PV

Poul Videbech

Om forfatteren

Om forfatteren

Poul Videbech har siden medicinstudiet beskæftiget sig med forskning. Hans første publikation i et internationalt tidskrift kom i 1979, 4 år før han blev færdig som læge ved Århus Universitet i 1983, og han har i dag fået publiceret over 100 videnskabelige artikler i både danske og udenlandske tidsskrifter. Poul har desuden skrevet en populær lærebog i psykiatri, som benyttes af de medicinstuderende i Aarhus, Odense og København. Han er medredaktør på en lærebog i neuropsykiatri og har skrevet mere end en håndfuld bøger på dansk, hvor han har populariseret psykiatrisk viden for den almene læser.

I de første år efter studiet forskede Poul i arbejdsmiljøets indflydelse på graviditeten, fødslen og barnet. Under en ansættelse på Bispebjerg Hospital, København, arbejdede Poul sammen med forskere, der undersøgte mennesker med nydebuteret skizofreni ved hjælp af SPECT og CT-scanning – dette bidrog til et nyt fokus i Pouls forskning. Da Poul i 1991 kom tilbage til Århus, fuldførte han sin uddannelse som speciallæge i psykiatri for senere at påbegynde sit disputatsarbejde om hjernemekanismer bag svære depressioner med anvendelse af de mest avancerede scanningsteknikker. Arbejdet fik stor betydning for påvisningen af fysiske ændringer i hjernens struktur og funktion hos mennesker med depression, og i 2005 kunne Poul forsvare sin disputats ”Towards a Neurobiology of Major Depression. Structural and Functional Cerebral Abnormalities” – et arbejde, som er videreført af de mange ph.d.-studerende og andre, som Poul har været vejleder for gennem årene.

Poul har været ansat inden for medicin og psykiatri i mere end 30 år som blandt andet reservelæge, konsulent og professor – og er i dag professor og overlæge ved Psykiatrisk Center i Glostrup. Poul har desuden varetaget et stort antal tillidshverv. Han har været medlem af bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab fra 2003 – 2008, som formand i perioden 2006-2008. Fra 2005 til 2007 var han formand for en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, som havde til opgave at skrive referenceprogram for depressionsområdet, og har siden 2009 været formand for den arbejdsgruppe under Det Nationale Indikatorprojekt, som har med depression at gøre. Han er udnævnt til medlem af advisory board for det Danske Forsvars Veterancenter. Poul blev i 2013 udnævnt til medlem af Retslægerådet.

Poul har i høj grad virket som brobygger mellem det psykiatriske speciale og andre lægelige specialer. F.eks. har han i et ph.d.-projekt udforsket årsagerne bag det forhold, at mennesker med depression har svært forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Desuden har Poul gennem hele sin karriere interesseret sig meget for undervisning og formidling af faget psykiatri til medicinstuderende, læger, psykologer og andre faggrupper samt til offentligheden. Han har således en meget omfattende undervisningserfaring på præ- såvel som postgraduat-niveau samt overfor offentligheden. I forlængelse af dette har Poul de seneste år givet et stort antal interviews til forskellige medier og har været meget aktiv i den offentlige debat vedrørende psykiatriske emner – fordi hans hjerte brænder for at forbedre forholdene for de psykisk syge.
 

Hjemmeside: www.videbech.dk

Om fødselsdepression og -angst: www.videbech.com/fdep

Blog: http://www.videbech.com/blog/

Kontakt: videbech@dadlnet.dk
 


Det siger forfatteren om KORT OG GODT OM – depression (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Gennem mit arbejde og ved deltagelse i den offentlige debat er det gået op for mig, at der er et enormt behov for information om psykisk sygdom. Rigtig mange mennesker bliver stigmatiseret, fordi omgivelserne ikke forstår, hvad der er galt. De, der er ramt af depression, har også et stort behov for at få at vide, hvad der har ramt dem, og hvad de kan gøre ved det.”

Mine inspirationskilder:
”Jes Gerlach fra Psykiatrifonden, fordi han har gjort et fantastisk arbejde for oplysning om psykiske lidelser og mod stigmatisering. Johannes Nielsen fra Gallo-bevægelsen, fordi han lærte mig, hvor stor betydning kreativitet har for at komme sig fra psykisk lidelse, og hvor mange måder man kan få et godt og meningsfuldt liv på, trods svær psykisk sygdom. Lars Thorgaard, fordi han lærte mig om de fantastiske helende kræfter, der ligger gemt i psykoterapi.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Når mennesker skriver og fortæller mig, at mit arbejde har gjort en forskel for dem.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”I min forskning: når jeg forstår noget vigtigt om psykisk sygdom. I mit arbejde med patienterne: når det lykkes, de får det bedre og udvikler sig. Når jeg underviser og kan mærke, at publikum er interesseret og spørgelysten.”

Mine forbilleder:
”Dr. Sigmund Freud: fordi han var så begavet og så hudløs ærlig, at han kunne skrive de bøger, han skrev. Fordi han lærte os så meget om den normale psykes forhold og samtidig troede på, at når vi vidste mere om hjernen, ville vi også kunne forstå de psykiske sygdomme bedre. Professor Erik Strömgreen: fordi han favnede så vidt, at han lavede forskningsinstitutter indenfor psykoterapi, psykiatrisk demografi og biologisk psykiatri.” 
 


