BR

Bent Rosenbaum

Om forfatteren

Bent Rosenbaum er speciallæge i psykiatri og psykoanalytiker. Overlæge, dr.med., Psykiatrisk Center Glostrup og forskningslektor, Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Institut.
Interesseområder: Psykoterapi og psykopatologi ved skizofreni, personlighedsforstyrrelse, svær traumatisering og ved selvmordstilstande; psykoterapi, psykoanalyse, semiotik.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.