Michala Schnoor

Michala Schnoor

Om forfatteren

Michala Schnoor er uddannet psykolog og er partner i konsulentfirmaet Organisation. Michala har siden 2006 arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både Danmark og udlandet og arbejder derudover med terapeutiske samtaleforløb i egen praksis. Tidligere har hun arbejdet i strategiske HR-funktioner i Novo Nordisk og som ekstern organisationskonsulent, underviser og coach i førende danske konsulenthuset. 

I Michalas erhvervspsykologiske virke tager hun udgangspunkt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange. Hun er til stadighed optaget af, hvordan man kan forene organisationsmedlemmer omkring kerneydelsen på en måde, der skaber synlige arbejdsresultater, stærke samarbejdsrelationer og øget personlig handlekraft.

Hjemmeside: www.michalaschnoor.dk / www.organisation.cc

LinkedIn: linkedin.com/pub/michala-schnoor

Kontakt: ms@michalaschnoor.dk / ms@organisation.ccDet siger forfatteren om Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling (2009)

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg havde selv ledt med lys og lygte efter litteratur om, hvordan man som organisationskonsulent og leder kunne arbejde med narrative ideer og praksisser – men uden held. Der fandtes masser af litteratur om narrativ terapi, men stort set intet om narrativ organisationsudvikling. Jeg var dybt inspireret af, hvor virksom narrativ praksis var i en terapeutisk kontekst og var overbevist om, at tilgangen kunne tilføre noget værdifuldt til arbejdet med at skabe læring og udvikling i organisationer. Bogen var derfor et bidrag i forhold til at udvikle og oversætte den narrative praksis til en organisatorisk kontekst og på samme tid koble den sammen med øvrige toneangivende tilgange (fx systemiske og anerkendende tilgange).”

Mine inspirationskilder:
”Det var mine daværende samarbejdspartnere, Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo, der opfordrede mig til at skrive bogen. De syntes, ligesom jeg, at den manglede. En af de ting, som fik mig til tasterne, var en tendens i det organisatoriske arbejde, som for mig var vigtig at adressere – nemlig at det skulle være entydigt skidt at tale om problemer og det, vi kan lære af dem. Altså en radikalisering af den anerkendende tilgang, som ender i en art positivitets-fascisme, hvor vi kun bør tale om det, vi vil have, og det vi lykkes med, og som således kommer til at undertrykke de stemmer og fortællinger, der er forankret i det, der er svært, vanskeligt, udfordrende mv. Med min bog ville jeg derfor gerne genintroducere ”problemet” og de ”personlige intentioner” som brugbart at beskæftige sig med, når det handler om at skabe læring og udvikling i organisationer. Hvad enten man er organisationsmedlem eller ekstern konsulent, mener jeg, at der ligger en væsentlig etik i ikke at dømme bestemte sprog ude på forhånd. Frem for at skabe afstand mellem forskellige sprog, synes jeg, det er langt mere interessant at arbejde med, hvordan man kan samkoordinere forskellige diskurser og tilgange. Et ærinde i bogen er derfor at invitere til en dekonstruerende praksis, hvor man til stadighed bestræber sig på at stille sprog og fortællinger synligt frem, så det bliver muligt i fællesskab at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til dem. At hjælpe hinanden med at få blik for, hvordan vi fremstiller verden, og hvilke konsekvenser det har: Hvad er vigtigt for den enkelte og for forretningen? Hvilke sociale verdener skaber vi? Hvad gør disse sociale verdener muligt? Og i den nye udgave af bogen bringer jeg den narrative tilgang i dialog med andre erkendelsesteorier og tilgange som fx Lean, der er baseret på helt andre grundlæggende ideer og antagelser. Sådan udspiller virkeligheden i organisationer jo sig typisk – i et virvar af mange forskellige diskurser som ledere og konsulenter må finde veje til at samkoordinere. ”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er især glad for, at det er lykkedes at skrive en bog, som favner både erkendelsesteoretiske ideer og konkrete eksempler på, hvad de betyder i praksis. Jeg har åbent lagt de grundlæggende ideer og antagelser frem, som bogen er funderet i, og jeg håber, det gør det lettere for læseren at forholde sig til dem og deltage i diskussionerne om organisatorisk arbejde. Bogen er jo trods alt blot én fortælling blandt mange andre mulige og har godt af at blive udsat for samme dekonstruerende praksis, som, jeg mener, organisatoriske fortællinger bør udsættes for. En vigtig passage i bogen er for mig derfor fremstillingen af, hvad en dekonstruerende praksis er: ”Dekonstruktion (…) er et forsøg på at stille sig kritisk og spørgende over for en diskurs eller en fortælling for at blive klogere på, hvad det er for en logik eller rationalitet, den er bygget op omkring. Det er et forsøg på at placere sig i periferien af et tankesystem og forstå, hvordan det er konstrueret, og hvad det er medvirkende til at skabe i den sociale verden. (…) en fortælling (kan) aldrig kun have én bestemt betydning. Alle fortællinger er fulde af huller og tvetydigheder, der gør dem åbne for fortolkning.” (side 128)”.

