Ole Ditlev Nielsen

Ole Ditlev Nielsen

Om forfatteren

Ole Ditlev Nielsen er forfatter, underviser, konsulent og foredragsholder. Han er cand.mag. i historie og dansk og har mere end ti års undervisningserfaring med børn, unge og voksne på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Han har desuden undervist indvandrere, blandt andet syriske krigsflygtninge, i dansk og danske samfundsforhold. Med afsæt i sin pædagogiske praksis og i livet som travl familiefar med små børn har Ole skrevet flere bøger om undervisning, stress, det gode liv og forandringer. I forlængelse af bøgerne holder Ole en lang række kurser og foredrag over hele Danmark.

Ole har stiftet, og driver, kursus- og foredragsvirksomheden 20skridt, som fokuserer på:

 1. Undervisnings- og praksisorienterede tiltag for lærere – for at styrke den gode praksis i undervisningen og hjælpe lærerne med at bevare glæden og trivslen i dagligdagen.
 2. At skabe et liv – for lærere og alle andre – med mindre stress og styrkelse af den gode balance mellem familie- og arbejdsliv.

Ole har skrevet de anmelderroste bøger Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer (2013), Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress (2014) og Forandringspædagogik (2014). Desuden arbejder Ole på bogen 20 skridt til bedre undervisningsdifferentiering, der er planlagt til udgivelse i slutningen af 2015. Både i Oles forfatterskab, på sine kurser og foredrag fokuserer han på, hvordan vi i en tid med mange forandringer og distraktioner ved at vælge enkle, men effektive løsninger, opnår en bedre praksis og bliver mindre stressede. Det fører til mere overskud og mere tid til det vigtige, uanset om det er i privatlivet eller arbejdslivet.

Ole er hurtigt blevet kendt som en forfatter og foredragsholder, hvis budskaber kan flytte mennesker i en positiv retning.

Hjemmeside: www.20skridt.dk

Blog: levlykkeligt.dk/blogs/ole_ditlev_nielsen

Oles profil på Forfatterforedrag.dk: www.forfatterforedrag.dk

20skridt på Facebook: www.facebook.com/20skridt

Kontakt: odn@20skridt.dk
 Det siger forfatteren om bøgerne Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer (2013), Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress (2014) og Forandringspædagogik (2014)

 

Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer

Derfor skrev jeg bogen:
”Der findes mange gode og spændende værker om pædagogisk og didaktisk teori, men som lærer havde jeg selv et ønske om at få ideer til, hvad jeg skulle gøre med den klasse, som tirsdag morgen var svær at sparke liv i, eller med den elev, der sad på bagerste række og var fordybet i Facebook frem for min undervisning. Jeg skrev derfor bogen, fordi jeg følte, at der manglede et værk, der satte fokus på den daglige undervisning, og som indeholdt let implementerbare råd til timerne.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Denne bog er blevet en praksisorienteret håndbog i undervisning til lærere i udskolingen på ungdomsuddannelser og VUC. Den giver enkle og konkrete råd til den daglige undervisning, og den præsenterer en række væsentlige pædagogiske tendenser som eksempelvis Cooperative Learning, innovationspædagogik, flow og digitale værktøjer. Samtidig giver den input til planlægning af lærerens arbejde, stresshåndtering, og hvordan man konkret og enkelt skaber positive relationer til eleverne. Hvert af de 20 skridt er afsluttet af fire helt praktiske øvelser, som er umiddelbart anvendelige i den daglige praksis.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det var vigtigt for mig, at bogen var lettilgængelig, og jeg er derfor særlig glad for bogens meget praktiske fokus, der understøttes af det overskuelige, farverige og levende layout. Når jeg taler med lærere, der har læst og anvendt bogen, er det netop denne konkrete tilgang med let implementerbare råd til undervisningen, som de er glade for. Det har gjort arbejdet med bogen – som jo fortsætter gennem mine kurser og foredrag – til en meningsfuld og glædelig proces for mig.”

