Danielle Bjerre Lyndgaard

Om forfatteren

Danielle Bjerre Lyndgaard er cand.merc. og Master of Management Development fra CBS – hvor hun skrev sin afhandling om ekstraordinær ledelse af ekstraordinære medarbejdere. Hun er ledelseskonsulent i DR, hvor hun arbejder med ledelses- og organisationsudvikling.

Danielle har desuden praktisk erfaring som både leder, forretningsudvikler, ledelsesudviklingskonsulent og Nordisk HR-chef. Hun har primært fokus på dynamikken mellem relationer og resultatskabelse. Derudover er Danielle forfatter og medforfatter til tre bøger i Dansk Psykologisk Forlags Erhvervspsykologiserien.

Kontakt: d_lyndgaard@hotmail.com
 Det siger forfatteren om Anerkendende ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater (2007), Anerkendende HR og Organisationsudvikling – Skab mening, handlekraft og bedre resultater (2008) og Ledelse af det relationelle selv – Perspektiver på selvledelse (2013)

Derfor skrev jeg Ledelse af det relationelle selv – Perspektiver på selvledelse:
”Ledelse af det relationelle selv tager læseren med ind i en verden, hvor dialog og anerkendelsen af vores mange menneskelige facetter er grundlaget for at kunne skabe bevægelse, forandringer og resultater sammen hver eneste dag på jobbet. Det sætter nye perspektiver på selvledelse som efterhånden er et lidt slidt begreb og sparker samtidig lidt til begrebet ’primadonnaledelse’. Derudover giver bogen inspiration til nye måder at agere sammen på i hverdagen. Alle mine bøger er skrevet ud fra et perspektiv om, at de skal være lettilgængelige og nemme at lade sig inspirere af, så læseren med det samme kan omsætte bogens ord til nye handlinger i hverdagen.”

Mine inspirationskilder:
”Alle mine tre bøger (de to af dem har jeg forfattet sammen med Maja Loua Haslebo) er blevet til, fordi jeg har haft noget på hjerte. De er opstået ud af det samarbejde, jeg gennem årene har haft med en lang række forskellige ledere og den inspiration til videre bevægelse, som jeg har hentet i dette samarbejde. De er alle tre skrevet med afsæt i et ønske om at bidrage til en bedre ledelsesmæssig og organisatorisk hverdag, hvor dynamikken mellem resultater og relationer er omdrejningspunktet for det, vi skaber sammen hver eneste dag.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Der er en passage i Ledelse af det relationelle selv, der lyder således: ”I den sidste ende skal du kunne leve med dig og dine selver på en måde, hvor du oplever, at den etik og moral, der lever som en del af det fællesskab, du indgår i i hverdagen på jobbet, også matcher det, du står for. Oplever du, at der er afgørende modsætninger mellem det, du selv står for, og den etik og moral, der hersker på din arbejdsplads, kan det ske, at afsættet for dine refleksioner måske i stedet handler om noget andet. Det kan være, at fokus skal være på, hvorvidt du ønsker at blive og forsøge at påvirke fællesskabet, eller om du vil finde et andet sted at bringe dine ressourcer i spil, hvor du får mulighed for at bidrage ind i en kultur og kontekst, hvor der er større sammenfald mellem dine egne og organisationens etiske og moralske grundholdninger”. Denne passage betyder meget for mig, fordi jeg indimellem selv har stået i et dilemma, som det der beskrives – og fordi jeg også oplever, at mange ledere har brug for at forholde sig til lige netop dette dilemma fra tid til anden. Der er ikke et endegyldigt svar på, hvilken vej der er den rigtige at gå for den enkelte – men det er væsentligt at forholde sig til, hvor man står som menneske og ud fra dette træffe et bevidst valg.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Meningsfuldhed i det, jeg beskæftiger mig med… Og hvad betyder det så for mig? Det er en kombination af en lang række ting, der skal doseres på forskellig vis afhængig af konteksten. Det handler mest af alt om at skabe resultater sammen med de mennesker, jeg arbejder sammen med. Om at skabe en evig bevægelse henimod de ting, vi gerne vil skabe og opnå sammen. Og om at indgå i berigende, respektfulde og inspirerende relationer, hvor alle får mulighed for at byde ind med alle de ressourcer og kompetencer, vi hver især har at tilbyde. Jeg har gennem hele mit arbejdsliv været optaget af dynamikken mellem relationer og resultatskabelse. Uanset hvilken arbejdsmæssig rolle, jeg har arbejdet i, har mit primære fokus været rettet mod at skabe en fælles hverdag, hvor det, vi kan sammen og hver især, bliver omsat til relevante resultater i en given organisation. Det er ikke så vigtigt for mig, om jeg selv er leder eller om jeg leder ledelsesprocesser – det, der driver mig hver eneste dag, er meningsfuldheden i, sammen med andre mennesker, at skabe resultater, som ingen af os ville have kunnet skabe hver for sig.”

Mine forbilleder:
”Jeg har ikke et konkret forbillede. Jeg henter min inspiration mange forskellige steder og beundrer mennesker, som er ambitiøse og vil noget med det, der nu måtte være deres fag. Mennesker som har modet til at stikke ud fra mængden, og som har en stærk integritet. Mennesker, som træffer modige valg, der gør dem glade i livet.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Danielle har forfattet og medforfattet tre bøger i Erhvervspsykologiserien: Anerkendende ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater (2007), Anerkendende HR og Organisationsudvikling – Skab mening, handlekraft og bedre resultater (2008) og Ledelse af det relationelle selv – Perspektiver på selvledelse (2013).

