Peter Büchner Hede

Peter Büchner Hede

Om forfatteren

Peter Büchner Hede er uddannet pædagog. Han har desuden en diplomuddannelse i offentlig ledelse og arbejder til daglig med pædagogisk idræt inden for skole- og SFO-området, hvor fokus ligger på at skabe sammenhæng mellem læring, trivsel og udvikling med afsæt i krop og bevægelse. Da Peter startede som pædagog i en SFO, var det en ganske almindelig SFO med mange forskellige aktivitetstyper og ingen fast pædagogisk linje. I 2008 kom institutionen med i projektet Fra SFO til Idræts SFO, hvilket har haft stor betydning dels for institutionens faglige profil og udvikling, men også Peters egen. Nu bruger SFO-en Pædagogisk idræt som middel og metode til at fremme og arbejde med fastlagte pædagogiske mål. Peter leder og faciliterer et idræts-SFO-netværk i Hillerød kommune, hvor alle SFO-er nu er Idræts-SFO-er. Her er fokus på at tilbyde SFO-medarbejderne netværksmøder og kompetenceudvikling inden for Pædagogisk idræt.

Peter samarbejder med VIA UC i Århus, som faciliterer og står bag konceptet Pædagogisk idræt. Her underviser Peter desuden i Pædagogisk idræt, og han gennemfører certificeringsforløb for daginstitutioner og kompetenceudviklingsforløb for pædagoger – kaldet Bevægelsesteams. Han har derudover opfølgningskurser under VIA og har sideløbende konsulentopgaver i kommunalt regi.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.