MT

Maria Techow

Om forfatteren

Om forfatteren

Maria er autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi med efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi samt skematerapi. Hun har tidligere arbejdet i privat praksis og på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Ballerup, på Femdøgns afsnit på Psykiatrisk Center i Ballerup og er nu tilknyttet Afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling. Maria Techow er i dag (2019) leder af denne afdeling og leder Kompetenceenhed for Udstationerede. 

Marias spidskompetencer findes i forhold til behandling af angst, depression, OCD og personlighedsforstyrrelser – både individuelt og i grupper – hvor hun har mange års erfaring med depressionsgrupper, socialangstgrupper og OCD-grupper. Maria har en bred psykologfaglig baggrund, hvor hun blandt andet har lavet et pilotprojekt om løbetræning som et led i depressionsgruppebehandling. Derudover har hun undervist forældre til handikappede børn og par i PREP-kurser, og hun arbejder i en specialfunktion med screening, krisehjælp, terapi, debriefing og forberedelse af danskere, der skal udstationeres til andre lande blandt andet med nødhjælps- og NGO-arbejde.
 

Afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling: psykiatri-eksistens.dk

Kontakt: mkt@psykiatri-eksistens.dk
 


Det siger forfatteren om Kognitiv adfærdsterapi ved OCD – Manual til gruppebehandling (2013)

Derfor skrev jeg bogen:
”Der har i mange år manglet en gruppeterapeutisk manual for behandling af OCD. OCD-behandling er ofte vanskelig behandling, der kræver høj grad af ekspertise, og gruppebehandling kræver viden om både de dynamiske processer og underliggende leveregler samt en høj grad af ekspertise i viden om OCD.”

Mine inspirationskilder:
”Nicole Rosenberg og Lennart Holm, der begge har været supervisorer for mig i kognitiv adfærdsterapi. Jørgen Due Madsen, som er min mangeårige leder og kollega, og hos hvem jeg har set talrige vellykkede eksponeringer med patienter i praksis. Sidst men ikke mindst mine mange OCD-patienter, som har givet mig den største viden, og jeg har den dybeste respekt for deres udvikling og behandling.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg er særlig glad for et citat fra en af mine tidligere OCD-patienter, der efter endt behandling, hvor tvangstankerne ikke længere plagede ham, udbrød: ”Det er utroligt, så meget liv man får tilbage, når man indser, at tvangstankerne om døden og sygdom ikke holder.”. Det er den frihed, som patienterne får, der giver mig værdi i hverdagen i arbejdet. At se mennesker, der for en stund har mistet fodfæstet i deres liv, rejse sig og vende tilbage til mening, liv, glæde og overskud til at leve i sunde relationer. Det er det, som til stadighed gør mit arbejde særligt meningsfyldt.” 

Mine forbilleder:
”Paul Salkovskis i hans formidling af grundlæggende OCD-specifikke leveregler. Han er foregangsmand for en respektfuld indgangsvinkel til grundlæggende mønstre hos mennesker med OCD.”
 


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I Kognitiv adfærdsterapi ved OCD – Manual til gruppebehandling (2013) præsenterer Maria en manual til gruppeforløb i kognitiv adfærdsterapi for OCD-­patienter. I manualen beskriver Maria 12 sessioner i et gruppeforløb med kognitiv adfærdsterapi ved OCD (tvangslidelser med tvangstanker og/eller tvangshandlinger). I hver session gennemgås tema, instruktioner, øvelser og hjemmeopgaver, og der er arbejdsskemaer til klienterne.

  Ud over de 12 sessioner er der i manualen en udførlig gennemgang af forsamtale, pårørendesession og opfølgende session efter tre måneder. Derudover indeholder manualen en kort teoretisk og forskningsmæssig baggrund for behandlingen. Maria benytter de nyeste kognitive adfærdsterapeutiske teorier og teknikker og har endvidere fokus på seks OCD­-specifikke leveregler.

  Som en del af assessmentpatienternes OCD-symptomer og effektevaluering af OCD-behandlingen benytter Maria de nyeste danske oversættelser af OCD-ratingscales, som kan hentes gratis på nettet. I manualen er der således adgang til OBQ (Obsessive Belief Questionaire), Y-BOCS-II (2006-udgaven) i klinikerversion og Y-BOCS i selvrapporteret version (2000-udgaven).

  Købere af manualen kan gratis downloade manualens arbejdsskemaer samt diverse spørgeskemaer, der kan benyttes af behandler samt klient i forbindelse med sessionerne.

  Behandlingsforløbet har været anvendt og afprøvet på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Ballerup samt på Center for Psykiatri og Eksistens, og er et resultat af klinisk praksis med flere grupper af både indlagte og ambulante OCD-patienter. Manualen henvender sig til psykologer, psykiatere og andre behandlere, der ønsker at arbejde med og implementere gruppebehandling til klienter med OCD og har forhåndskendskab til kognitiv adfærdsterapi samt til gruppeterapi. Den kan samtidig være til inspiration for individuel behandling.
   


Video/andet

 • PÅ TV2 Lorry’s hjemmeside kan du se videoen ”Løb godt mod depression”. Center for Psykiatri og Eksistens, hvor Maria arbejder som psykolog, er begyndt at sende deres depressionsramte klienter ud at løbe i de københavnske parker. I videoen fortæller en af klienterne, Elisabeth Osbæck, sammen med sin psykolog Maria om, hvorfor motion hjælper på depression, og hvordan man holder motivationen oppe.
  http://www.tv2lorry.dk/artikel/81901
   
 • Du kan se et uddrag af Marias bog Kognitiv adfærdsterapi ved OCD – Manual til gruppebehandling på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside: http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Psykologi/Kognitiv_adfaerdsterapi_ved_OCD/
   
 • På Center for Psykiatri og Eksistens’ hjemmeside kan du se Marias introduktion til centeret i centerets præsentationsvideo:
  https://psykiatri-eksistens.dk/om-centeret/
   

Bibliografi

 • Techow, M.K. (2003). Sjælesorg og Psykologi. I Kappelgaard, E., Techow, M.K., Rasmussen, B. & Kristiansen, L., At sørge for sjælen. Fredericia: Forlagsgruppen Lohse, Credo Forlag.
 • Techow, M.K. (2011). Børns opvækst og trivsel ved Den Danske Skole i Tanzania. En dokumentationsrapport og undersøgelse af børns erfaringer og oplevelser fra skoletid ved Den Danske Skole i Tanzania i perioden 1987-2009. København: Center for Psykiatri og Eksistens.
 • Techow, M.K. (2013). Kognitiv adfærdsterapi ved OCD – Manual til gruppebehandling. København: Dansk Psykologisk Forlag.

   

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.