Det med småt

Når du handler på www.dpf.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. En eventuel tvist mellem forlaget og en erhvervsdrivende afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Ansvarsfraskrivelse

Dansk Psykologisk Forlag kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.