Benedicte Schilling

Benedicte Schilling

Om forfatteren

Benedicte Schilling er uddannet cand.psych. og specialist i børne- og familiepsykologi samt supervision. Hun er direktør i det engelskbaserede firma Schilling CTS Ltd., der specialiserer sig i at træne og professionsudvikle ledere og medarbejdere i såvel det offentlige som det private. Firmaet tilbyder desuden deres bistand til konsultations- og udviklingsopgaver.

Benedicte har i 25 år arbejdet i det socialpsykiatriske område med udstødte børn, unge, voksne og familier. Hun har gennem 20 år trænet og uddannet en række professionelle i supervision – blandt andrepsykoterapeuter, socialrådgivere, familiebehandlere, psykologer, AKT-lærere, PPR-medarbejdere, socialforvaltninger, regionsafdelinger, døgninstitutioner for både børn og unge, rådgivningsklinikker og institutioner for borgere med socialpsykiatriske og andre særlige behov/handikaps. Derudover har Benedicte undervist psykologer i supervision på akkrediteringsuddannelser i Dansk Psykolog Forening, og hun er supervisor på Diplomuddannelsen i Systemisk Familiebehandling, Professionshøjskolen.

Hun har, i samarbejde med Anglia Ruskin University, Cambridge, skabt to ECTS-akkrediterede diplomuddannelser i systemisk tilgang og metode. I 2008 stiftede Benedicte Psykologfagligt Selskab for Supervision i Dansk Psykolog Forening, som hun siden har været formand for.

Benedicte er desuden forfatter til en række faglige og debatskabende artikler, oversættelser, undervisningsmaterialer og bøger – hovedsagligt om børn- og ungepsykiatriske emner og systemisk supervision.

Hjemmeside: www.schillingcts.com

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.