DØ

Dorte Østergren-Olsen

Om forfatteren

Dorte Østergren-Olsen er cand.pæd. i didaktik mshp.dansk. Hun er adjunkt ved Center for Læsning og Skrivning, UCC, og underviser på diplomuddannelsen i dansk og læsevejlederuddannelsen. Dorte har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen, været pædagogisk konsulent i dansk på CFU og er lærebogsforfatter.

Dorte har i adskillige år beskæftiget sig med danskfagets didaktik og sparrer og reflekterer over faget med lærerteam vedrørende udviklingen af danskundervisningen. Hun har igennem mange år haft et særligt fokus på litteraturundervisningens formål og indhold og underviser på diplommoduler i litteraturdidaktik og børne- og ungdomslitteratur.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.