Poul Videbech

Poul Videbech

Om forfatteren

Poul Videbech har siden medicinstudiet beskæftiget sig med forskning. Hans første publikation i et internationalt tidskrift kom i 1979, 4 år før han blev færdig som læge ved Århus Universitet i 1983, og han har i dag fået publiceret over 100 videnskabelige artikler i både danske og udenlandske tidsskrifter. Poul har desuden skrevet en populær lærebog i psykiatri, som benyttes af de medicinstuderende i Aarhus, Odense og København. Han er medredaktør på en lærebog i neuropsykiatri og har skrevet mere end en håndfuld bøger på dansk, hvor han har populariseret psykiatrisk viden for den almene læser.

 

I de første år efter studiet forskede Poul i arbejdsmiljøets indflydelse på graviditeten, fødslen og barnet. Under en ansættelse på Bispebjerg Hospital, København, arbejdede Poul sammen med forskere, der undersøgte mennesker med nydebuteret skizofreni ved hjælp af SPECT og CT-scanning – dette bidrog til et nyt fokus i Pouls forskning. Da Poul i 1991 kom tilbage til Århus, fuldførte han sin uddannelse som speciallæge i psykiatri for senere at påbegynde sit disputatsarbejde om hjernemekanismer bag svære depressioner med anvendelse af de mest avancerede scanningsteknikker. Arbejdet fik stor betydning for påvisningen af fysiske ændringer i hjernens struktur og funktion hos mennesker med depression, og i 2005 kunne Poul forsvare sin disputats ”Towards a Neurobiology of Major Depression. Structural and Functional Cerebral Abnormalities” – et arbejde, som er videreført af de mange ph.d.-studerende og andre, som Poul har været vejleder for gennem årene.

 

Poul har været ansat inden for medicin og psykiatri i mere end 30 år som blandt andet reservelæge, konsulent og professor – og er i dag professor og overlæge ved Psykiatrisk Center i Glostrup. Poul har desuden varetaget et stort antal tillidshverv. Han har været medlem af bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab fra 2003 – 2008, som formand i perioden 2006-2008. Fra 2005 til 2007 var han formand for en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, som havde til opgave at skrive referenceprogram for depressionsområdet, og har siden 2009 været formand for den arbejdsgruppe under Det Nationale Indikatorprojekt, som har med depression at gøre. Han er udnævnt til medlem af advisory board for det Danske Forsvars Veterancenter. Poul blev i 2013 udnævnt til medlem af Retslægerådet.

 

Poul har i høj grad virket som brobygger mellem det psykiatriske speciale og andre lægelige specialer. F.eks. har han i et ph.d.-projekt udforsket årsagerne bag det forhold, at mennesker med depression har svært forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Desuden har Poul gennem hele sin karriere interesseret sig meget for undervisning og formidling af faget psykiatri til medicinstuderende, læger, psykologer og andre faggrupper samt til offentligheden. Han har således en meget omfattende undervisningserfaring på præ- såvel som postgraduat-niveau samt overfor offentligheden. I forlængelse af dette har Poul de seneste år givet et stort antal interviews til forskellige medier og har været meget aktiv i den offentlige debat vedrørende psykiatriske emner – fordi hans hjerte brænder for at forbedre forholdene for de psykisk syge.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.