Pressemeddelelse:

National undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Dansk Psykologisk Forlags evalueringsredskab KIDS skal bruges til en national undersøgelse af kvalitet i danske dagtilbud.

Undersøgelsen sker på opdrag af Børne- og Undervisningsministeriet og varetages af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Dansk Psykologisk Forlag står for at gennemføre observationer af pædagogisk praksis med redskabet KIDS (KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner og KIDS Dagpleje – Evaluering og kvalitetsudvikling). Observationerne med KIDS er ét af flere elementer i kvalitetsundersøgelsen, der også undersøger rammeforhold og pædagogiske intentioner.

KIDS er et danskudviklet redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud bruges redskabet til at undersøge kvaliteten i en repræsentativ stikprøve af kommunale dagtilbud i form af både daginstitutioner og dagplejer. KIDS bygger på dansk og international forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn. Redskabet er udviklet i samarbejde med danske kommuner og pædagoger og følger den danske lovgivning for dagtilbud og er revideret i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan.

– Vi har med KIDS indgående erfaring med kvalitetsundersøgelser af dagtilbudsområdet i en dansk kontekst, og vi er utrolig glade for og stolte over at skulle levere det redskab, som skal give indblik i kvaliteten af de danske dagtilbud, siger Martin Montag, adm. direktør hos Dansk Psykologisk Forlag.

KIDS bygger på observation af de faktiske forhold i dagtilbuddet og har fokus på de områder, som forskning viser er de vigtigste kontekster for et barns udvikling i de nærmeste omgivelser og dermed de mest grundlæggende for den pædagogiske kvalitet, nemlig relationer, fysiske omgivelser og lege- og aktivitetsmuligheder.

– Vi stiller med et meget stærkt hold af kvalificerede observatører samt en gennemprøvet proces for evaluering af danske dagtilbud, baseret på høj faglighed. Vi er rigtig glade for, at KIDS er valgt. Det udbygger vores engagement med kommunerne i Danmark og styrker dermed vores ambition om at hjælpe med at sikre kvalitet i dagtilbud, udtaler Martin Montag.

KIDS er udviklet af cand.pæd.psych., autoriseret psykolog, ph.d. og professor Charlotte Ringsmose og cand.psych., autoriseret psykolog, lektor og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller og udgivet på Dansk Psykologisk Forlag.

Læs mere om undersøgelsen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Charlotte Ringsmose er ansat på Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og er forskningsleder for LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning. Hun forsker i opvækstbetingelsers betydning for børns trivsel, udvikling og læring i et kontinuum fra den tidlige barndom. Charlotte er forfatter til en række bøger og artikler om emnet.

Grethe Kragh-Müller er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og forsker i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner. Grethe er forfatter til en række bøger og artikler om emnet.

Kontakt os