Hanne Jessen Krarup

Hanne Jessen Krarup

Om forfatteren

Hanne Jessen Krarup er advokat og ledelsesrådgiver, uddannet fra Aarhus Universitet, King’s College, University of London, og IMD i Schweiz. Hun har herudover en Master i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet.

Hanne har i mere end 17 år arbejdet som international M&A-advokat (mergers & acquisitions) og arbejder i dag med lederudvikling, coaching og juridiske problemstillinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner samt andre organisationsforandringer og som foredragsholder.

Hanne har igennem en årrække haft en række bestyrelsesposter og sidder i dag i flere Advisory Boards. Hun har sideløbende arbejdet for at fremme diversitet på flere parametre i danske bestyrelser.

Hjemmeside: www.forandringslede.dk

Kontakt: hanne_jessen_krarup@hotmail.com
 Det siger forfatteren om ”Forandringsledelse uden forandringslede.”

Derfor skrev jeg bogen:
”Der findes megen litteratur om såvel forandringsledelse som styring af virksomhedsoverdragelser, men ingen kombinerer de to emner. Advokater og revisorer taler om post-merger integration. I en erhvervspsykologisk optik taler man om den menneskelige dimension. Jeg har i min mangeårige praksis som M&A-advokat savnet katalysatoren, der kunne bringe forandringsprocesserne helt i mål med dyb indsigt i de psykologiske mekanismer, der er på spil hos både ledere og medarbejdere. Med bogen ønsker jeg at krydse grænser og bygge broer imellem fagområder. Det er min ambition at integrere forskellige fagligheder, så faggrænser og vidensdomæner krydses og udviskes. Jeg ønsker at integrere forskellige ledelsesparadigmer, for der er brug for både kontrol og løse rammer.”

Mine inspirationskilder:
”At opleve behovet for et opgør med enten-eller-tænkningen har inspireret mig til at skrive bogen, så vi som ledere og rådgivere kan blive bedre til at trække på både leadership og management. For enten-eller-tænkningen holder os fast i en alt for høj fejlrate i de organisatoriske forandringsprocesser. Min første chef dr. jur. Jan Schans Christensen, som i dag er Højesteretsdommer, inspirerede mig i sin tid til at forstå, at kompleksiteten i virksomhedsoverdragelser og fusioner overstiger, hvad vi kan løse med jura alene.”

Det er jeg særligt stolt over:
”Jeg er særlig glad for, at det med bogen er lykkedes at bygge bro imellem arbejdet med mål, rammer og styring på den ene side og relationer, passion og motivation på den anden side. Det er netop dette management-leadership-krydsfelt, jeg dagligt arbejder i og forsøger at inspirere andre til at navigere i. Nu håber jeg, at andre vil følge mig ind i feltet.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det giver mig stor personlig værdi at kunne forene de to fagligheder, juraens managementparadigme og psykologiens leadershipparadigme, i en rådgivning, der sætter mennesker og organisationer i stand til at sprænge rammerne for forandringsprocessens forankring. Det giver stor tilfredsstillelse at opleve ledere flytte sig væk fra ledelsesparadigmer, som har negativ indvirkning på medarbejdernes performance, og i stedet se organisationens økonomiske resultat og medarbejdernes behov ikke som modstridende værdier men som hinandens forudsætninger. Disse ledere er med til at nedbryde innovations- og forandringsbarrierer opstillet af ureflekteret gentagelse af forældede styringsregimer og enfoldig målelogik.”

Mine forbilleder:
”Mine forbilleder er de ledere, der tør kigge indad, før de handler udad – i forandringsprocesser og generelt set. Ledere, som med bl.a. bogens tankeværktøjer i hånden har modet til at handle i overensstemmelse med organisationens grundlæggende behov og sætte sig selv i spil, har min dybeste respekt. De er hverdagens helte, for ledelse sker i hverdagen!”
 Udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag

 • Forandringsledelse uden forandringslede  er en håndbog til ledere af virksomhedsoverdragelser, fusioner og andre organisatoriske forandringsprocesser. Bogens omdrejningspunkt er at skabe en ”økologisk” bundlinje, hvor organisationens økonomiske resultat og medarbejdernes behov ikke er modstridende værdier men hinandens forudsætninger. Med fokus på at finde den rette balance mellem management og leadership giver bogen ledere og rådgivere redskaber til at bevæge sig optimalt imellem de to positioner, så flere organisatoriske forandringer når succesfuldt i mål.

  Bogen giver med sine tanke- og handleværktøjer ledere og rådgivere i forandringsprocesser en større forståelse for, hvad der kræves på ledelsessiden for at gennemføre ambitiøse fusionsstrategier m.m. på en måde, der højner organisationens energi og succesrate.

  Bogen er opdelt i tre dele:
  1. Teori: Introduktion af teorier bag forandringsledelse – med reference til virksomhedsoverdragelsesprocessen
  2. Værktøjer: Ledelsesredskaber til at opnå positive medarbejderbidrag til forandringsprocessen via medarbejderinvolvering i virksomhedsoverdragelsens forandringsstadier
  3. Procesdesign: Forslag til design af medarbejderinvolveringsprocesser, der fremmer medarbejdernes forståelse for både virksomhedsoverdragelsens proces og resultat

  Målet med bogen er at sætte virksomhedsledelse og rådgivere i virksomhedsoverdragelsesprocesser og andre organisatoriske forandringsprocesser i stand til at navigere i den komplekse vekslen mellem en stram processtyring og en mindre forudsigelig medarbejderinvolvering i den store omvæltning, som sådanne processer ofte medfører, på en måde, der giver mest værdi og arbejdsglæde for både virksomhed og medarbejdere.

  Forandringsledelse uden forandringslede henvender sig til ledere og konsulenter, advokater, revisorer, investment bankere, forandringsagenter og andre rådgivere i forandringsprocesser. Den henvender sig også til studerende, som skal lære om forandringsprocesser, hvor virksomhedskulturer skal ændres, hvad enten de er ved at lære det fra en HR/organisationspsykologisk vinkel eller en mere processuel vinkel som fx jura eller økonomi.
   Bibliografi

 • Krarup, J.H. (In press). Forandringsledelse uden forandringslede. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Krarup, J.H. (2015). Forandringslede(lse). Djøfbladet nr. 16, oktober 2015. http://aparte.ipapercms.dk/Djoefbladet/2015/16/
 • Krarup, J.H. & Therkelsen, H.A. (2015). Undgå at kvæle forandringskapaciteten – sådan favner du både passion og pessimisme. Ledelse i dag – Ledernes online magasin om ledelse. https://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2015/nr4april/undg%C3%A5atkv%C3%A6leforandringskapaciteten.htm
 • Krarup, J.H., Therkelsen, H.A. & Wegener, A. (2014). Forandring føles, og følelser forandrer – følelser som produktiv kraft i innovationsprocesser. Tidsskriftet Erhvervspsykologi, volume 12. nr. 3.
 • Krarup, J.H. & Therkelsen, H.A. (2014). Følelser i forandring – fem forandringsgreb. Alt om ledelse – online magasin om ledelse.  http://altomledelse.dk/foelelser-forandringer-fem-forandringsgreb/ 
 • Krarup, J.H. & Therkelsen, H.A. (2014). Følelser i forandringer – forandringsgreb. Bedst praksis ledelse – online magasin om ledelse. http://www.bedstpraksisledelse.dk/docs/Artikler/Bedst%20praksis%20ledelse%20pr%C3%A6senterer%205%20forandringsgreb%2016%20december%202014.pdf


 

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Mandag 31. maj 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Mandag 31. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.