Grethe Andersen

Grethe Andersen

Om forfatteren

Grethe Andersen blev færdiguddannet som lærer i 1981.

Skoleleder fra april 1997. Grunduddannelsen i skoleledelse på Danmarks Kommunale Højskole, en pædagogisk diplomuddannelse, fuldførte diplomuddannelsesmodulet Administration og planlægning i skoler, derefter tog hun Aalborg Kommunes lederuddannelse og fuldførte Professionelt lederskab i skolen, Danmarks Kommunale Højskole. Senest har Grethe taget en delvis master i Lærerprocesser,  Aalborg Universitet, og fuldført diplomuddannelsesmodulet i ledelse: Ledelse og systemisk coaching.

Gennem mere end 30 år har Grethe været enten lærer eller skoleleder på flere forskellige skoler og er nu pædagogisk procesleder på Vesterkærets Skole i Aalborg.

Siden 2006 har hun i syv år været medlem af Formandskabet for Skolerådet og medlem af bestyrelsen for EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Derudover har Grethe bidraget til udvikling af samarbejdet Rotary-klubber imellem om forskellige humanitære og sociale indsatser.

Grethe har været ministerudpeget medlem af følgegruppen for pædagoguddannelsen, censor ved læreruddannelsen i fagene hjemkundskab og pædagogik, underviser i ledelse på diplomuddannelsen, CVU Nordjylland, og foredragsholder i ledelse generelt – med forskellige perspektiver som: skoleudvikling, udvikling af en mangfoldighedskultur, stresshåndtering samt forebyggelse og udvikling af en evalueringskultur samt elevplaner. Derudover er Grethe skribent i Liv i skolen, Forum for skoleledelse, Månedsmagasinet Skolen og diverse dagblade. Hun har skrevet fire bøger – senest Anerkendende skoleledelse (2008) hos Dansk Psykologisk Forlag.

Fra foråret 2014 Nomineret ekspert EU:  Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education (RA4AL). The European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Blog (Danske kommuner): www.danskekommuner.dk/Blog/Grethe-Andersen/

Kontakt: gra-skole@aalborg.dkDet siger forfatteren om Anerkendende skoledelse (2008)

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg havde længe været opmærksom på konkrete behov for videndeling og praksisbeskrivelser. Det tyder på, at Anerkendende skoleledelse afhjælper dette, da honorarerne fra bibliotekerne og CopyDan viser, at bogen bliver brugt flittigt.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Arbejdet med bogen har kvalificeret min egen ledelse og pædagogiske praksis, og jeg vil fortsat anvende anerkendende ledelse – blandt andet i mit aktuelle tidsbegrænsede job som pædagogisk procesleder på Vesterkærets Skole i Aalborg.” En lærer har læst min bog, han siger: ”Det bedste er at opleve dig praktisere anerkendende god ledelse”.

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Med hensyn til mit skrivearbejde oplever jeg gang på gang, at det at skrive giver mig overblik. Og som ekstra bonus opstår der i skriveprocessen mange nye, brugbare refleksioner.”

Mine forbilleder:
”Jørgen Søndergård: formand for formandskabet i Skolerådet. Han er yderst diplomatisk og kompetent. Desuden Niels Egelund, fordi han er hamrende dygtig og modig.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Grethe har skrevet Anerkendende skoleledelse (2008), der handler om den gode skole.

  Den gode skole er et lærings- og udviklingsrum for både elever og medarbejdere. Det er nødvendigt at skabe vilkår for, at alle elever får de optimale faglige udfordringer i et velfungerende undervisningsmiljø. Anerkendende skoleledelse er at skabe et miljø kendetegnet af anerkendelse på alle planer og at udvise respekt over for medarbejdere og kolleger både i forhold til deres faglighed og personlighed. Anerkendelse handler om at tro på det bedste i medarbejderne og skabe vilkår for, at de føler sig set, hørt og forstået. Grundtænkningen er, at det at udvikle sig selv og sin praksis kun kan finde sted i en atmosfære af respekt og omsorg.

  Bogen viser forskellige ledelsesveje til en rummelig og mangfoldig skole og ser på de mange elementer af skolens hverdag med udgangspunkt i en systemisk grundforståelse.

  ​Følgende hovedtemaer behandler Grethe med eksempler fra den daglige praksis:
  • Konteksten for ledelse
  • Begrebet anerkendende ledelse
  • Anvendelse af anerkendende skoleledelse til kvalitetsudvikling af folkeskolen
  • Udvikling af innovativ evalueringskultur
  • Partnerskab mellem skole og hjem
  • Coaching i skolesammenhæng
  • Erfaringer med en teamorganiseret organisation
  • Konflikthåndtering
  • Anerkendende skoleledelse i skolederens univers.

  Bogen henvender sig til skoleledere, lærere og pædagoger, studerende ved professionshøjskoler, embedsmænd, politikere – enhver, der interesserer sig for anerkendende ledelse og folkeskolens udvikling.
   Bibliografi

 • Andersen, G. (1996). Sunde forældre – sunde børn. København: Forlaget Borgen.
 • Andersen, G. (1999). At lære at leve. København: Kroghs Forlag.
 • Andersen, G. (2002). Pædagogisk ledelse – i mange refleksionsmønstre. København: Forvaltningshøjskolens Forlag.
 • Andersen, G. (2008). Anerkendende skoleledelse. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Desuden medforfatter på Elevplaner (2007) Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

   

Bog *OBS: NEDSAT* Med fokus på daglig praksis og konkrete værktøjer viser bogen forskellige ledelsesveje til en rummelig og mangfoldig skole

100,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Vi har brug for din hjælp! Normindsamlingen er sidste fase i udviklingen af vores nye test, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner. Forventet udgivelse ultimo 2018
Udkommer Onsdag 30. september 2020

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder. Forventet udgivelse ultimo 2018.
Udkommer Onsdag 30. september 2020

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlagsarrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.