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I bogen Kort & godt om – depression (2014) svarer Poul blandt andet på følgende spørgsmål: Hvad er depression? Hvad sker der, når man får en depression? Hvorfor får man depression? Hvordan stilles diagnosen? Hvordan foregår behandlingen? Hvad kan man gøre? Og hvordan kan man hjælpe sine nærmeste, hvis de bliver ramt?

  Kort & godt om – depression henvender sig til dig, der har en depression og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. I bogen præsenterer Poul kort og klar viden om de forskellige former for depression, om symptomer, årsager og behandling og om samspillet mellem krop og psyke.

  Forfatteren inddrager viden og råd om stress, belastende livsomstændigheder, personlighed, genetik, krop, søvn, livsstil, alkohol, parforhold og arbejdet – og om hvordan man forebygger tilbagefald. Bogen er også relevant for pårørende, behandlere, ledere m.fl.

  Serien Kort & godt er en række bøger, der beskriver det vigtigste, man skal vide om forskellige emner inden for psykologi, sundhed og det gode liv. Bøgerne er skrevet af førende eksperter på de forskellige områder og formidler den vigtigste viden på feltet i et sprog, der er til at forstå. Kort & godt
   

 • Poul har bidraget med efterskriftet Depression – skjult lidelse i anden potens? til antologien Skjulte lidelser. Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere (2009), der er redigeret af Susan Schlüter og Vibeke Søndergaard.

  Omdrejningspunktet for antologien er, at der gennem de seneste 100 år har været lidelser, der hverken har kunnet forklares eller findes en entydig behandling til. Forfatterne til antologien ser de skjulte lidelser i forskellige perspektiver – ud fra ønsket om at beskrive disse lidelsers mangesidede faktorer. Forfatterne er alle førende eksperter på de forskellige områder med mangeårig erfaring – både praktisk og teoretisk.

  Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem, der rammes af de skjulte lidelser, så man får mulighed for at kunne hjælpe bedst muligt. En central pointe i bogen er, at vi må holde op med at forveksle subjektive lidelser med suspekte lidelser i ydmyghed overfor alt det, vi ikke ved.

  Bogens temaer er valgt ud fra ønsket om at videreformidle viden til sundhedspersonale, behandlere, sagsbehandlere, jurister, pårørende til personer med disse lidelser og ikke mindst de ramte selv.

  Du kan læse indholdsfortegnelsen, udvidet ordforklaringsliste, forord af Susan Schlüter og indledning af Vibeke Søndergaard her: http://dpf.dk/produkt/bog/skjulte-lidelser.
   


Video/andet


Bibliografi

Videnskabelige publikationer (peer reviewed)