  Erhvervspsykologiserien handler om psykologien i vores arbejdsliv. Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.
   
 • I samarbejde med Maja Loua Haslebo har Danielle skrevet Anerkendende ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater (2007). Forfatternes hensigt med bogen er at videregive inspiration og indsigt i anerkendende ledelse på en lettilgængelig måde og med fokus på, hvordan læseren kan bringe den nye viden i anvendelse. Bogen er en brugsbog skrevet til ledere, som er optaget af at se nye muligheder og finde nye konstruktive veje at gå i deres ledergerning. I Anerkendende ledelse giver Maja og Danielle læseren mulighed for at skabe sit eget ledelsesmæssige fundament med afsæt i ni grundprincipper i anerkendende ledelse.

  Gennem afprøvning af bogens mange konkrete forslag til mulige handlinger vil læseren gøre sig sine egne erfaringer med den anerkendende tilgang til en række ledelsesopgaver såsom forretningsudvikling, strategiarbejde, medarbejderudviklingssamtaler og konflikthåndtering.

  Maja og Danielle har opbygget bogen omkring fem ledelsesmæssige indsatsområder: forandringer, forretningen, værdier, kompetencer og handlinger. I forbindelse med hvert indsatsområde giver forfatterne inspiration via praksiseksempler på anerkendende ledelse og en række konkrete forslag til handlemuligheder i egen virksomhed. Temaer som anerkendende følgeskab, og hvorfor det er mere interessant at tale om udførelse frem for indførelse, behandler forfatterne også i bogen.

  Anerkendende ledelse er primært skrevet til ledere, i såvel offentlige som private virksomheder, medarbejdere, eksterne og interne konsulenter, samt studerende på psykologi­, organisations­ og kommunikationsuddannelser.
   
 • Danielle har, ligeledes i samarbejde med Maja Loua Haslebo, skrevet Anerkendende HR og Organisationsudvikling – Skab mening, handlekraft og bedre resultater (2008). Deres anden bog er en lettilgængelig, praksisorienteret brugsbog om, hvordan man udvikler organisationen på anerkendende og udforskende måder sammen med kolleger, leder og kunder. Forfatterne kobler teorien til praksiseksempler, og de giver forslag til, hvordan forskellige HR-­indsatsområder – som f.eks. tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og udvikling, stress, sygefravær og trivsel samt afvikling – kan håndteres med afsæt i anerkendende udforskning. Desuden præsenterer Maja og Danielle en række konkrete værktøjer, metoder, modeller, ideer til anvendelsesmuligheder, dialog­ og refleksionsøvelser samt inspirationshistorier baseret på flere HR-­ og organisationsudviklingskonsulenters nyttige erfaringer med tilgangen.

  Anerkendende HR og organisationsudvikling er primært skrevet til interne og eksterne HR­-, personale-­, uddannelses-­, rekrutterings-­, ledelses-­ og organisationsudviklingskonsulenter i såvel private som offentlige virksomheder. Topledere og ejere med det overordnede eller fulde ansvar for organisationsudvikling af deres virksomhed kan også med fordel læse denne bog. Bogen henvender sig også til studerende på handelshøjskolerne og de humanistiske uddannelser.
   
 • Danielles tredje bog, Ledelse af det relationelle selv – Perspektiver på selvledelse (2013), er en let tilgængelig refleksionsbog, som bygger på en grundlæggende antagelse om, at vi ikke har et fasttømret og evigt gyldigt kerneselv, og at vi selv, hver især, er ledere af vores flersidige selver. Disse selver er skabt over tid og fylder mere eller mindre i vores hverdag, afhængig af hvilke sider vi giver mest plads.

  I bogen kommer Danielle omkring selvledelse og refleksive samtaler, relationel ledelse og emergerende samtaler, 3. ordensledelse og orkestrerede samtaler, og i bogens sidste del sætter hun et særligt fokus på ekstraordinær ledelse af ekstraordinære medarbejdere.

  Gennem hele bogen giver Danielle læseren lejlighed til egen refleksion og inspiration til hverdagen. Målgruppen er ledere, som søger ny inspiration samt medarbejdere og konsulenter, som ønsker at se begrebet selvledelse fra en ny vinkel. Studerende på psykologi­, organisations-­ og kommunikationsuddannelserne kan også med fordel læse bogen.

  Anmeldercitat:
  • ”Bogen er en flot repræsentant for moderne ledelsestænkning og vil kunne bruges af ledere og andre med særligt fokus på de menneskelige udviklingsperspektiver.” Alma Lind Jensen, DBC lektørudtalelse, uge 29, 2013.


Video/andetBibliografi

Bog E-bog *OBS: NEDSAT* Lettilgængelig refleksionsbog til ledere, der søger nye og ekstraordinære værktøjer til ledelse i hverdagen samt til medarbejdere og konsulenter, der ønsker at se begrebet selvledelse fra en anden vinkel.

100,00 kr. m/moms
99,00 kr. m/moms

Bog E-bog E-bog En grundlæggende indføring i begreberne Appreciative Inquiry og anerkendende ledelse med en positiv menneskelig og ressourceorienteret tilgang.

320,00 kr. m/moms
198,00 kr. m/moms
209,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde.
Udkommer Mandag 28. juni 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Tirsdag 31. august 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Fredag 31. december 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.