Reinhard Stelter

Reinhard Stelter

Om forfatteren

Om forfatteren

Reinhard Stelter er ph.d. i psykologi og professor i sport- og coachingpsykologi, leder af Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, hvor han desuden forsker og underviser inden for psykologi, coaching, læring, udvikling og ledelse. Han er gæsteprofessor og fagkoordinator på Master of Public Governance ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet med ansvar for det obligatoriske modul ”Det personlige lederskab og dialogisk coaching”. Siden 2011 har Reinhard været Course director på Copenhagen Summer University med kurset ”Coaching, Kierkegaard og lederskab”. Desuden er Reinhard medlem af Advisory Board ved Copenhagen Coaching Center, hvor han desuden arbejder som seniorcoach og underviser på centrets toårige coachinguddannelse.

Reinhard har sideløbende sin egen virksomhed (www.rstelter.dk), hvor han praktiserer som coach og akkrediteret coachingpsykolog samtidig med, at han arrangerer og afvikler workshops og foredrag inden for coaching, personligt lederskab og sportspsykologi. Reinhard er en yderst efterspurgt foredragsholder og workshopleder både i Danmark og udlandet.

Reinhard er medlem af Dansk Psykolog Forening og akkrediteret medlem af International Society for Coaching Psychology. Hans aktuelle forskningsinteresser ligger inden for udvikling og forskningsmæssig afprøvning af en narrativ-samskabende tilgang inden for coaching- og idrætspsykologi. Endvidere har han forsket i identitet og læreprocesser, mindfulness og kropslighed samt motivation og udviklingsprocesser. Reinhard er desuden uddannet psykoterapeut og har en efteruddannelse i idrætspsykologi.

Herudover er Reinhard medlem af Editorial Boards for International Coaching Psychology Review, Coaching – Theory, Research and Practice, International Journal of Mentoring and Coaching, Psychology of Sport and Exercise, Scientific Advisory Council, The Institute of Coaching, Harvard Medical School, tidligere bestyrelsesmedlem i European Mentoring & Coaching Council (EMCC) i Danmark og European Federation of Sport Psychology (FEPSAC) samt siden 2009 Honorary Vice President i International Society for Coaching Psychology, Associate of the TAOS Institute.

Reinhard er forfatter til flere bøger, bl.a. en af Skandinaviens mest succesrige bøger inden for coaching, Coaching – læring og udvikling. Han har forfattet og/eller redigeret mere end 10 bøger og publiceret over 200 artikler i bøger og tidsskrifter – både i Danmark og i udlandet.

Hjemmeside: www.rstelter.dk

Coaching Psychology Unit: www.nexs.ku.dk/coaching

Kontakt: rstelter@nexs.ku.dk


Det siger forfatteren om Tredje generations coaching. En guide til narrativ-samskabende teori og praksis (2012)

Derfor skrev jeg bogen:
”Efter udgivelsen af bogen ”Coaching – læring og udvikling”, som udkom i 2002, og som jeg har været redaktør og forfatter af, har coachingfeltet udviklet sig til et stort arbejdsfelt med stigende professionalisering og længerevarende uddannelser. Som konsekvens af denne udvikling var det nødvendigt for mig at kvalificere coaching og coachingpsykologi yderligere ved at præsentere en forskningsbaseret bog, som samtidig har stor appel til den øvede praktiker. Bogen præsenterer coaching i en videreudviklet form, som lever op til de samfundsmæssige forandringer og de krav der stilles til udviklings- og refleksionsbaserede dialoger.”

Mine inspirationskilder:
”Jeg arbejder med coaching og coachingpsykologi i praksis, teori og forskning og er både nationalt og internationalt en højt anerkendt fagperson inden for feltet. Bogen udfolder min professionelle praksis og min forskning inden for coaching(psykologi) og stiller dermed feltet på et evidensbaseret grundlag.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er særlig glad for, at det lykkedes mig at kombinere det forskningsmæssige med en meget konkret praksis, som giver læseren mulighed for at se, hvordan coaching helt konkret kan udformes.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
Jeg oplever mit arbejde som et stort privilegium, idet jeg er med til at udvikle et forskningsfelt og samtidig have konkret nærvær med mennesker, som selv er interesserede i at blive coach, eller som jeg har samtaler med med henblik på deres egen udvikling som mennesker.”

Mit forbillede:
”Jeg ved ikke, om jeg direkte har et forbillede, men jeg har enorm respekt og beundring for en person som Nelson Mandela, som har været i stand til at tilgive sine tidligere fjender, og som har gjort alt for, at gamle modstandere kunne forsones.”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Reinhard har skrevet Med kroppen i centrum. Idrætspsykologi i teori og praksis (1999/2012), som er den første danske bog med et samlet overblik over idrætspsykologi i teori og praksis.I bogen fokuserer Reinhard på psykologiske problemstillinger inden for de fire centrale praksisfelter: eliteidræt, bredde­ og motionsidræt, skoleidræt og idræt i rehabilitering og terapi. Forskellige teoritraditioner og deres relevans for idrætspsykologien behandles.

  Med kroppen i centrum henvender sig til studerende, trænere, instruktører, psykologer og andre med personlig eller professionel interesse for psykologiske teorier og processer i forhold til krop, idræt og bevægelse.

