petersen, L. (1997). The social network – a resource in the treatment of cancer patients. I Ploug Hansen, H. & Tischelman, C. (Red.), A Nordic Anthology of Psychosocial Oncology. Stockholm: Studentlitteratur.
 • Johansen, C. & Ivens U. (1999). Telephone interview in scientific studies – a practical guide. Danish Institute of Work and Environment 1999.  
 • Johansen, C. (2001). The Social network and the hospital patient. I Jørgensen, T., Iversen, L. & Borch Johnsen, K. (Red.), Prevention in hospitals. København: Forlaget Munksgaard.
 • Johansen, C. & Bonde Jensen, A. (2001).  The Cancer patient. I Jørgensen, T., Iversen, L. & Borch Johnsen, K. (Red.), Prevention in hospitals. København: Forlaget Munksgaard.
 • Dalton, S.O. & Johansen, C. (2005). Stress and cancer: the critical research. I Cooper, C. (Red.), Stress Medicine. CRC Press, USA.
 • Ross, L. & Johansen, C. (2005). Coping with stress in cancer. I Cooper, C. (Red.), Stress Medicine. CRC Press, USA.
 • Johansen, C. (2006). Psychosocial Cancer Research. I Nielsen & Storm (Red.), Cancer Research. The Danish Cancer Society, Denmark.
 • Johansen, C. & Grassi, L. (2010). International Psychosocial Oncology. I Holland, J.C. (Red.), Psycho-Oncology. Wiley, USA.
 • Johansen, C. (2010). Psychosocial risk factors. I Holland, J.C. (Red.), Psycho‐Oncology. Wiley, USA.
 • Johansen, C., Bidstrup, P.E. & Dalton, S.O. (2011). Culture, social disparities and public health. I Maj, M. & Kissane, D. (Red.), Depression and Cancer. Wiley, USA.

For Christoffer Johansens fulde bibliografi, med mere end 300 videnskabelige artikler, se her:

Bog Videregiver forskningsresultater i en alment tilgængelig form og formidler en række svar og gode råd, som sætter kræftpatienten og de pårørende i stand til at forstå og handle

300,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.