Af Edel Irene Nørgaard, Pernille Hasselholdt Bach og Dorte Siliam Kristensen

Lydmonstre – leg og læsning

  • Antal
    -
    +
    800,00 kr.
I alt
800,00 kr.
640,00 kr. ekskl. moms
Tidlig indsats kan forebygge og reducere afkodningsvanskeligheder. Med Lydmonstre kan du give dine elever den bedste start på den skriftsproglige udvikling.

* NYHED 13. MARTS *

Lad dine elever arbejde med Lydmonstre! Luk nonsensord ind i undervisningen på en legende måde.

Lydmonstre – leg og læsning hjælper med at opspore, forebygge og reducere afkodningsvanskeligheder ved at lukke det fonologiske arbejde ind i undervisningen på systematisk, vedholdende og sjov vis til gavn for alle ikke mindst læseudfordrede elever.

I materialet bliver ‘lydmonstre’ visuel­le repræsentationer for nonsensord, som hjælper eleverne med at skelne mellem nonsensord og ord med mening. Underviseren og eleverne opbygger i fællesskab et univers, hvor lydmonstrene er centrum for forskellige sjove aktiviteter. Der arbejdes med bl.a. med bogstavernes lyde, og eleverne både læser og skriver.

Forskning viser, at en tidlig indsats kan forebygge og reducere afkodningsvanskeligheder, hvilket er et vigtigt mål for materialet. Arbejdet med lydmonstrene kan være med til at bygge bro mellem bogstavkendskab til begyndende læsekompetence.

Materialet består af mange forskellige Lydmonster-kort/nonsensord, skriveopgaver, spil, lege og aktiviteter, evalueringsopgaver og testark. Materialet kan bruges, når eleverne har et kendskab til bogstavernes standardlyde.

Lydmonstre – leg og læsning henvender sig primært til børnehaveklasse og 1. klasse. Det kan også benyttes i forbindelse med læseudfordrede elever i 2.-5. klasse.

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
9788771858143
Antal sider
301

Om forfatterne

Edel Irene Nørgaard

Edel Irene Nørgaard er uddannet lærer, læse- og ordblindevejleder. Hun er især optaget af arbejdet med ordblinde elever samt hvordan, man som læsevejleder støtter sine kolleger i arbejdet med elevernes skriftsproglige udvikling – i alle fag.

Pernille Hasselholdt Bach

Pernille Hasselholdt Bach er uddannet lærer og læsevejleder. Hun er især optaget af elevernes læse- og skrivetilegnelse samt tidlig opsporing af elever med læsevanskeligheder.

Dorte Siliam Kristensen

Dorte Siliam Kristensen er uddannet lærer, læse- og ordblindevejleder samt certificeret Alkalær diplom-underviser. Hun er især optaget af elevernes læse- og skrivetilegnelse, ordblindevenlig undervisning og indsatser for elever med læsevanskeligheder og ordblindhed.

Målgruppe

Børnehaveklasse og 1. klasse. Materialet kan også benyttes i forbindelse med læseudfordrede elever i 2.-5. klasse.

Kopisider

Alle kopisider til Lydmonster-materialet kan findes her.

Anmeldelser

Når det ikke tidligere er blevet værdsat at arbejde med nonsensord i undervisningen, tror jeg, at det i høj grad skyldes, at området udfordrer os. Arbejdet med nonsensord bliver let til en løsrevet aktivitet, der oser af kedeligt terperi og gentagelser, og som ikke giver mening for eleverne.

Hertil kommer at mange eksperter har udtrykt betænkeligheder ved undervisning i nonsensord. Fx argumenteres der med, at det vil være mere effektivt at fokusere på at lære eleverne meningsfulde ord og bygge ordforråd, og at nonsensord kan skabe forvirring hos eleverne. Men måske holder disse argumenter ikke længere?

Jeg oplever, at LYDMONSTRE – LEG OG LÆSNING kan tilføje en værdifuld dimension til elevernes forståelse af skriftsprogets lydprincipper og lægge fundamentet for en solid læseudvikling. Det eksplicitte arbejde med nonsensord styrker alle elevers afkodning, men jeg ser også tegn på, at det eksplicitte arbejde hjælper de elever som har svært ved at fange lydprincipperne ”af sig selv” under andre aktiviteter.

Margit Gade, PD i specialpædagogik/læsevanskeligheder og foredragsholder

Relaterede varer