Privatlivspolitik

Opdateret 15. august 2022

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Dansk Psykologisk Forlag
Knabrostræde 3, 1. sal
1210 København K
Tlf. 4546 0050
CVR-nr.: 33255705 

Kundekonto på dpf.dk
For at vi kan administrere din Kundekonto, indsamler vi nedenstående personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • Ordrenummer og købshistorik

Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af kontrakt. Materiale der skal anvendes til bogføring behandles iht. artikel 6, stk. 1, litra c og gemmes i 5 år plus løbende år.

Tilmelding til nyhedsbrev
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mail

Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte info@dpf.dk. Vi gemmer dokumentation på samtykke i to år efter de er trukket tilbage.

Generel kontakt
For at kunne besvare dine henvendelser, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, eksempelvis via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

 • Navn
 • Brugernavn
 • E-mail
 • Indholdet af dine henvendelser

Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, da det både er i vores og din interesse at vi besvarer dine henvendelser. Henvendelser slettes løbende når de er behandlet.

Statistik og forretningsudvikling
Når du søger på vores hjemmeside, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik for at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder. Statistikken anvendes kun i aggregeret form, for eksempel til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

I denne forbindelse indsamler vi:

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmeside
 • Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider
 • Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
 • Dine præferencer baseret på filtreringen af dine søgninger

Disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, som du kan se mere om i vores cookie-politik, som du finder via cookie-ikonet i hjemmesidens nederste venstre hjørne.

Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller ændre dit samtykke ved at anvende cookie-ikonet i nederste venstre hjørne af vores hjemmeside.

Målrettet markedsføring
Har du givet samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) til målrettet markedsføring, modtager du relevante tilbud og nyheder vedrørende bøger, undervisningsmaterialer, test, tidsskrifter samt litterært relaterede produkter og faglige arrangementer.

Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring af produkter og tjenester er relevant for dig.

Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores hjemmeside til at finde ud af, hvilke produkter, tjenester og informationer, du er mest interesseret i. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, som du kan se mere om i vores cookie-politik, som du finder via cookie-ikonet i hjemmesidens nederste venstre hjørne.

Vores markedsføring sker blandt andet i form af annoncering på sociale medier (Facebook, YouTube, Google og LinkedIn) og bannerannoncer på hjemmesider.

Ønsker du ikke at modtage målrettet markedsføring, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at skrive til info@dpf.dk.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller ændre dit samtykke ved at anvende cookie-ikonet i nederste venstre hjørne af vores hjemmeside.

Deling af personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • It-leverandører
 • Fragtfirmaer
 • Finansielle institutioner (og lignende leverandører til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter)
 • Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger.
 • Revisor, advokat, inkasso mv såfremt det er relevant.

En række af vores it-leverandører er databehandlere for os og behandler udelukkende data efter instruks fra os. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, der sikrer, at databehandlerens niveau for beskyttelse af dine personoplysninger er passende.

Samarbejdspartnere uden for EU
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EU. Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Vi har indgået aftale med leverandører i følgende lande uden for EU:

USA, herunder:

Microsoft Inc:

 • Microsoft Office 365: Leverandør af officepakken. Aftalevilkår findes
 • LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes

Google Inc:

 • Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.
 • YouTube: Virksomhedsprofil på YouTube. Aftalevilkår findes her.

Facebook Inc.

 • Facebook: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes

The Rocket Science Group, LLC

 • Mailchimp: Leverandør af system til udsendelse af nyhedsbreve. Aftalevilkår findes her.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne politik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i op til 5 år efter seneste køb. Derefter vil oplysningerne blive slettet eller anonymiseret.

Rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Anmodning om effektuering af dine rettigheder

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til info@dpf.dk.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på  www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik
Øverst i denne politik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmeside.