Af Lene René Nielsen og Helle Vaabengaard

AKTIV håndskrivning * PAKKE MED 3 STK. *

Pakke med 3 stk. Elevbog

  • Antal
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Elevbogen til AKTIV håndskrivning indeholder øvelser, hvor eleverne tegner skriveveje i luften, på tavler og på papir.

AKTIV håndskrivning giver eleverne mulighed for at være aktive og samarbejdende om håndskrivning. Udgangspunktet er, at skrivning i skolestarten er en fysisk aktivitet, som skal være både legende men også lærerstyret.

Håndskrivning fylder ikke længere i den almindelige undervisning, og visse steder udtrykker lærere, at der slet ikke er behov for at træne håndskrivning. Erfaring er, at når eleverne bliver bevidste om bogstavernes form, så bliver det lettere både at læse og skrive, hvilket er helt fundamentale værktøjer for læring i skolen.

Målet med AKTIV håndskrivning er
– at læreren underviser eksplicit i bogstavernes form og skrivevej i en sammenbundet skrift
– at læreren får viden om bevægelser, der styrker elevernes skriveteknik
– at eleverne er fysisk aktive både grov- og finmotorisk
– at eleverne samarbejder om opgaver at eleverne arbejder med flere sanser og med deres motorik
– at eleverne bliver motiveret for at arbejde med deres skrift.

Elevbogen til AKTIV håndskrivning indeholder øvelser, hvor eleverne tegner skriveveje i luften, på tavler og på papir. De skal mundtligt forklare skriveveje og tegne ovenpå modeller for at arbejde med en metakognitiv tilgang til håndskrivning. Eleverne vil i materialet stifte bekendtskab med bogstavfamilierne, som ses på bogstavfamilieplakaten.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-778-8 (3-PAK)
Antal sider
72

Om forfatterne

LN
Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

HV
Helle Vaabengaard

Helle Vaabengaard er Læse-skrivekonsulent med fleksibel Master i Pædagogiske Udviklingsarbejder og medforfatter til AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for børnehaveklassen.

Anmeldelser

Det så dejligt at arbejde med AKTIV håndskrivning. Det er tydeligt, at eleverne lærer at genkende bogstaverne, når de arbejder med deres former med både krop og hånd.

Eleverne bruger flere sanser i deres indlæring af bogstaverne, men også de den første læse- og skriveindlæring.

Den sammenbundne skrift hjælper dem både til at blive mere sikker i deres håndskrivning, men det er også en støtte for syntesedannelsen.

Signe Stiig – Læsevejleder og dansklærer

Webinar

På webinaret om AKTIV håndskrivning kan du få indblik i tankerne bag materialet.

Få link til det gratis on demand webinar ved at udfylde formularen her.

FAGLIGT OPLÆG

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer