Tema

Læseforståelse og læselyst

Det er vigtigt at fremme børns læselyst og -forståelse. Jo mere de læser, desto mere læsevante bliver de - og des bedre forstår de teksterne, de læser.

Image

Folkeskolen har en vigtig opgave i at fremme børn og unges læseforståelse.

Læselyst har været på dagsordenen længe, men når man forsøger at presse læselyst ned over eleverne, så bliver det knap så lystfyldt. Og lyst skal der til, hvis børnene skal læse mere, og læsning skal der til, hvis børnene skal have en bedre læseforståelse. Undervisning i læseforståelsesstrategier indebærer centrale aspekter som:

Bedre læsevaner: Det er afgørende at opmuntre til bedre læsevaner hos børnene. Det er kendt, at adgangen til forskellige bøger, der appellerer til børnenes interesser og læsefærdigheder er altafgørende. Jo mere de læser, desto mere læsevante bliver de, og des bedre forstår de teksterne, de læser.

Aktiv læsning: For at børnene forstår det, de læser, skal de være aktive læsere. Det indebærer at lære dem at stille spørgsmål under læsningen, tage noter og diskutere det, de har læst, med andre. Det er den direkte undervisning i læseforståelsesstrategier.

Opbygning af ordforråd: Jo mere børn læser, jo bedre ordforråd får de. Derfor er opbygning af et stærkt ordforråd også afgørende for læseforståelsen. Børn og unge skal udfordres til at lære nye ord, forstå deres betydning og bruge dem i en sammenhæng. Det hjælper dem både med at forstå tekster bedre og med at udtrykke sig mere præcist.

Verdensanvendelse: At forbinde det, de læser, med børnenes egne liv og erfaringer er vigtigt for at øge forståelsen. Når de kan relatere tekster til deres personlige erfaringer, bliver det lettere for dem at forstå og engagere sig i indholdet. Derfor skal børnene være med til at vælge det, de læser. De skal læse bøger, der vækker deres læselyst.

Feedback og vejledning: Feedback og vejledning fra lærere og voksne spiller en afgørende rolle i udviklingen af læseforståelse. Diskussioner af tekster og samtaler om tekstens indhold er vigtige elementer i læseforståelsesprocessen.

Alsidigt udvalg af læsematerialer: Det er vigtigt at anerkende en bred vifte af læsematerialer, både skønlitteratur, faglitteratur, digte, artikler og digitale medier, da de alle er med til at udvikle alsidighed i læseforståelsen, men et bredt udvalg er også vigtigt for at fremme børnenes læselyst. Der er ikke noget, der er forkert at læse. Alsidig læsning giver børnene mulighed for at udforske forskellige genrer og stilarter.

Rolige og behagelige læsemiljøer: Det er måske vigtigste end nogensinde at skabe et roligt og behageligt læsemiljø, hvor børn og unge kan koncentrere sig uden forstyrrelser. Det er vigtigt at afsætte tid til læsning, så læsningen opleves som et positivt afbræk i en travl hverdag.

For at fremme børns læselyst og -forståelse er det afgørende at identificere og støtte usikre læsere tidligt. Jo tidligere der bliver reageret på læsevanskeligheder, desto større er chancerne for at hjælpe fx børn med dysleksi med at overvinde deres udfordringer. I sidste ende handler det ikke kun om at lære børnene at læse, men også om at dyrke en lyst til læsning.