Edel Irene Nørgaard

Edel Irene Nørgaard

Om forfatteren

Edel Irene Nørgaard er uddannet lærer, læse- og ordblindevejleder. Hun er især optaget af arbejdet med ordblinde elever samt hvordan, man som læsevejleder støtter sine kolleger i arbejdet med elevernes skriftsproglige udvikling – i alle fag.

 

Til daglig arbejder Edel Irene Nørgaard som lærer, læse- og ordblindevejleder på Vestfjendsskolen i Viborg kommune, hvor hun har været ansat siden 1988. Hun har undervist i dansk i 15 år indskolingen. Hun har desuden undervist adskillige år i dansk og engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen. Edel Irene Nørgaard har gennemført et toårigt Erasmus+ projekt, “Literacy across the curriculum”, og er oplægsholder i forbindelse med dette.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.