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det giver mig både værdi og energi, når der bliver skabt plads til faglige diskussioner – hvad enten det er de faglige, de ledelsesmæssige eller de forretningsmæssige. ”At skynde sig langsomt” og udforske forskellige perspektiver og veje, inden beslutninger bliver truffet, er i min erfaring ofte langt mere produktivt end at haste derudaf og bruge en masse tid efterfølgende på brandslukning og feberredninger. Det er også vigtigt for mig at forstå den kontekst, jeg arbejder i, og at have mulighed for at skabe samarbejdsrelationer til de organisationsmedlemmer, der skal leve med løsningerne: Hvad er forretningsmålene? Hvordan ser den konkrete hverdag ud? Hvad er vigtigt for ledere og medarbejdere? Jeg bliver en langt bedre erhvervspsykolog og organisationskonsulent, når jeg kan besvare disse spørgsmål i dialoger med kolleger og kunder.”

Mine forbilleder:
”Jeg bliver jævnligt inspireret af mange forskellige mennesker lige fra ”store kanoner”, hvor bogen præsenterer de vigtigste, til ganske almindelige mennesker i min omgangskreds. Jeg tror, at man kan lære meget af at kigge sig rundt blandt de mennesker, man er omgivet af til daglig – hvordan tænker de? Hvad er deres bestræbelser i livet? Hvordan håndterer de forskellige situationer? Hvilke valg træffer de?” 
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Michalas første bog Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling (2009) er en lettilgængelig præsentation af narrative ideer og begreber samt inspiration til, hvordan de kan bruges i organisationer. Bogen handler om at få øje på fortællingers virkelighedsskabende kraft i organisationer.

  På en praksisnær måde tager Michala læseren med på en rejse gennem narrative ideer og begreber og giver inspiration til, hvordan de kan bruges til at skabe læring og udvikling i organisationer – både i de særligt iscenesatte udviklingsaktiviteter og i den løbende kommunikation i den organisatoriske hverdag. Røde tråde gennem bogen er temaer om magt og etik, og hvordan mening og handling hele tiden formes og omformes i sprog og kommunikation.

  Michalas bog er fuld af inspirationshistorier, der illustrerer anvendelsen af narrative ideer og pointer. Bogen byder på en vifte af konkrete metoder, værktøjer og modeller samt interview med narrativt inspirerede ledere og konsulenter, som videregiver deres nyttige erfaringer med den narrative praksis.

  Narrativ organisationsudvikling henvender sig til ledere samt interne og eksterne konsulenter, der arbejder med at skabe læring og udvikling i organisationer. Medarbejdere, tillidsvalgte og undervisere og studerende med interesse for erhvervspsykologi og organisationsudvikling kan også få glæde af at læse bogen.

  2. udgave af bogen er under udarbejdelse og udkommer i slutningen af 2015.
   


Video/andetBibliografi

 • Schnoor, M. (2009). Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Hansen-Skovmoes, P., Haslebo, G., Haslebo, M.L., Rosenkvist, G. & Schnoor, M. (2008). Anerkendende og relationel ledelsesudvikling. I Ledelsesmagasinet Ledelse i Udvikling, nr. 5, s. 46-48
 • Schnoor, M. & Haslebo, G. (2007). Fra lederudvikling til ledelsesudvikling. I Personalechefen – The Human Resource Manager, nr. 4, s. 10-14
 • Schnoor, M. & Haslebo, G. (2007). Lederen som coach – forskellige vinkler på magt og etik. I Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 2, juni, s. 22-43.

   

 

Bog E-bog Stiller skarpt på god konsulentpraksis, og hvordan man som intern konsulent kan arbejde professionelt med at skabe organisatorisk værdi. Bogen er både lettilgængelig og praksisnær og byder på metoder, inspiration og praktiske greb.

330,00 kr. m/moms
230,00 kr. m/moms

Bog E-bog 2. udgave er udvidet med et helt nyt kapitel om strategisk forandring og udvikling, der stiller skarpt på strategisk ledelse og følgeskab i en narrativ optik. Bogen er fuld af inspirationshistorier, interview med narrative praktikere og en vifte af konkrete metoder, værktøjer og modeller.

410,00 kr. m/moms
279,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er mediation? Hvordan adskiller mediation sig fra andre konflikthåndteringsmetoder? Kan en fastlåst konflikt virkelig vendes til noget positivt og konstruktivt?
Udkommer Fredag 16. april 2021

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.