Lars Michaelsen

Lars Michaelsen

Om forfatteren

Lars Michaelsen er cand.scient.pol. og konsulent i Dansk Psykolog Forening. Han har omfattende erfaring med at arbejde med retningslinjer og standarder og har gennem tiden siddet i forskellige standardiseringsudvalg i Dansk Standard, herunder udvalg for medicinsk informatik.

 

Lars er uddannet cand.scient.pol. (1988) ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en journalistisk tillægsuddannelse fra 1984-85 ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. I årene 1988-1996 var Lars ansat ved Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner), hvor han arbejdede med sygehus- og sundhedsvæsnet i forbindelse med lovgivning, økonomi, planlægning og modeller for takstsamarbejde imellem amterne mm. Lars var endvidere i en årrække medlem af Dansk Standards (DS) standardiseringsudvalg for medicinsk informatik, der beskæftigede sig med standarder inden for alle områder af udredning og behandling, hvori IT indgik. Han var desuden medlem af styregruppen for MEDCOM (standarder for elektroniske meddelelser i sundhedsvæsnet).

 

Fra 1996 har Lars været ansat i Dansk Psykolog Forening, hvor han har beskæftiget sig med stort set alle de områder, Dansk Psykolog Forening har været involveret i, herunder; overenskomstforhandlinger, juridisk og anden rådgivning, politikformulering og politisk interessevaretagelse inden for mange områder social-, sundheds-, familieretlige -, skole- og beredskabsområderne, kvalitet og etik i psykologiske ydelser, markedsføring af og beskæftigelsesprojekter for psykologer, standarder og retningslinjer for specialisering af psykologer samt psykologisk testning nationalt og internationalt og psykoterapi.

 

Lars har i en årrække været medlem af følgende organisationer:

 

Board of Assessment (tidligere Standing Committe on Test and Testing) i den europæiske psykologføderation EFPA, hvor han har medvirket til udvikling af testbrugerkvalifikationer, og revision af EFFPA’s standard for vurdering af testmetoders kvalitet, undersøgelse at psykologers holdninger til test og testbrug mm.

 

EFPA Test User Accreditation Committee, hvor han har medvirket til udvikling af EuroTest-systemet og akkreditering af certificeringsordninger for testbrugerkvalifikationer.

 

Den internationale standardiseringsorganisation ISO’s tekniske komité PC230, der udviklede ISO 10667, standarden for procedurer og metoder i personvurdering inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område.

 

Dansk Standards standardiserings udvalg S428, der fungerede som spejludvalg i forhold til ISO/PC230 og fastlagede den danske holdning til dokumenterne og deres indhold i PC230 arbejdet. I midten af 1990’erne var han medlem ad DS’s standardiseringsudvalg for medicinsk informatik.

 

Bestyrelsen for Videnscenter for Professionel Personvurdering, VPP, der arbejder for ”præcision og anstændighed” i erhvervsrettet professionel personvurdering.

 

Lars har ved flere lejligheder bidraget med oplæg i workshops på konferencer i regi af The International Test Commission (ITC) og The European Federation of Psychologist’ Association. Han har gennemført den danske del af en stor international undersøgelse af psykologers holdninger til test og testning, herunder standarder.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.