Privatlivspolitik

Opdateret 1. marts 2022

Kundekonto på dpf.dk

For at vi kan administrere din Kundekonto, indsamler vi nedenstående personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • Ordrenummer og købshistorik, hvis du har købt produkter på hjemmesiden

Tilmelding til nyhedsbrev

For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mail

Generel kontakt

For at kunne besvare dine henvendelser, korrespondere med dig, administrere konkurrencer og kampagner mv. indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, eksempelvis via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

 • Navn
 • Brugernavn
 • E-mail
 • Oplysninger om e-mail og anden digital kommunikation, som du modtager fra os, og som du åbner, herunder de links, som du klikker på
 • Din feedback og bidrag til kundeundersøgelser og spørgeskemaer

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, som du kan se mere om i vores cookie-politik.

Statistik og forretningsudvikling

Når du søger på vores hjemmeside, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik for at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder. Statistikken anvendes kun i aggregeret form, for eksempel til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

I denne forbindelse indsamler vi:

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmeside
 • Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
 • Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
 • Dine præferencer baseret på filtreringen af dine søgninger

Disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, som du kan se mere om i vores cookie-politik.

Målrettet markedsføring

Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring af produkter og tjenester er relevant for dig.

Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores hjemmeside til at finde ud af, hvilke produkter, tjenester og informationer, du er mest interesseret i. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, som du kan se mere om i vores cookie-politik.

Vores markedsføring sker blandt andet i form af annoncering på sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), bannerannoncer på hjemmesider og via e-mails.

Har du givet samtykke til målrettet markedsføring, modtager du relevante tilbud og nyheder vedrørende bøger, undervisningsmaterialer, test, tidsskrifter samt litterært relaterede produkter og faglige arrangementer.

Ønsker du ikke at modtage målrettet markedsføring, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at skrive til info@dpf.dk.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du vil dog fortsat modtage materiale som f.eks. ordrebekræftelser og andre oplysninger om brugen af vores produkter og tjenester.

Behandlingsgrundlag

Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som er angivet i denne politik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale
 • En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (f.eks. at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
 • Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (f.eks. når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med dig, så vi kan præsentere dig for den information og de produkter, du finder mest interessant)
 • Dit samtykke (hvis vi har indhentet dette) – f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og målrettet markedsføring

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Deling af personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • It-leverandører
 • Fragtfirmaer
 • Telemarketing-firmaer
 • Finansielle institutioner (og lignende leverandører til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter)
 • Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger.

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at vores samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik, og i øvrigt gældende lovgivning. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Samarbejdspartnere uden for EØS

I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Vi har indgået aftale med leverandører i følgende lande uden for EØS (USA):

 • Microsoft Office 365 – cloud-leverandør for vores Officepakke. Se information om Microsofts privatlivspolitik  her
 • Google – indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Se information om Googles privatlivspolitik  her
 • Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland – markedsføring af vore produkter. Se Facebooks privatlivspolitik  her

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne politik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i op til 5 år efter seneste køb. Derefter vil oplysningerne blive slettet eller anonymiseret.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager uden at have foretaget et køb hos Dansk Psykologisk Forlag A/S, vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe du modtager nyhedsbrevet. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil du ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

Rettigheder

 • Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:
 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Anmodning om effektuering af dine rettigheder

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til info@dpf.dk.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på  www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik

Øverst i denne politik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmeside.