Atle Dyregrov

Atle Dyregrov

Om forfatteren

Atle Dyregrov er dr.phil. med specialisering i klinisk psykologi. Han var fra 1988 til 2014 daglig leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen med familier, som oplever uventede og pludselige dødsfald, der er han nu faglig leder. Hans nøglekompetencer er bl.a. sorg og sorgterapi, PTSD og traumeterapi, psykologisk debriefing, børn og traumer, børn og sorg, hjælpeaktioner, psykologisk krise- og katastrofeberedskab, psykologisk katastrofeintervention og sorggrupper.

Atle er en nøgleperson inden for krisepsykologi, hvor han bl.a. er en af stifterne bag Children and War Foundation, der styrker forskning om børn i krig. Han har i mange år været norsk repræsentant i European Federation for Professional Psychologist’s Standing Committee on Disasters and Crises. Atle har desuden rejst ud til verdens brændpunkter for UNICEF, UNHCR, Svenske Rädda Barnen og Norges Røde Kors i Mellemøsten, Afrika og det tidligere Jugoslavien i forbindelse med kortlægning og tiltagsprogrammer for børn i krig. I de senere år har han arbejdet med træning af det personale, som står for varetagelse af børn efter katastrofer, bl.a. i Asien.

Atle har holdt flere hundrede foredrag, kurser, gæsteforelæsninger og keynote-oplæg i hele verden, udarbejdet over 300 publikationer, og i 2014 blev han slået til Ridder af 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin pionérindsats inden for krise- og katastrofepsykologi.

Atle beskriver selv sit ønske for hjælpearbejdet således:

”Vi [Senter for Krisepsykologi] håber på at finde en tilknytningsform til det offentlige hjælpeapparat, som gør, at de indsatsområder, vi har arbejdet med, kan varetages endnu bedre, end de bliver i dag. Vi har skabt noget, som vi tror er unikt i Skandinavien og Europa, hvilket de mange studiebesøg fra andre dele af verden kan tyde på. Vi tror, at den kombination af klinisk arbejde, undervisning og forskning, vi har fået i stand, gør, at vi kan bidrage til en god faglig udvikling. Vi ønsker at forankre den faglige praksis i det daglige møde med mennesker, som oplever de værst tænkelige situationer, og samtidig bidrage til en systematisk vidensopbygning.” (Krisepsykologi i praksis, 2009, s. 18).

Senter for Krisepsykologi: www.krisepsyk.no

Kriser.no: www.kriser.no

Children and War Foundation: www.childrenandwar.org

The European Journal of Psychotraumatology www.ejpt.net/index.php/ejpt

Twitter: twitter.com/dyregrov

Youtube kanal: www.youtube.com/channel/UCezUGPuI-yAy1tX2bWlK2kQ

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.