 • Videbech, P. & Nielsen, J. (1979). Electronic data processing in the Danish Cytogenetic Central Register and EDP problems of registers in general. I Clinical Genetics, 15, s. 137-146.
 • Videbech, P. & Nielsen, J. (1980). The computer system of the DCCR. I Nielsen, J. (Red.), The Danish Cytogenetic Central Re­gis­ter. Organization and results, s. 4-30. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
 • Nielsen, J., Jacobsen, P., Mohr, J., Niebuhr, E., Philip, J., Schultz-Larsen, J., Videbech P. & Visfeldt, J. (1980). Chromosome abnor­malities and variants in the DCCR, april 1978. I Nielsen J. (Red.), The Danish Cytogenetic Central Re­gis­ter. Organization and results, s. 36-69. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
 • Nielsen, J., Philip J. & Videbech, P. (1980). Prenatal chromosome examinations in the DCCR, december 31st, 1977. I Niel­sen, J. (Red.), The Danish Cytogenetic Central Register. Organi­zation and results, s. 70-80. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
 • Yanagisawa, S., Krag-Olsen, B., Dirdal, M., Holm, V., Haahr, J., Rasmussen, N.H., Videbech, P. & Nielsen, J. (1980). The inciden­ce of children with chromosome anomalies in two Danish counties. I Medical Genetic Research, 1, s. 267-272.
 • Krag-Olsen, B., Nielsen, J., Dirdal, M., Holm, V., Haahr, J., Rasmussen, N.H., Videbech P. & Yanagisawa, S. (1980). Chromosome vari­ants in children referred for cytogenetic examina­tion from two paediatric departments during a 12-year-period. I Human Genetics, 56, s. 67-69.
 • Nielsen, J., Krag-Olsen, B., Dirdal, M., Holm, V., Haahr, J., Rasmussen, N.H., Videbech, P. & Yanagisawa, S. (1981). Chromosome exami­nations of children, in two Danish counties, born during the period 1967-1978. Epidemiological data. I Hereditas, 94, s. 129-134.
 • Nielsen, J., Hansen, K.B., Sillesen, I. & Videbech, P. (1981). Chro­mo­some abnormalities in newborn children. Physical aspects. I Human Genetics, 59, s. 194-200.
 • Nielsen, J., Hansen, K.B., Sillesen I. & Videbech, P. (1982). Chro­mo­some abnormalities in newborn children. Aetiological aspects. I Hereditas, 96, s. 109-117.
 • Nielsen, J., Krag-Olsen, B., Dirdal, M., Holm, V., Haahr, J., Rasmussen, N.H., Videbech, P. & Y­anagisawa, S. (1982). Chromosome exa­minations of children, in two Danish counties, born during the period 1967-1978. I Hereditas, 96, s. 195-210.
 • Nielsen, J., Wohlert, M., Faaborg-Andersen, J., Hansen, K.B., Hvidman, L., Krag-Olsen, B., Moulvad, I. & Videbech, P. (1982). Inci­dence of chromosome abnorma­lities in newborn children. Com­parison be­tween incidences in 1969-1974 and 1980-1982 in the same area. I Human Genetics, 61, s. 98-101.
 • Friedric­h, U., Horn, N., Jensen, P.K.A., Lundsteen, C., Mikkelsen, M., Mos­bech, J. Nielsen, J., Nielsen, K.B., Pedersen, G.B., Philip, J., Therkel­sen, A.J., Tommerup, N. & Videbech, P. (1983). Forebyggende fosterkromosomundersøgelser i Danmark. Rapport fra cytogenetisk centralregister. I Ugeskrift for læger, 145, s. 1760-1762.
 • Videbech, P. & Nielsen, J. (1984). Chromosome abnormalities and sea­son of birth. I Human Genetics, 65, s. 221-231.
 • Videbech, P., Nielsen, J., Wohlert, M., Eriksen, G., Han­sen, K.B., Hvid­man L. & Krag-Ol­sen, B. (1984). The im­pact of large Y chro­mosome on pregnancy, foetus and birth. I Clinical genetics, 26, s. 281-288.
 • Nielsen, J. & Videbech, P. (1984). Diagnosing of chromosome abnor­ma­lities in Denmark. I Clinical Genetics, 26, s. 422-428.
 • Hansen, K.B., Wohlert, M., Faaborg-Andersen, J., Hvidman, L., Krag-Olsen, B., Moulvad, I., Nielsen, J. & Videbech, P. (1984). Komplika­tioner til normale gravides fødsel på klinik. I Uge­skrift for læger, 146, s. 1473-1476.
 • Frie­drich. U., Horn, N., Jensen, P.K.A., Lundsteen, C., Mik­kel­sen, M., Nielsen, J., Nielsen, K.B., Pedersen, G.B., Philip, J., Rasmussen, K., Therkel­sen, A.J., Tommerup, N. & Videbech, P. (1984). Spontane aborter og dødfødsler i relation til prænatale undersøgelser i Danmark. I Ugeskrift for læger, 146, s. 1848-1849.
 • Eriksen, G., Wohlert, M., Hansen, K.B., Hvidman, L., Krag-Olsen, B., Nielsen, J. & Videbech, P. (1985). Graviditets- og fødsels­forløb hos førstegangsfødende i forskellige aldersgrupper­. I Ugeskrift for læger, 147, s. 3153-3157.
 • Dupont, A., Væth, M. & Videbech, P. (1986). Mortality and life expec­tancy of Down’s syndrome in Denmark. I Ment De­f Res, 30, s. 111-120.