Mine forbilleder:
”Som forfatter har jeg mange forbilleder og inspirationskilder. Mine bøger handler meget om at gøre det simple, men effektive, og med det udgangspunkt har jeg fundet inspiration i især den stoiske filosofi. Her er det Senecas tanker om det enkle, men meningsfulde liv, der har bidraget til det grundsyn, der gennemsyrer mine bøger. Endvidere har jeg også fundet inspiration i amerikanske forfattere og livsstilsdesignere som Timothy Ferriss, Leo Babauta og Chris Guillebeau, fordi de stiller de rigtige spørgsmål til den moderne tilværelse, og fordi de gennem deres egne liv udgør gode eksempler, da de tør at leve ukonventionelle liv. Endelig har jeg været optaget af begrebet flow, der er introduceret af Mihaly Csikszentmihalyi, og som er en betegnelse for den tilstand, hvor vi er så fuldt optagede af det, vi gør, at vi glemmer alt omkring os. At nå denne tilstand er en ambition i mit arbejds- og privatliv, ligesom jeg ser flow som en pædagogisk idealtilstand, jeg søger at stræbe efter, når jeg beskæftiger mig med det pædagogiske felt.”

 

Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg skrev bogen, fordi jeg følte, at der manglede et værk, der tog helikopterbilledet på vores travle liv. Mange bøger om personlig udvikling er gode og hjælpsomme, men de handler ofte kun om et enkelt aspekt af tilværelsen. Måske er det at få en flad mave, en ny kostplan eller at indrette vores hjem på en ny måde, men jeg tror, at hvis vi skal få bugt med vores stress og mere tid til det vigtige, så skal vi se på alle aspekter af vores liv. Det gør denne bog, hvor kapitlerne handler om alt fra søvn og motion, over parforhold og arbejdsliv til at komme ud at rejse, ud i naturen og om at leve et mere modigt liv. Hvert enkelt kapitel rundes af med fem helt konkrete ting, læseren kan gøre med det samme, og det gør det nemt at omsætte bogens indhold til praktisk handling.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Bogen her er en praktisk guide til livet i trædemøllen, som det tager sig ud for mange danskere. Mange af os er udfordrede af stress eller symptomer på stress, vi savner energi og overskud, og vi føler ikke altid, at vi bruger vores tid på det, der er vigtigt for os. Jeg har selv som travl familiefar, med karriere ved siden af, haft problemer med stress, og derfor var jeg nødt til at finde frem til de værktøjer, der kunne give mig nærværet, produktiviteten og energien til at leve meningsfuldt tilbage. I den proces læste og lærte jeg meget – fra stressforskning, over stoisk filosofi til amerikanske livsstilsdesigneres bud på at få mere ud af livet – og det førte til positive forandringer i min egen tilværelse. I ”Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress” samler jeg et væld af de konkrete og let implementerbare råd, som jeg selv har anvendt, til at få bugt med stress og i stedet mere tid til det vigtige. Samtidig er der i bogen et utal af henvisninger til bøger, digitale ressourcer, forfattere og forskning, der kan hjælpe læseren videre.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Det er den respons, jeg har fået fra læserne. Én ting er positive anmeldelser – dem glæder jeg mig naturligvis også over – men for mig er det utrolig meningsfuldt, når jeg hører fra en læser, at hun har iværksat positive forandringer i sit liv efter at have læst bogen. Om det er det ægtepar, der fortæller, at de nu har besluttet at tage ud at rejse, den mand der beretter, at han nu er begyndt at løbe eller den kvinde, der efter at have læst kapitlet om at leve med mod besluttede sig for at smide alt, hvad hun havde i hænderne og en kold aprildag cykle ned til stranden for at gå i vandet, er billedet det samme. Bogen har inspireret læsere til at handle, til at gøre noget, der giver mindre stress og mere overskud, og det glæder mig enormt. Det er blevet sagt om bogen, at det er ”en bog, der flytter mennesker”. Det er præcis det, der giver mig værdi, og som er mit mål med det, jeg skriver: At give et bidrag til at bevæge læserne i en positiv retning.”

 

Forandringspædagogik

Derfor skrev jeg bogen:
”Denne bog tager afsæt i de mange forandringer, der de seneste år er skyllet hen over det danske uddannelsessystem. I en tid hvor der også er et samfundsmæssigt fokus på produktivitet, og hvor uddannelsespolitik i høj grad er blevet til arbejdsmarkedspolitik, føler mange lærere sig pressede af reformer, nye overenskomster og en ny organisering af arbejdet som underviser. ”Forandringspædagogik” er en bog om at håndtere forandringerne, lære af dem og finde frem til den bedst mulige praksis. I en tid med ydre pres er det vigtigt, at man som underviser også finder de positive forandringer i dagligdagen, så man bevarer glæden og trivslen ved jobbet. Det hjælper denne bog med.”

