Pilotafprøvning af Genlæs

– Selvoplevede læse- og skrivevanskeligheder hos voksne

Audiologopæd Maria Buck Jensen er i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag ved at udvikle et selvvurderingsskema om selvoplevede læse- og skrivevanskeligheder hos voksne.

Genlæs: Selvoplevede læse-og skrivevanskeligheder hos voksne er et selvvurderingsskema til voksne med ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder. Det afdækker den voksnes egen oplevelse af sine rent funktionelle vanskeligheder samt de emotionelle følger og den undgåelsesadfærd forskning har vist, at læse- og skrivevanskeligheder ofte fører med sig.

Resultatet af testen danner grundlag for samtale mellem elev og lærer, ligesom det giver et udgangspunkt for tilrettelæggelse af elevens videre undervisningsforløb.

Nu håber vi, at du kan hjælpe os med at afprøve materialet.

Hvad er baggrunden for Genlæs?

Christian på 35 år har vidst, at han var ordblind, siden han gik i folkeskole. Alligevel har han aldrig fortalt sin arbejdsplads om sine vanskeligheder. Christian siger f.eks. tit til sine kollegaer, at han har læst de ugentlige rapporter, selvom det ikke passer. Han beder også jævnligt sin kæreste om at læse e-mails igennem om aftenen, så hans leder ikke finder stavefejl i det, han har skrevet.
Christian er netop startet til ordblindeundervisning, men hans lærer opdager hurtigt, at Christian er så følelsesmæssigt påvirket, at han slet ikke er klar til at indgå i det funktionelle arbejde med læseteknikker, stavning og kommasætning.

Forskning viser, at voksne, der har svært ved at læse og skrive, ofte er flove over deres vanskeligheder. For mange fylder den daglige skam over vanskelighederne mere end de rent funktionelle udfordringer. Det er derfor hensigtsmæssigt at undersøge vanskelighedernes følelsesmæssige påvirkning, når man skal udarbejde et undervisningsforløb til voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Denne viden danner grundlag for udarbejdelsen af Genlæs.

Image

Vær med i pilotafprøvningen
I januar 2023 går vi i gang med at samle normer til Genlæs, hvilket indebærer, at materialet skal afprøves på en stor gruppe voksne.

Vi henvender os til fagpersoner, som arbejder med målgruppen eks. undervisere på ordblindehold. Vi vil sætte pris på jeres bidrag til at færdiggøre testen.

Målgruppen er voksne med diagnosticeret ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder, som eksempelvis DLD. Det kan også være voksne, som oplever vanskeligheder med at læse og skrive grundet manglende skolegang.

Årsagen til den afgrænsede målgruppe er, at resultaterne kommer til at udgøre normerne for testen.

Tidsforbrug
Testen er digital og består af to dele, som hver indeholder 15 spørgsmål omhandlende selvoplevede vanskeligheder forbundet med henholdsvis læsning og skrivning. Al tekst er speaket, hvilket betyder at testen kan udfyldes af et helt hold på samme tid. Vi anbefaler at sætte 30 min. af til testningen.

Testresultat
Når spørgsmålene er besvaret, modtager eleven en oversigt over sit resultat.

Læreren har mulighed for at generere en mere detaljeret oversigt over resultatet for den enkelte elev. Resultatet af selvvurderingsskemaet giver læreren en indikation af elevens oplevelser på tre forskellige områder:

  1. Funktionelle vanskeligheder: Eleven oplever f.eks. at have svært ved at stave eller at være langsommere end sine kollegaer til at skrive journaler.
  2. Emotionelle følger: Eleven er f.eks. ked af sine vanskeligheder og føler sig dummere, mere doven eller anderledes end andre.
  3. Undgåelsesadfærd: Eleven bruger uhensigtsmæssigt meget energi på at undgå situationer, der kræver læsning eller skrivning.

Herudover viser elevens totale score om eleven generelt oplever flere eller færre følger end andre, og scorerne for hhv. læsning og skrivning viser om eleven oplever at være mest påvirket af vanskeligheder på det ene eller på det andet område.

Hensigten er, at testresultatet kan hjælpe læreren til at tilrettelægge et passende undervisningsforløb for den enkelte elev.

Hvordan deltager jeg?
Vi kontakter dig igen i starten af januar, hvor du vil modtage et link, som kan give dig adgang til testen og mulighed for at oprette dig som bruger.

Du vil desuden modtage en detaljeret vejledning til testen.

Kontakt
Hvis du, i mellemtiden, har spørgsmål til testen eller til normindsamlingen, er du velkommen til at kontakte Dansk Psykologisk Forlag via e-mail: test@dpf.dk.