 • Nielsen, J., Wohlert, M., Faaborg-Andersen, J., Eriksen, G., Hansen, K.B., Hvidman, L., Krag-Olsen, B., Moulvad, I. & Videbech, P. (1986). Chromosome examination of 20.222 newborn children: results from a 7.5-year study in Århus, Den­mark. I Birth Defects Orig Artic Ser, 22, s. 209-219.
 • Ersbak, V., Eriksen, G.M., Hansen, K.B., Hvidman, L., Kap­pel, B., Krag-Olsen, B., Nielsen, J., Videbech, P. & Wohlert, M. (1987). Fødsel af stort foster i hovedstilling. I Ugeskrift for læger, 149, s. 1525-1528.
 • Tabor, A., Larsen, S.O., Nielsen, J., Nielsen, J., Philip, J., Pilgaard, B., Videbech, P. & Nørgaard-Pedersen, B. (1987). Screening for Down’s syndrome using an iso-risk curve based on mater­nal age and serum alpha-fetoprotein level. I British Journal of Obstetrics and Gynecology, 94, s. 636-642.
 • Videbech, P. & Nielsen, J. (1987). Chromosome abnormalities and sea­son of birth. In: Seasonal effects on reproduction, infec­tion and psychoses. I Progress in Biometeorology, 5, s. 91-103.
 • Dupont, A., Væth, M. & Videbech, P. (1987). Mortality, life expectancy and causes of death of mildly mentally retarded in Denmark. I Ups J Med Sci suppl, 44, s. 76-82.
 • Kappel, B., Eriksen, G., Hansen, K.B., Hvidman, L., Kragh-Olsen, B., Nielsen, J., Videbech, P. & M. Wohlert (1987). Short stature in Scandinavian women. I Acta Obstetrica et Gynecologica scan­dinavica, 66, s. 153-158.
 • Hvidman, L., Hansen, K.B., Eriksen, G.M.,  Bøn­nelykke, B., Krag-Olsen, B., Nielsen, J., Videbech, P. & Wohlert, M. (1989). Fødsel med foster i underkropspræsentation. I Ugeskrift for læger, 151, s. 437-440.
 • Andersen, B., Brøsen, K., Christensen, P., Lolk, A., Kragh-Sør­ensen, P., Nielsen, S., Pedersen, O.L., Rask, P., Bech, P., Bjer­rum, H., Butler, B., Clemmensen, L., Folker, H., Lauritsen, L., Loldrup, D., Rafaelsen, O.J., Ødum, K., Bartels, U., Jensen, E.B., Maarbjerg, K., Nielsen, N., Reisby, N., Weeke, A., Vester­gaard, P., Videbech, P., Amdisen, A., Andersen, E.M., Larsen, J.K., Bøjholm, S., Gram, L.F. & Nielsen, K.B. (1990). Paroxetine: A selective serotonin reuptake inhibitor showing better tolerance, but weaker antidepressant effect than clomipra­mine in a controlled multicenter study. Danish University Antidepressant Group. I Journal of affective disorders, 18, s. 289-299.
 • Rubin, P., Holm, S., Friberg, L., Videbech, P., Andersen, H.S., Bjerg Bentsen, B., Strømsø, N., Larsen, J.K., Lassen, N.A. & Hem­mingsen, R. (1991). Altered modulation of prefrontal and subcortical brain activity in novel diagnosed schizophrenia and schizo­phreniform psychosis: A regional cerebral blod flow study. I Arch gen psych, 48, s. 987-995.
 • Rubin, P., Friberg, L., Videbech, P., Andersen, H.S., Bjerg Bentsen, B., Strømsø, N., Larsen, J.K.,  Lassen, N.A. & Hemming­sen, R. (1992). Cortical and subcortical brain function in schizophre­nia. Imaging of the brain in psychiatry and related fields. Ed: Konrad Maurer, Proceedings of the second interna­tional sym­posium: Ima­ging of the brain in psychiatry and related fields 1990.
 • Rubin, P., Holm, S., Madsen, P.L., Friberg, L., Videbech, P., Andersen, H.S., Bendsen, B.B., Strømsø, N., Larsen, J.K., Lassen, N.A. & Hemmingsen, R. (1994). Regional Cerebral Blood Flow Distribution in newly diagnosed schizophrenia and schizophreniform disorder. I Psychiatry research, 53, s. 57-75.
 • Videbech, P & Gouliaev, G. (1995). First admission with puerperal psychosis: 7-14 years follow-up. I Acta psychiatrica scandinavica, 91, s. 167-173.
 • Rubin, P., Holm, A., Møller-Madsen, S., Videbech, P., Hertel, C., Poulsen, C.J. & Hemmingsen, R. (1995). Neuropsychological deficits in newly diagnosed patients with schizophrenia or schizophreniform disorder. I Acta psychiatrica scandinavica, 92, s. 35-43.
 • Videbech, P. & Gouliaev, G. (1996). Prognosen for debuterende post partum-psykose. Demografiske, obstetriske og psykiatriske faktorer. I Ugeskrift for Læger, 158, s. 2970-2974.
 • Videbech, P. (1997). MRI findings in patients with affective disorder: a meta-analysis. I Acta psychiatrica scandinavica, 97, s. 157-168.
 • Videbech, P. (2000). PET Measurements of Brain Glucose Metabolism and Blood Flow in Major Depressive Disorder: a critical review. I Acta psychiatrica scandinavica, 101(1), s. 11-20.
 • Nielsen F.D., Videbech P., Hedegaard M., Dalby S.J. & Secher N.J. (2000). Postpartum depression: identification of women at risk. I BJOG, 107(10), s. 1210-1217.