Det er jeg særlig stolt over:
"
Bogen inddrager den nyeste pædagogiske forskning, blandt andet fra den New Zealandske forsker John Hattie, om, hvad der virker i undervisningen, men den baserer sig også i høj grad på konkrete cases fra de danske uddannelsesinstitutioner. I bogen medvirker mere end ti lærere, der på forskellige områder fortæller om, hvordan de fra Thisted til Helsingør har skabt positive forandringer i deres liv som lærere, og hvordan de arbejder med for eksempel elevforventninger, digitale distraktioner og klassediskussioner. Som sådan er bogen en inspirationsbog for læseren, og en række arbejdsark og øvelser hjælper i høj grad læseren på vej med selv at skabe positive forandringer.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det har været en spændende proces at skrive bogen, og dens kombination af at inddrage forskning såvel som konkrete læreres praksis føler jeg giver et meget stærkt billede af, hvordan man som lærer kan udvikle sin undervisning positivt. Bogen er blevet til i en brydningstid, hvor forandringer er sket midt i skriveprocessen, og det glæder mig meget, hvordan jeg på foredrag landet over hører lærere sige, at dens temaer er meget relevante i disse år. Alle mærker forandringerne, de er et vilkår for den enkelte lærer, men man kan mangle redskaber til at møde dem. Det er dejligt at høre lærere sige, at netop denne bog giver disse redskaber.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Oles første bog, Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer (2013), er en værktøjsbog, der i 20 kapitler hjælper læseren til at blive en bedre, mere effektiv og mindre stresset underviser.

  Ole præsenterer en række enkle, konkrete og umiddelbart anvendelige forslag til, hvordan man kan skabe positive forandringer i skolen og i sit liv som lærer. Han tager fat i temaer som ro i klassen, variation i undervisningen, lærerens tid til forberedelse, videndeling og meget mere.

  Ole beskriver desuden en række nyere pædagogiske tendenser, bl.a. Cooperative Learning, flow, innovationspædagogik og classroom management. Han præsenterer også en række af de bedste Web 2.0­ værktøjer, der kan medvirke til at styrke elevernes engagement i undervisningen. Hvert af bogens 20 skridt afsluttes med fire øvelser, som læseren straks kan bruge sammen med eleverne og dermed omsætte bogens indhold til bedre undervisning. Fremstillingen er illustreret med eksempler fra Oles egen praksis som lærer på en ungdomsuddannelse.

  Om at undervise henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelserne, herunder grundskolens ældste klasser, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne og de korte videregående uddannelser, samt til lærere­ og studerende.

  ​Ekstramateriale, der frit kan downloades til kopiering:
  Anmeldelser:
  • ”Fem stjerner.” Stig F. Sørensen, Gymnasieskolen.dk, 16/6-2014
  • ”Bogen er så absolut anbefalelsesværdig! Såvel nye som garvede undervisere kan have stor glæde af denne perle af en håndsrækning til undervisere.” Sanne Kjerstein Madsen, Læsepædagogen, nr. 6, 2013
  • ”Endelig noget hands on information, som er lige til at bruge i den næste undervisningslektion!” Nicole Jennifer Christensen, adjunkt, Falkonergårdens Gymnasium
  • ”En anderledes, forfriskendende, uhøjtidelig men seriøs udgivelse om undervisningspraksis.” Hans ­Christian Uth, DBC lektørudtalelse uge 29, 2013
  • ”Jeg vil gerne anbefale ’Om at undervise’, fordi den er et vigtigt pædagogisk værktøj i en travl hverdag ­– et meget vedkommende ’pædagogisk opslagsværk’ til underviseren og lederen anno 2013.” Martin Lasse Hansen, afdelingsleder, CPH West
 • I Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress (2014) tager Ole udgangspunkt i problematikkerne omkring, at for mange af os har en stresset hverdag med alt for mange opgaver og alt for lidt tid og overskud. Et liv med for meget trædemølle og for lidt råderum til det, der virkelig betyder noget for os: nærvær og tid til familien, rejser, alt det sjove og meningsfulde. Budskabet i Oles bog er, at det kan man sagtens lave om: Det gælder om at gøre noget og tage et skridt ad gangen.

