Henning Bang

Henning Bang

Om forfatteren

Henning Bangs uddannelsesbaggrund er bred. Han er uddannet civiløkonom (MBA) fra Norges Handelshøjskole i Bergen (1982), psykolog fra Psykologisk institut, Universitetet i Oslo (1986) og har en doktorgrad i organisationspsykologi fra samme universitet (2010). Han blev specialist i organisationspsykologi  i 1997.  Henning har i sit arbejdsliv, og særligt siden han begyndte at arbejde som psykolog (1986), forsøgt at kombinere forskning, undervisning og praksis. Han arbejdede således i 7 ½ år med par- og familieterapi, samtidig med at han arbejdede med organisationsudvikling. De sidste 20 år har han desuden arbejdet med, samt forsket i, hvordan man kan få ledere og ledergrupper til at udvikle sig. Temaet for Hennings doktorgrad var således ”effektive ledergrupper”, hvor han forskede i, hvad  der kendetegner de ledergrupper, som er effektive og velfungerende.

Hjemmeside: www.bangmidelfart.no

Kontakt: henning.bang@psykologi.uio.no
 


Det siger forfatteren om bogen Effektive ledergrupper - for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng

Derfor skrev jeg bogen:
”Der eksisterer meget få bøger om, hvad der kendetegner effektive ledergrupper, på trods af, at vi ved, at dygtige organisationer er de, der har ledergrupper, som er velfungerende og effektive. Der eksisterer derfor et stort behov for viden om, hvordan organisationer kan udvikle sine ledergrupper, og bogen Effektive ledergrupper - for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng har til formål at udfylde netop et sådant behov.”

Mine inspirationskilder:
"I mit arbejde med effektive ledergrupper er jeg særligt inspireret af tre professorer ved Harvard Business School: Professor J. Richard Hackman og hans mangeårige arbejde med, hvad det er, der kendetegner effektive teams. Professor Ruth Wageman, som har samarbejdet tæt med Hackman, og hendes anvendelse af Hackmans model på ledergrupper. Professor Amy Edmondson og hendes forskning i vigtigheden af gruppepsykologisk tryghed, teamlæring og at medlemmerne af teamet tør sige, hvad de mener.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Det, jeg særligt sætter pris på ved at forske i og skrive om temaet ”effektive ledergrupper”, er, at det er så praktisk nyttigt. Jeg forsker ikke i noget, som kun er interessant for andre teoretikere. Min forskning bidrager til, at organisationer kan fungere bedre og skabe bedre resultater, og at ledere finder større mening i det, de laver. Her får jeg også stor nytte af, at jeg selv bruger min arbejdsdag på at anvende resultaterne fra forskningen. Jeg hjælper en række organisationer med at udvikle sine ledere og ledergrupper og får derigennem afprøvet, om de teorier, vi udvikler, virker i praksis.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg finder værdi i afprøvningen af, om de teorier og hypoteser, vi udvikler igennem vores forskning, også virker i praksis. Derudover finder jeg ligeledes stor værdi i at tage de indsigter, jeg får fra praksis, og teste dem i en forskningsmæssig sammenhæng. Jeg oplever hermed den gensidige nytte, forskningen har af praksisfeltet, og praksisfeltet har af forskningen. Dette giver mig daglig en stor tilfredsstillelse.”

Mine forbilleder:
”Jeg beundrer forskere, som forsker i temaer, som kan komme samfundet til gode, og som er i stand til at formidle sine resultater på en letforståelig måde.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bogen Effektive ledergrupper - for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejde og en øget produktivitet på vores arbejdspladser.  Bogen undersøger effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammensætter den bedst fungerende teoretiske og mest effektive praktiske viden fra de sidste 40 års forskning i ledergrupper og beslutningsteams.

  Bogens resultater fremhæver bl.a., at disciplinen til at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver følgende tre ting: 1) Et skarpt blik for de resultater, en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på, 2) en intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelighed, resultatkrav og klare formål, 3) en stærk forståelse for, hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgruppen, mellemledergruppen eller frontlinjeledergruppen.

   


Bibliografi

 • Bang, H. (2008). Effektivitet i lederteam - hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? Tidsskrift for norsk psykologforening, 45: 272-286.
 • Bang, H. (2010). Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter. Upublisert ph.d.-avhandling. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Bang, H. & Øverland, K.Ø. (2009). Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de? Rapport 2009, Bergen: Administrativt Forskningsfond ved NHH.
 • Bang, H., Fuglesang, S.L., Ovesen, M.R. & Eilertsen, D.E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 51: 253-261.
 • Bang, H. & Midelfart, T.N. (2010). Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 47 4-15.
 • Bang, H. (2011). Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget (4. utg.).
 • Bang, H. & Midelfart, T.N. (2012): Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Bang, H. (2012). What prevents senior executives from commenting upon miscommunication in top management team meetings? Qualitative Research in Organizations and Management, 7: 189-208.
 • Bang, H. (2013). Organisasjonskultur: En begrepsavklaring. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 50: 326-336.
 • Bang, H. & Midelfart, T.N. (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I: S. Einarsen & A. Skogstad (red.). Ledelse på godt og vondt, pp. 279-302. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Bang, H., Midelfart, T.N., Molly-Søholm, T. & Elmholdt, C. (2015). Effektive ledergrupper - for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. København: Dansk Psykologisk Forlag

   

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Kan man drive her og nu-forretning – og samtidig handle langsigtet forsvarligt? Med andre ord: Er det muligt at generere SUNDE PENGE?
Udkommer Torsdag 6. maj 2021

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Mandag 31. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.