 • Videbech, P., Ravnkilde, B., Fiirgaard, B., Clemmensen, K., Egander, A., Rasmussen, N.A., Christensen, T., Sangill, R. & Rosenberg, R. (2001). Structural brain abnormalities in unselected in-patients with major depression. I Acta Psychiatr, 103, s. 282-286.
 • Videbech. P., Ravnkilde, B., Pedersen, A.R., Egander, A., Landbo, B., Rasmussen, N.A., Andersen, F., Stødkilde-Jørgensen, H., Gjedde, A. & Rosenberg, R. (2001). The Danish PET/depression project: PET findings in patients with major depression. I Psychol Med, 31, s. 1147-1158.
 • Videbech, P. & Petersen, T.H. (2001). Depression, stress og hjernefunktion. I Ugeskrift for Læger, 163, s. 6568-6572.
 • Ravnkilde, B., Videbech, P., Clemmensen, K., Egander, A., Rasmussen, N. & Rosenberg, R. (2002). Cognitive deficits in major depression. I Scand J Psychol, 43, s. 239-251.
 • Ravnkilde, B., Videbech, P., Rosenberg, R., Gjedde, A. & Gade, A. (2002). Putative Tests of Frontal Lobe Function: A PET-Study of Brain Activation During Stroop’s Test and Verbal Fluency. I J Clin Exp Neuropsychol, 24, s. 534-547.
 • Videbech, P., Ravnkilde, B., Pedersen, T.H., Hartvig, H., Egander, A., Clemmensen, K., Rasmussen, N.A., Andersen, F., Gjedde, A. & Rosenberg, R (2002). The Danish PET/depression project: clinical symptoms and cerebral blood flow. A regions-of-interest analysis. I Acta Psychiatr Scand, 106, s. 35-44.
 • Videbech, P. (2002). Comment on “Regional Cerebral Glucose Utilization in Patients with a Range of Severities of Unipolar Depression”. I Biol Psychiatry, 52, s. 1031-1032.
 • Videbech, P. (2002). Amning og medikamentel antidepressiv behandling. En litteraturgennemgang. I Ugeskrift for Læger, 164, s. 1914-1919.
 • Videbech, M., Carlsson, P.S., Jensen, N.C. & Videbech, P. (2003). Måling af præoperativ angst med tre selvrapporteringsskalaer: State Trait Anxiety Inventory, Symptoms CheckList 92 og visuel analogskala. I Ugeskrift for Læger, 165, s. 569-574.
 • Kessing, L.V. & Videbech, P. (2003). Depression – sygdomsbelastning, diagnostik og behandling. I Ugeskrift for Læger, 165, s. 1252.
 • Videbech, P., Ravnkilde, B., Kristensen, S., Egander, A., Clemmensen, K., Rasmussen, N.A., Gjedde, A. & Rosenberg, R. (2003). The Danish PET/depression project: Poor Verbal Fluency performance despite normal prefrontal activation in patients with major depression. I Psychiat Res, Neuroimaging, 123, s. 49-63.
 • Videbech, P. & Honore, M. (2003). Elektrokonvulsiv terapi (ECT). Patienternes vurdering af behandlingen. I Ugeskrift for Læger, 165(40), s. 3811.
 • Ravnkilde, B., Videbech, P., Clemmensen, K., Egander, A., Rasmussen, N.A., Gjedde, A., Rosenberg, R. & Gade, A. (2003). The Danish PET/depression project: cognitive function and regional cerebral blood flow. I Acta Psychiatr Scand, 108(1), s. 32-40.
 • Videbech, P., Ravnkilde, B., Gammelgaard, L., Egander, A., Clemmensen, K., Rasmussen, N.A., Gjedde, A. & Rosenberg, R. The Danish PET/depression project: performance on Stroop’s test linked to white matter lesions in the brain. I Psychiatry Res. Neuroimaging, 15, 130(2), s. 117-30.
 • Gormsen, L., Ribe, A.R., Raun, P., Rosenberg, R., Videbech, P., Vestergaard, P., Bach, F.W. & Jensen, T.S. (2004). Pain thresholds during and after treatment of severe depression with electroconvulsive therapy. I Eur J Pain, 8(5), s. 487-93.
 • Videbech, P. & Ravnkilde, B. (2004). Hippocampal volume and depression. A meta-analysis of MRI studies. I Am j Psychiatry, 161(11), s. 1957-66.
 • Hansen, P.E., Videbech, P., Clemmensen, K., Sturlason, R., Jensen, H.M. & Vestergaard, P. (2004). Repetitive transcranial magnetic stimulation as add-on antidepressant treatment. The applicability of the method in a clinical setting. I Nord J Psychiatry, 58(6), s. 455-7.
 • Andersen, K.L. & Videbech, P. (2005). Treatment of postictal (emergence) delirium after electroconvulsive therapy. I Ugeskrift for Læger, 167(35), s. 3313-4.
 • Munk-Olsen, T., Laursen, T.M., Videbech, P., Rosenberg, R. & Mortensen, P.B. (2006). Electroconvulsive Therapy: Predictors and Trends in Utilization From 1976 to 2000. I J ECT, 22(2), s. 127-132.
 • Videbech, P. (2006). Hippocampus and Unipolar Depression. I Directions in Psychiatry, 26, s. 183-193.
 • Nyboe Jacobsen, L., Smith Lassen, I., Friis, P., Videbech, P. & Wentzer Licht, R. (2006). Bodily symptoms in moderate and severe depression. I Nord J Psychiatry, 60(4), s. 294-8.
