Olivia Lønne Poulsen

Olivia Lønne Poulsen

Om forfatteren

Olivia Lønne Poulsen er cand.mag. i filosofi og samfundsfag og har efterfølgende uddannet sig inden for konflikthåndtering, fredsopbygning, projektledelse, supervision. Hun er pt. i gang med at færdiggøre en 3-årig samtaleterapeutuddannelse på DISPUK.

Olivia er ansat som adjunkt på Professionshøjskolen Metropol, Institut for Ledelse og Forvaltning, hvor hun tilrettelægger og afvikler undervisningsforløb i innovation, projektledelse og andre fagområder relateret til organisation.

Hun har desuden arbejdet med konflikter, vold, voldsforebyggelse og håndtering af konflikter i ind- og udland – blandt andet i Region Hovedstandens Psykiatri, Sydafrika og Peru. Hun har også, inden ansættelsen på Professionshøjskolen, arbejdet med projekter omhandlende konfliktuddannelse og ledelsessamarbejde. Derudover har Olivia superviseret og haft samtaler med blandt andet ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri samt Mødrehjælpen.

Kontakt: info@olivialoenne.com
 



Det siger forfatteren om Innovation i et narrativt perspektiv (2015)

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg anlægger i bogen Innovation i et narrativt perspektiv et særligt blik på innovation, inspireret af den narrative praksis – en tilgang, der ikke tidligere har været koblet til innovation, og giver mulighed for at tilføre og indtænke andre synsvinkler, der kan åbne for forskydninger i måder at arbejde med innovationsprocesser.”

Mine inspirationskilder:
”Nogle af mine hovedinspirationskilder i formuleringen af bogen er antropologien og filosofien. Antropologien rummer for mig en undersøgende og nysgerrig tilgang til det at være menneske og de relationer, vi indgår i. Den forsøger så vidt muligt at skubbe til vores forestillinger og fordomme og anlægge til tider overraskende vinkler på den måde, vi forstår os selv i verden på. Filosofien giver adgang til komplekse tankeuniverser, der i innovationssammenhæng gør det muligt at bryde vanetænkning, opdage nye handlemuligheder og stille spørgsmål i stedet for at søge færdigformulerede svar. Særligt filosoffen Gilles Deleuze og psykoanalytikeren Felix Guattari har sat deres præg på mine tanker om innovation – deres tankeunivers er mest af alt som Pandoras æske. De har drillet mig mange gange undervejs i skriveprocessen. Hver gang jeg troede, at jeg havde fået greb om et af deres begreber eller en af deres metaforer, er jeg snublet og har måttet vende tilbage for at opdage nye lag. Samtidig har de bidraget til at min verden har udvidet sig – præcis som min forståelse af, hvad innovation gerne skal være katalysator for. Fordi sammen med dem får livet en helt anden rækkevidde. Det er som om, at de giver adgang til noget, som ligger udover det, vi kan favne med ord. En anden slags sansning af os selv og os selv i verden. Måske er det også det, som gør det svært at forstå dem, fordi vi forstår dem ud fra det sted, vi står i livet – og alligevel giver de os mulighed for at træde ud over og transcendere vores egne fortællinger – og gå på opdagelse i vores tanker.”

Det er jeg særlig optaget af:
”Innovation bliver, som jeg skriver i bogen, for mig, et spørgsmål om: Hvordan kunne vi leve? Hvad kunne også være muligt? At innovere handler om at træde ud over det vi kender, det vi er trygge ved og bevæge os derud, hvor sproget holder op og tavsheden indtræder.

De tanker, som ligger til grund for min bog, er også nogle af dem, jeg prøver at videreformidle til studerende. Oplevelsen af at der opstår en særlig stemning, et øjeblik hvor vi lader os transportere et ukendt sted hen i tanken – som bringer nye perspektiver på vores liv og skaber andre plateauer at anskue vores virke, studie eller liv på. Noget vi kan bringe med videre i den form, vi måtte foretrække og i de sammenhænge, det måtte være relevant.” 
 



Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bogen Innovation i et narrativt perspektiv beskriver igennem syv forskellige kort (faser), hvordan en narrativ innovationsproces kan se ud. Bogen væver forskellige begreber fra den terapeutiske kontekst ind i en organisatorisk innovationssammenhæng, og indeholder således både en teoretisk introduktion til den narrative tilgang såvel som praksisnære eksempler på arbejdet med innovation inden for det narrativt perspektiv.

  Innovation i et narrativt perspektiv handler om at formulere ideer, der kan være katalysator for at ændre en eksisterende praksis. Der tages afsæt i den mangfoldighed, der eksisterer blandt aktørerne i innovationsprocesser, således at deres perspektiver og fortællinger gøres til genstand for innovation.

  Innovation i et narrativt perspektiv er fjerde bog  i serien I ET NARRATIVT PERSPEKTIV og henvender sig bredt til både ledere, medarbejdere, konsulenter, studerende, samt andre der har interesse i udviklingsprocesser med innovation. 

   


Bibliografi

 • Poulsen, O.L., Kjems, H. & Brok, P. (2014). At arbejde med konflikter i grupper. I P. Brok, L. Jordahn & H. Kjems (Red.), Gruppemetode. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Poulsen, O.L. (2015). Innovation i et narrativt perspektiv. København: Dansk Psykologisk Forlag.

   

Bog E-bog Igennem syv forskellige kort (faser) udfolder og beskriver bogen, skridt for skridt, hvordan en narrativ innovationsproces kan se ud. Der er både teoretiske introduktioner til det narrative tankegods og praksisnære eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes med innovation ud fra denne særlige tilgang.

200,00 kr. m/moms
195,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , , ,
Tema: BØRNE- OG ELEVPERSPEKTIVER.
Udkommer Mandag 7. december 2020

, , , , , ,
Udkommer Onsdag 9. december 2020

, , , , ,
Revitalisér MUS-samtalen ved at koble den til organisatoriske mål og indsatser.
Udkommer Torsdag 7. januar 2021

Konkrete metoder, tilgange, viden og erfaringer giver inspiration til at lede i en tid, hvor klassiske ledelsesmodeller og organisationsstrukturer er under opbrud.
Udkommer Torsdag 28. januar 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.