Rune Kappel

Rune Kappel

Om forfatteren

Rune Kappel er cand.psych.aut. og Master i offentlig ledelse. Hans erfaring kommer både fra børn/unge-området, hvor han har arbejdet som AKT-psykolog, og voksen-området, hvor han nu arbejder i Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet. Her er Rune faglig leder for et team, der arbejder med studerende med psykiske funktionsnedsættelser. Han er optaget af eksekutive funktioners vigtighed for en stor del af vores væren, og af hvordan vi som fagpersoner kan arbejde med at udvikle og styrke disse funktioner.

runekappel.com

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.