  Ole præsenterer et væld af konkrete råd og redskaber til, hvordan man kan finde ind til kernen og skabe plads til det vigtige i livet – f.eks. ved at vælge til og fra, blive mere produktiv, komme ud i naturen, få søvn, god kost og motion, alenetid og meget mere. Ud fra erfaringerne som travl underviser, familiefar med småbørn og fagbogsforfatter viser Ole, hvordan man ved at prioritere, rydde op og skabe gode vaner kan skabe store positive forandringer i sit liv, skridt for skridt.

  Anmeldercitater:
  • ”En bog der flytter mennesker.” Asser Amdisen, forfatter og direktør for skoleskibet Georg Stage
  • ”I en tid, hvor spinning, broccoli og 'overskudsforældreopdragelse' betragtes som den rigtige fortælling, er 'Om at leve' et dejligt, befriende og mindre fanatisk bidrag til, hvordan man kan få lidt mere overskud i hverdagen ­ved små forandringer. En kærkommen bog ­især hvis man er en helt almindelig dansker.” Martin Lasse Hansen Sieben, afdelingsleder på CPH West med seks børn derhjemme
  • ”... man mærker tydeligt, hvor meget han brænder for at formidle sit emne på den gode måde… Dette er en af de bedste bøger inden for personlig udvikling.” Mette Fersum, lektørudtalelse 14/23, DBC Medier
  • ”Ole Ditlev Nielsen har skrevet en konkret og vidunderlig bog, som er lige til at gå til.” Sascha Jensen, Balance nr. 2, juni 2014
  • ”...Sprængfyldt med råd, som er lette at følge og indarbejde i hverdagen.” Charlotte Højlund, Ude og Hjemme, 25. juni 2014
  • ”Ved at følge de 20 skridt kan du skabe store, positive forandringer i dit liv… Inspirerende læsning.” Margrethe Vadmand, Psykologi, 4. august 2014.
  Læs mere på Oles hjemmeside www.20skridt.dk, hvor du blandt andet kan læse om foredraget Om at leve.
   
 • Forandringspædagogik (2014) omhandler håndteringen af forandringer, at bruge dem positivt og finde frem til den bedst mulige praksis.

  Forandringer er de seneste år blevet et vilkår for de fleste undervisere. Det giver muligheder, men det giver også udfordringer i undervisningen og i livet som lærer. Derfor giver Ole sine bud på, hvordan man skaber positive forandringer i sin undervisning i form af eksempelvis positive lærer-­elev-relationer, bedre vaner i lektionerne og en øget lærertroværdighed i en hverdag præget af forandringer og reformer.

  Med afsæt i den nyeste pædagogiske forskning om, hvad der skaber positive læringsresultater for eleverne, viser Ole, hvordan man kan bruge f.eks. feedback, klassediskussioner og en stærkere håndtering af de digitale distraktioner til at skabe bedre undervisning. Derudover inddrager Ole en lang række konkrete cases fra den danske undervisningsverden. I disse cases giver lærere og ledere fra forskellige steder i landet de bedste tips og råd fra deres egen undervisning, og de fortæller om, hvordan de har skabt positive forandringer i deres hverdag. Ole viser, hvad vi kan lære af disse eksempler, og hvordan den enkelte lærer kan bruge dem i sin praksis.

  I Forandringspædagogik præsenterer Ole en række værktøjer, arbejdsark og øvelser, som læseren kan bruge med det samme. Det gælder, uanset om man er underviser i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser eller på VUC. Dermed er det en bog, der kan føre til konkrete, positive forandringer i undervisningen, og som sådan er den en uundværlig inspirationsbog for den engagerede lærer.

  Anmeldercitat:
  • ”En oplagt udgivelse at have stående på hylden både på lærerseminarierne samt på skolebibliotekerne, hvor ikke kun nyuddannede lærere men lærere i al almindelighed kan have gavn af bogen.” Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse (15/01), DBC Medier
  • ”Gode råd, tips og forslag… Det er tydeligt, at forfatteren har et indgående kendskab til det som møder en underviser, også uden for klasserummet.” Berit Rye Windfeld, Læsepædagogen, april 2015
    
 • I slutningen af 2015 udkommer Oles seneste bog: 20 skridt til bedre undervisningsdifferentiering.