 • Munk-Olsen, T., Munk Laursen, T., Videbech, P., Mortensen, P.B. & Rosenberg, R. (2007). All-cause mortality among recipients of electroconvulsive therapy. I Br J Psychiatry, 190, s. 435-439.
 • Videbech, P. & Tehrani, E.S. (2007). Imaging techniques and proposed implementation of a neuropsychiatric assessment program for patients with depression. I Ugeskrift for Læger, 169(16), s. 1431-4.
 • Ravnkilde, B., Bruun, L.M. & Videbech, P. (2007). Cognitive symptoms of depression –importance for treatment and prognosis. I Ugeskrift for Læger, 169, s. 1459-1462.
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (2008). Reference programs for anxiety disorders and unipolar depression. The Danish Society of Psychiatry. I Ugeskrift for Læger, 170(12), s. 1051.
 • Smith, D.F., Stork, B.S., Wegener, G., Ashkanian, M., Jakobsen, S., Bender, D., Audrain, H., Vase, K.H., Hansen, S.B., Videbech, P. & Rosenberg, R. (2009). Mirtazapine binding in depressed antidepressant nonresponders studied by PET neuroimaging. I Psychopharmacology (Berl), 206(1), s. 133-40.
 • Dalby, R.B., Chakravarty, M.M., Ahdidan, J., Sørensen, L., Frandsen, J., Jonsdottir, K.Y., Tehrani, E., Rosenberg, R., Ostergaard, L. & Videbech, P. (2010). Localization of white-matter lesions and effect of vascular risk factors in late-onset major depression. I Psychol Med, 40(8), s. 1389-99.
 • Renvillard, S.G., Leutscher, P.D., Hjerrild, S. & Videbech, P. (2010). Impaired cognitive function in hepatitis C – a review. I Ugeskrift for Læger, 172(5), s. 372-376.
 • Videbech, P., Buxbom, L., Gerdes, U., Frederiksen, J., Lønstrup, J. & Tehrani, E. (2010). Patients at a psychiatric residential institution in Djursland. I Ugeskrift for Læger, 172(5), s. 351-355.
 • Andersen, C.L. & Videbech, P. (2010). Discontinuation of antidepressant serotonine medication. I Ugeskrift for Læger, 172(4), s. 296-298.
 • Hviid, L.B., Ravnkilde, B., Ahdidan, J., Rosenberg, R., Stødkilde-Jørgensen, H. & Videbech, P. (2010). Hippocampal visuospatial function and volume in remitted depressed patients: An 8-year follow-up study. I J Affect Disord, 125(1-3), s. 177-83.
 • Kuzminskyte, R., Kupers, R., Videbech, P., Gjedde, A. & Fink, P. (2010). Increased sensitivity to supra-threshold painful stimuli in patients with multiple functional somatic symptoms (MFS). I Brain Res Bull, 82(1-2), s. 135-40.
 • Hansen, P.E., Ravnkilde, B., Videbech, P., Clemmensen, K., Sturlason, R., Reiner, M., Parner, E., Rosenberg, R. & Vestergaard, P. (2010). Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Inferior to Electroconvulsive Therapy in Treating Depression. I J ECT, 2010 Mar 25 (Epub ahead of print).
 • Nyboe, L. & Videbech, P. (2010). Metabolic syndrome in schizophrenia. I Ugeskrift for Læger, 172(49), s. 3399-404.
 • Dalby, R.B., Frandsen, J., Chakravarty, M.M., Ahdidan, J., Sørensen, L., Rosenberg, R., Videbech, P. & Ostergaard, L. (2010). Depression severity is correlated to the integrity of white matter fiber tracts in late-onset major depression. I Psychiatry Res, 184(1), s. 38-48.
 • Ashkanian, M., Tehrani, E. & Videbech, P. (2010). The effect of vitamin D on neuropsychiatric conditions. I Ugeskrift for Læger, 172(17), s. 1296-300.
 • Hjerrild, S., Renvillard, S.G., Leutscher, P.D. & Videbech, P. (2010). Increased prevalence of depression in hepatitis C infection patients. I Ugeskrift for Læger, s. 172(25), s. 1889-93.
 • Dalby, R.B., Rosenberg, R., Ostergaard, L. & Videbech, P. (2011). Letter to the Editor: A rejoinder to Grool et al. (2011). I Psychol Med, 41(2), s. 446-7.
 • Hartmann, T., Vandborg, S.K. & Videbech, P. (2011). Neurobiology of obsessive-compulsive disorder. I Ugeskrift for Læger, 173(16-17), s. 1205-7.
 • Pedersen, L.H. & Videbech, P. (2011). Use of antidepressants during pregnancy. I Ugeskrift for Læger, 173(15), s. 1118-20.
 • Ahdidan, J., Hviid, L.B., Chakravarty, M.M., Ravnkilde, B., Rosenberg, R., Rodell, A., Stødkilde-Jørgensen, H. & Videbech, P. (2011). Longitudinal MR study of brain structure and hippocampus volume in major depressive disorder. I Acta Psychiatr Scand, 123(3), s. 211-9.
 • Rasmussen, J. & Videbech, P. (2011). Restless legs syndrome and depression. I Ugeskrift for Læger, 173(35), s. 2113-7.
 • Vandborg, S.K., Hartmann, T.B., Bennedsen, B.E., Pedersen, A.D., Eskildsen, A., Videbech, P.B. & Thomsen P.H. (2012). Do cognitive functions in obsessive-compulsive disorder change after treatment? A systematic review and a double case report. I Nord J Psychiatry, 66(1), s. 60-7.