  Forordet er skrevet af Torben Bundgaard, chefkonsulent hos Danmarks Idræts­-Forbund, og bogen er udkommet som e-bog – lige til at tage med på farten.

 • Reinhard har redigeret og bidraget til antologien Coaching – læring og udvikling (2002), der er en af de første danske bøger om coaching.I bogen redegør forfatterne for, hvad coaching er, hvordan coaching kan bidrage til læring og udvikling, hvilken betydning coaching har for ledelse, samarbejde og teamudvikling, og ikke mindst viser metoden, hvordan man kan lære coaching og anvende den i praksis som leder, medarbejder, underviser, træner eller rådgiver.

  Forfatterne kommer fra såvel idrættens verden som fra erhvervslivet og har hentet deres viden og erfaring fra blandt andet skiløb, supervision, volleyball, lederudvikling, sejlsport og teambuilding. Derfor henvender Coaching – læring og udvikling sig til alle, der interesserer sig for nye strategier inden for læring og udvikling i uddannelsessektoren, i idrætten samt i organisations- og arbejdslivet.

  Anmeldercitat:

  • ”Coaching er en længe ventet bog, der opsamler viden om og forklarer den gode coaching og samtidig glimrer ved at være skrevet af praktikere til praktikere.” Lene Rikke Bresson, Erhvervsbladet
  • ”Dette er en meget fin bog. Den er solid, den er praktisk relevant, den er teoretisk kompetent og dybt forankret. Den er teoretisk klar, og dens præmisser er klare. Den benytter en pædagogisk formidlingsopbygning, der er klog og interessant: Først lidt teori og praksis, så mere og dybere teori, og så til sidst mere praksis, flere eksempler og mere anvisning.” Steen Hildebrandt, Børsen
 • Med Tredje generations coaching. En guide til narrativ-samskabende teori og praksis (2012) udfolder Reinhard et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Som forfatter ønsker Reinhard at kvalificere den evidensbaserede og reflekterende praksis inden for coaching og coachingpsykologien.Reinhard har funderet bogen på en samfundsmæssig forståelse af coaching: Coaching er blevet så betydningsfuld, fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at forhandle os til rette. Coaching kan hjælpe os til at skabe ny viden og mestre sociale forhandlinger. Coaching er dermed en slags fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver.

  Tredje generations coaching fokuserer på værdirefleksion og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ­-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Bogen henvender sig derved til den reflekterende praktiker og til alle, der interesserer sig for en videreudvikling af teori og praksis inden for coaching og andre samskabende dialogformer.

  Tredje generations coaching er også udgivet på engelsk på Springer Verlag: A guide to Third Generation Coaching.

  ​Anmeldercitater:

  • ”Tredje generations coaching sætter en forskningsfaglig standard, som ikke bliver tangeret foreløbig. Den er forfriskende og videreudvikler en ny praksis inden for coaching, hvor Stelter igen gør en pionerindsats. Bogen har internationalt format.” Tobias Dam Hede, Chefkonsulent, ph.d., Rambøll/Attractor
  • ”… Her fremlægges yderst interessante aspekter om coaching som psykologisk disciplin… Hvad kan der siges om coaching i en psykologisk referenceramme, som denne bog ikke nævner?!” Læs hele anmeldelsen af Vibe Strøier i Psykolog Nyt nr. 19, 2012, her: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/17693.pdf
  • ”… en rigtig velskrevet, seriøs og gedigen lærebog, der stiller krav om fordybelse og eftertanke.” 5 ud af 6 stjerner. Egon Petersen, Danske Kommuner nr. 30, 2012.
  • Reinhard arbejder, i forlængelse af Tredje generations coaching, på bogen Essensen af Tredje generations coaching, som forventes udgivet i 2016.
 • Kunsten at dvæle i dialogen. Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching® (2016) inddrager Reinhard tredje generations coaching® i en søgen efter en bæredygtig, frugtbar og åben dialogform, som kan bruges i mange livskontekster.Reinhard forholder sig til de kritiske stemmer, der har rejst sig i forhold til coaching, og som er berettiget, når coaching betragtes som middel til optimering af den enkeltes præstationsræs og som simpelt motivationsinstrument. Han vil give mod til at føre samtaler som del af en (professionel) hverdag.

  Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyttige for den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for at kunne give den værdi og mening.

  Dialogen er med til at sikre os mennesker et holdepunkt og en integritet i vores måde at agere i verden på. Stopper vi op og dvæler i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden. Hvis vi virkelig lytter til os selv og den anden i dialogen, bliver den ikke et quick fix, men en bæredygtig, meningsfuld samtale, hvor vi kan finde vores etiske ståsted og egne personlige værdier.

  Læseren bliver inviteret til at føre dialoger, der beriger begge parter – vel vidende, at dialogholderen, fx coachen, har et særligt ansvar for dialogens fremgang

  Anmeldercitat

  • Vi inviteres på den bedste tur gennem et coachinglandskab, jeg nogensinde har set og oplevet.” Vibe Strøier, specialist og supervisor i psykoterapiog arbejds- og organisationspsykolog
  • Denne lille bog giver i koncentreret og overskuelig form et overblik over hovedtemaet i coaching med dets evige aktualitet: Hvordan taler jeg således, at mine ord befrier – ikke kun fokuspersonen, men også mig selv? Enhver follower af Reinhard Stelter må føle, at den er kærkommen.” Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi på CBS

Video/andet

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.