Tema

Autentisk fremstilling

I danskundervisningen i skolen skal der arbejdes med elevernes skrivekompetencer indenfor kompetencemålet fremstilling. Eleverne skal kunne udtrykke sig varieret og tilpasse deres fremstilling til genre og situation.

Image

I danskundervisningen i skolen skal der arbejdes med elevernes skrivekompetencer indenfor kompetencemålet fremstilling. Eleverne skal kunne udtrykke sig varieret og tilpasse deres fremstilling til genre og situation.

I skolen bliver der arbejdet med elevernes skriftlige kompetencer, men de skriftlige kompetencer er længe blevet begrundet i danskfagets tradition i stedet for at skulle ruste eleverne til at deltage i livet udenfor skolen. Der har længe været alt for stort fokus på at ramme en bestemt genre i stedet for at lære eleverne at navigere i, hvilken genre eller teksttype der er bedst til den tekst, eleverne har brug for at kunne skrive for at løse en bestemt tekstsituation.

Eleverne skal altså udvikle deres skriftlige kompetencer for at kunne skrive de tek­ster, de har brug for at kunne skrive. De skal desuden arbejde med alle facetter af deres skrivekompetencer i en kontekst.

Grammatikundervisningen
I en undersøgelse af grammatikundervisningen i den danske folkeskole er det tyde­ligt, at der bliver arbejdet med grammatik og stavning udenfor kontekst, og at der bliver brugt rigtig meget tid på det i dansk.

Stave- og grammatikmaterialer har især fokus på ordklasser, endelser og sætningsopbygning, særligt kombineret med staveregler og tegnsætningsregler (Bundsgaard, Buch & Fougt, 2017; Kabel, 2017).

Mange undersø­gelser viser desuden, at elever, der arbejder med grammatik og stavning udenfor en kontekst, ikke bliver bedre til hverken at stave eller bruge grammatikken korrekt i deres egne tekster. Der er altså ingen transfer.

Skrivningen og arbejdet med alle områder af elevens skrivekompetencer skal altså gøres mere autentiske, brugbare og meningsfuld for den enkelte elev.

At skrive til en modtager
Ele­verne skal ikke skrive til læreren, de skal skrive til virkelige modtagere med et virkeligt formål og et indhold, der skal bruges til noget. På den måde får eleverne en langt større motivation for at præsentere gode tekster.

Den autentiske fremstilling lægger op til, at eleverne lærer at skrive til forskellige modtagere. Det vil sige, at det er modtageren, der er i centrum. Eleverne skal selv være med til at beslutte vejen derhen. På den måde skal fremstillingen ikke være så fokuseret på, hvilken genre eleverne skriver i. De må gerne få præsenteret nogle modeltekster, som de kan undersøge og efterligne, hvis de synes, genren passer til modtageren og formålet, men selve genren er ikke et mål.

Når genren bliver et mål i sig selv, får mange elever følelsen af at skulle ramme rigtigt indenfor en norm, der ikke er vigtig i selve skrivesituationen.

Målet er altså at ramme modtageren og formålet med den genre, de mener, passer bedst. På den måde bliver de bevidste om genren og kan anskue genren indenfor en tekstnorm.

 

Kontekstbaseret grammatikundervisning
I den autentiske fremstilling bliver stavning og grammatik også inddraget, men i en kontekst, hvor eleverne skal bruge korrekt stavning og/eller grammatik. Eleverne får altså både arbejdet med forskellige aspekter af deres egen stavning og af grammatikken, men når det er vigtigt for teksten, modtageren, afsenderen eller normen.

Eleverne kan selv gøre opmærksom på de ord, de har svært ved, og selv tage stilling til, hvordan de kan undgå at lave fejlen. På den måde får de en bevidsthed om sproget i deres egen tekst, og de fejl, de selv laver, i stedet for at hele klassen arbejder med at bøje navneord.

Ud fra de fejl, eleverne er opmærksomme på, kan læreren lave minilektioner til om­råder af stavningen for enkelte elever eller grupper af elever. Når eleverne møder under­visning i den fejltype, de laver lige nu, og som de selv er blevet opmærksomme på, vil staveundervisningen være en del af deres udviklingsperspektiv.

Eleven kan arbejde med huskeregler for ord, der er svære at stave til. De kan prøve selv at finde på huskereglerne, i stedet for at læreren giver alle elever lange, grammatiske for­klaringer. Elever husker og forstår, hvordan ord staves, forskelligt. De har forskellige problemområder, og deres problemområder følger ikke nødvendigvis alderens proble­mområder.

Udgangspunktet for elevernes stavning skal være deres egne tekster med fokus på at arbejde med elevens egne problemområder.