 • Videbech, P. (2012). Modafinil in the treatment of depression. I Ugeskrift for Læger, 174(6), s. 348-51.
 • Nielsen, A.D., Videbech, P., Gerke, O., Petersen, H., Jensen, J.M., Sand, N.P., Egstrup, K., Larsen, M.L., Mickley, H. & Diederichsen, A.C. (2012). Population Screening for Coronary Artery Calcification Does Not Increase Mental Distress and the Use of Psychoactive Medication. I J Thorac Imaging, 27(3), s. 202-6.
 • Krogh, J., Videbech, P., Renvillard, S.G., Garde, A.H., Jørgensen, M.B. & Nordentoft, M. (2012). Cognition and HPA axis reactivity in mildly to moderately depressed outpatients. A case-control study. I Nord J Psychiatry, 66(6), s. 414-21.
 • Krogh, J., Videbech, P., Thomsen, C., Gluud, C. & Nordentoft, M. (2012). DEMO-II Trial. Aerobic Exercise versus Stretching Exercise in Patients with Major Depression – A Randomised Clinical Trial. I PLoS One, 7(10).
 • Videbech, P., Ravnkilde, S.S. & Deleuran, A. (2012). The Danish Depression Database. I Ugeskrift for Læger, 174(42), s. 2543.
 • Dalby, R.B., Frandsen, J., Chakravarty, M.M., Ahdidan, J., Sørensen, L., Rosenberg, R., Østergaard, L. & Videbech, P. (2012). Correlations between Stroop task performance and white matter lesion measures in late-onset major depression. I Psychiatry Res, 202(2), s. 142-9.
 • Andersen, L.B., Melvaer, L.B., Videbech, P., Lamont, R.F. & Joergensen, J.S. (2012). Risk factors for developing post-traumatic stress disorder following childbirth: a systematic review. I Acta Obstet Gynecol Scand, 91(11), s. 1261-72.
 • Hjerrild, S., Bjerre, J., Pedersen, RH., Videbech, P. (2013). Ketamine for treatment of acute depression. I Ugeskrift for Læger, 175(37), s. 2090-2093.
 • Svenningsen, H., Tønnesen, E.K., Videbech, P., Frydenberg, M., Christensen, D. & Egerod, I. (2013). Intensive care delirium – effect on memories and health-related quality of life – a follow-up study. I J Clin Nurs, 23(5-6), s. 634-44.
 • Devantier, T.A., Nørgaard, B.L., Sand, N.P., Mols, R.E., Foldager, L., Diederichsen, A.C., Thomsen, K.K., Jensen, J.M. & Videbech, P. (2013). Lack of correlation between depression and coronary artery calcification in a non-selected Danish population. I Psychosomatics, 54(5), s. 458-65.
 • Dalby, R.B., Elfving, B., Poulsen, P.H., Foldager, L., Frandsen, J., Videbech, P. & Rosenberg, R. (2013). Plasma brain-derived neurotrophic factor and prefrontal white matter integrity in late-onset depression and normal aging. I Acta Psychiatr Scand, Jan 27.
 • Svenningsen, H., Egerod, I., Videbech, P., Christensen, D., Frydenberg, M., Tønnesen, E.K. (2013). Fluctuations in sedation levels may contribute to delirium in ICU patients. I Acta Anaesthesiol Scand, 57(3), s. 288-93.
 • Devantier, T.A., Nørgaard, B.L., Øvrehus, K.A., Marwan, M., Poulsen, M.K., Achenbach, S., Dey, D. & Videbech, P. (2014). Coronary Plaque Volume and Composition Assessed by Computed Tomography Angiography in Patients with Late-Onset Major Depression. I Psychosomatics, 55(3), s. 243-51.
 • Ladegaard, N., Larsen, E.R., Videbech, P. & Lysaker, P.H. (2014). Higher-order social cognition in first-episode major depression. I Psychiatry research, 216(1), s. 37-43.
 • Bliksted, V., Fagerlund, B., Weed, E., Frith, C. & Videbech, P. (2014). Social cognition and neurocognitive deficits in first-episode schizophrenia. I Schizophr Res, 153(1-3), s. 9-17.
 • Fanoe, S., Kristensen, D., Fink-Jensen, A., Jensen, H.K., Toft, E., Nielsen, J., Videbech, P., Pehrson, S. & Bundgaard, H. (2014). Risk of arrhythmia induced by psychotropic medications: a proposal for clinical management. I Eur Heart J, 35(20), s. 1306-15.
 • Hassanzadeh, T., Pedersen, L.H. & Videbech, P. (2014). Selective serotonin reuptake inhibitors and pregnancy. I Ugeskrift for Læger, 176(3), s.236-239.
 • Lykkegaard, L.A. & Videbech, P. (2014). Discontinuation syndrome after SSRI antidepressants. I Ugeskrift for Læger, 176(3), s. 231-235.
 • Krogh, J., Rostrup, E., Thomsen, C., Elfving, B., Videbech, P. & Nordentoft, M. (2014). The effect of exercise on hippocampal volume and neurotrophines in patients with major depression – a randomized clinical trial. I J Affect Disord, 165, s. 24-30.
 • Hjerrild, S. & Videbech, P. (2014). The duration of untreated depression is associated with a poor treatment response. I Ugeskrift for Læger, 176(5).