  Testimonials

  "Elevgrundlaget på Stx er som bekendt en meget blandet skare. Som underviser vil man naturligt nok gerne ”fange” og motivere så mange elever som overhovedet muligt, men det kan være meget svært at formå i dagligdagen. Velmenende teoretisk-pædagogiske kurser med fokus på at ”nå hver enkelt elev”, ”bestemme forskellige elev- og læringstyper” etc. kombineres dårligt med det konstant øgede arbejdspres, der finder sted i gymnasieskolen i dag. Derfor strander ens forsøg på differentieret undervisning ofte på den øgede forberedelse den slags undervisning gerne kræver.

  Det særligt stærke ved Ole Ditlev Nielsens bog er den konkrete tilgang til problematikken. I bogen finder man konkrete værktøjer man meget nemt kan bruge i den daglige undervisning – og dermed skabe reelle positive forandringer i ens undervisning, til gavn for både underviser og elever."

  Kristian Westerdahl, lektor på Gefion Gymnasium.

  _________________________________________________________

  "Undervisningsdifferentiering - 20 skridt til at møde dine elever’ er en rigtig brugbar bog for en travl lærer i folkeskolen. Ole Ditlev Nielsen har en meget bred teoretisk baggrund, og hans bog samler og konkretiserer mange af de tendenser der er inden for folkeskolen i øjeblikket. Bogen præsenterer gode og gennemprøvede løsningsforslag på forskellige problemstillinger der kan opstå i undervisningen, og giver samtidig gode muligheder for at reflektere over aspekter af ens egen praksis."

  Lisa Petersen, folkeskolelærer, Vesterbro Ny Skole.

  ____________________________________________________________________________

  ”Bogen Undervisningsdifferentiering – 20 skridt til at møde dine elever er en fantastisk gave til alle undervisere. I bogen er der masser af gode ideer til at gøre den daglige undervisning endnu bedre og ikke mindst mere udfordrende for såvel undervisere som elever.”

  Casper Henningsen, lektor, Erhvervsskolen Nordsjælland.
   

  Blog (20 skridt til bedre undervisningsdifferentiering): http://20skridt.dk/blog.html

  Hjemmeside: http://20skridt.dk/bøger/undervisningsdifferentiering.htmlVideo/andetBibliografi

 • Nielsen, O.D. (2015). 20 skridt til bedre undervisningsdifferentiering. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nielsen, O.D. (2013). Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nielsen, O.D. (2014). Forandringspædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nielsen, O.D. (2014). Om at leve – 20 skridt til mere overskud og mindre stress. København: Dansk Psykologisk Forlag
 • Nielsen, O.D (2015). Lad naturen hele dig. I Psykologi, maj.
 • Nielsen, O.D. & Andersen, C.R (2003). For landet, for vigtige sager. Martin Lehmanns dagbog 1811-1831. Københav

Oversat

 • Wolfgang Schneider (2002). Hverdag i Hitlers Tyskland. København: Bogfabrikken.
 • Wolfgang Schneider (2001). Waffen-SS. København: Bogfabrikken.


   

Bog E-bog Konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man bedst muligt kan styrke og udvikle samarbejdet på en uddannelsesinstitution. Henvender sig til undervisere og ledere i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, VUC, kortere videregående uddannelser samt til lærer- og pædagogikumstuderende.

250,00 kr. m/moms
203,00 kr. m/moms

Bog E-bog Værktøjsbog, der hiver teorierne om undervisningsdifferentiering ned på jorden og ind i undervisningslokalerne. Gennem et væld af konkrete råd og idéer får læseren inspiration til, hvordan man kan arbejde med undervisningsdifferentiering på en måde, der er meningsfuld for eleverne og overskuelig for læreren.

200,00 kr. m/moms
199,00 kr. m/moms

Bog E-bog Forandringer er de seneste år blevet et vilkår for de fleste undervisere. Forandringspædagogik er en bog om at håndtere forandringerne, bruge dem positivt og om at finde frem til den bedst mulige praksis.

200,00 kr. m/moms
199,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Hvordan lærer lederen at begå sig i en virtuel verden? Hvor er faldgruberne, og hvordan styres der uden om dem? Hvor adskiller virtuel ledelse sig fra ledelse i almindelighed?
Udkommer Mandag 3. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.