 

Bøger

 • Videbech, P. & Larsen, U.T. (1998). ECT Vejledning. Århus: Psykiatrisk Hospital i Århus.
 • Bolwig, T.G., Andersson, J.E., Jha, S.K. & Videbech, P. (2002). ECT-behandling i Danmark. København: Dansk Psykiatrisk Selskab.
 • Videbech, P. (Red.), Brandt, C.J., Bræmer, H., Dam, H., Teilman, Larsen, J., Møller, M., Olsen, T., Quist, M., Ravnkilde, B., Sørensen, V. & Vestergård, B. (2002). Depression – en folkesygdom. Nærum: Orium.
 • Videbech, P. & Larsen, U.T. (2002). ECT-vejledning. 2. udg. Århus: Psykiatrisk Hospital i Århus.
 • Videbech, P. (2003). Fødselsdepression – Informationshæfte til patienter, pårørende og andre. Århus: PsykoInfo Forlaget.
 • Rosenberg, R., Vestergaard, P., Gulmann, N., Voldsgaard, I., Rosenberg, N.K., Hansen, P.E.B., Videbech, P., Mors, O. & Mørch, H. (2004). Neuropsykiatrisk udrednings- og behandlingsfunktion i Århus Amt. Århus: Psykiatrisk Hospital i Århus.
 • Videbech, P. (2005). Towards a Neurobiology of Major Depression. Structural and Functional Cerebral Abnormalities. Doctoral thesis.
 • Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølby, M. & Videbech, P. (Red.) (2007). Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiatriske sygdomme. 3. udg. København: FADL’s forlag 2007.
 • Videbech, P. et al. (2007). Referenceprogram for behandling af Unipolar depression. København: Sundhedsstyrelsen.
 • Rosenberg, R., Jørgensen, P. & Videbech, P. (2009). Klinisk neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom. København: FADL’s Forlag.
 • Jørgensen, P., Nordentoft, M. & Videbech, P. (2009). Håndbog i psykiatrisk forskning og evidens. København: FADL’s Forlag.
 • Tehrani, E., Jensen, L.W. & Videbech, P. (2010). ECT-vejledning. 3. udg. Århus: Århusuniversitetshospital, Risskov.
 • Jørgensen, P., Nordentoft, M. & Videbech, P. (2010). Forebyggelse af psykiske sygdomme. København: Munksgaard.
 • Videbech, P., Kjølby, M., Sørensen, T. & Vestergaard, P. (Red.) (2010). Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiske sygdomme. 4. udg. København: FADL’s Forlag.
 • Anderson, J.E., Bauer, J., Bolwig, T.G., Jørgensen, M.B. & Videbech, P. (2011). ECT-vejledning. København: Dansk Psykiatrisk Selskab.
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (2011). Per Vestergaard og psykiatrien 1977-2011. Århus: Århus Universitetshospital, Risskov.
 • Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Å., Videbech, P. & Vinther, M. (2012). Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (2013). Klinisk neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom. 2. udg. København: FADL’s Forlag.
 • Videbech, P. (2014). Kort og godt om: depression. København: Dansk Psykologisk forlag.
 • Videbech, P., Kjølby, M., Sørensen, T. & Vestergaard, P. (Red.) (2014). Psykiatri. En lærebog om voksnes psykiske sygdomme. 5. udg. København: FADL’s Forlag.

 

Bogkapitler

 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (2000). Billeder af den depressive hjerne. I Almind, G. & Hjortdahl, P. (Red), Medicinsk Årbog 2000, s. 111-120. København: Munksgaard.
 • Munk-Jørgensen, P., Rosenberg, R., Ewald, H., Mors, O. & Videbech, P. (2002). Den Psykiatriske Grundforskning i Århus ved årtusindskiftet. I Nielsen, J. & Danielsen, E (Red.), Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002, s. 353-361. Århus: Psykiatrisk Hospital i Århus.
 • Videbech, P. (2002). Stress og Depression. I Brinch, J., Bøgeskov, J. & Ellemann, K. (Red.), Hjernen og stress, s. 31-36 Hellerup: HjerneForum.
 • Rosenberg, R., Videbech, P. & Ewald, H. (2002). Neuropsykiatrisk basalforskning. I Jørgensen, P., Mainz, J. & Rosenberg, R. (Red), Psykiatri – Forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling, s. 65-88. København: Munksgaard.
 • Videbech, P. (2008). Fra stress og krise til posttraumatisk stress-syndrom (PTSD). I Gerlach J. (Red.), Angstbogen – Angstens symptomer, årsager og behandling, s. 41-53. København: Psykiatriens Forlag.
 • Videbech, P. (2009). Forord. I Madsen, I. (Red.), Med små skridt. En håndbog om depression og stress. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Videbech, P. (2009). Efterskrift – skjult lidelse i anden potens? I Schlüter, S. & Søndergaard, V. (Red), Skjulte lidelser. Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere, s. 235-246. København: Dansk Psykologisk Forlag
 • Videbech, P. (2011). Depression. I Jørgensen, P. (Red), Psykiske sygdomme og kroppen. København: Munksgaard.
 • Videbech, P. (2011). Neurobiologi. I Christensen, T.Ø. & Krarup, G. (Red.), Skizofreni. Forståelse og behandling. København: FADL’s Forlag.
 • Videbech, P. (2007 og fremefter). Antidepressiva. I www.medicin.dk.
 • Videbech, P. (2012). Fødselsdepression og parforholdet. I Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Å., Videbech, P. & Vinther, M. (Red.), Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Videbech, P. (2012). Hvornår skal man behandle fødselsdepressioner og hvordan? I Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Å., Videbech, P. & Vinther, M. (Red.), Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Videbech, P. (2012). Psykoterapeutisk behandling af fødselsdepression og -psykose. I Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Å., Videbech, P. & Vinther, M. (Red.), Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Videbech, P. (2012). Medicinsk behandling af fødselsdepression og -psykose. I Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Å., Videbech, P. & Vinther, M. (Red.), Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frederiksberg: Frydenlund Forlag.
 • Hartman, T. & Videbech, P. (2014). Neurobiologiske forhold ved OCD. I Bohni, M. & Bennedsen, B. (Red.), OCD – Sygdom og behandling. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (2014). Biologisk behandling ved OCD. I Bohni, M. & Bennedsen, B. (Red.), OCD – Sygdom og behandling. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Videbech, P. (2014). Psykiske sygdomme under og efter graviditeten. I Uldbjerg, N., Jørgensen, J.S. & Damm, P. (Red.), Obstetrik – en grundbog. København: Munksgaard.

   

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.