Af Conni Camille Isgaard

Læs sammen 0-1 ARBEJDSBOG

 • Antal
  -
  +
  100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Eventyrligt system til den første læseundervisning.

I ARBEJDSBOGEN er der synlige læringsmål for hvert kapitel, og kapitlerne har hver sin farve, hvilket gør det nemt for eleverne at navigere i bogen på egen hånd.

Læs sammen er et system til den første læseundervisning. Bøgerne sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers med alfer, sten-glukker, snupse-svampe, Alkymisten, skovens dyr og menneskebørnene Hans og Frida.

Læs sammen bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkodningsstrategier, læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig bevidsthed.

Læs sammen inkluderer alle børn med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der lægges op til en mangfoldighed af kreativitet, værkstedsundervisning, musik og bevægelse, og systemet viser nye veje til forældreinddragelse.

Læs sammen-systemet er tænkt til den første læsning i 0.-1. klasse. Systemet kan anvendes til grundig bogstavgennemgang til 0. klasse eller bogstavrepetition i 1. klasse. Læse- og arbejdsbogen introduceres allerede fra første skoledag.

Musik og sang af Martin Isgaard og Lauralil Ellise Isgaard.

Med lærervejledningen følger adgang til download og print af kopiarkene i farver samt adgang til arbejdsbogen som tavlebog fra systemets hjemmeside. Se instruktion for login i lærervejledningen.

I ARBEJDSBOGEN er der synlige læringsmål for hvert kapitel, og kapitlerne har hver sin farve, hvilket gør det nemt for eleverne at navigere i bogen på egen hånd. Bogens flapper giver eleverne overblik over formålet med opgaverne og understøtter eleverne i deres arbejde. Når bogens flapper er slået ud, får eleven et samlet overblik over alle vokaler og konsonanter.

Lærerteksten i bunden af hver side udpeger alle fokusområder for læreren og indeholder konkrete anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med dagens emne.

Hvert kapitel afsluttes med evalueringsark, hvor eleverne selv evaluerer på de synlige læringsmål fra kapitlets start.
Arbejdsbogen indeholder mange forskellige typer opgaver, som tilgodeser forskellige læringsstile.

Bagest i bogen findes bogstavkort og  lydbilled-alfabetkort, der kan klippes ud, så eleverne kan pusle med ord og sætninger. Kortene med lydbilled-alfabetet hjælper eleverne med at huske bogstavernes lyde. Find alle kopiarkene her.

Læsebogen og arbejdsbogen introduceres allerede fra første skoledag.

S sten-gluk hånddukken er et af væsnerne i bogsystemet: Læs sammen 1-2 – Et differentieret lærebogssystem til 1.-2. klasse.
Sten-glukken repræsenterer bogstavet s og spiser alt, der begynder med s, så skoven er ryddet for skrald.
Den kan anvendes i undervisningen eller sendes hjem sammen med weekenddagbogen som kan printes fra https://laessammen.dpf.dk/

Mål: Siddende: 20 cm. Bredde: 20 cm.
Materiale: Blød plys.

Kan købs via Time2learn.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7158-627-5
Antal sider
96

Om forfatteren

Conni Camille Isgaard

Conni Camille Isgaard arbejder som dansklærer og læsevejleder.

Anmeldelser

Universet i materialet er et, børnene vil elske, og det vil motivere til opmærksomhed. Børn, der bliver undervist, som materialet er tænkt, bliver helt sikkert dygtige. For underviseren er der rigtig mange elementer at holde styr på. Her synes jeg, lærervejledningen er meget vigtig. Den er inspirerende, struktureret og grundig. Vejledningen tydeliggør, hvordan den nyeste forskning ligger som basis for materialet. Det er sympatisk, at hjemmet forsøges inddraget i processen. Et gedigent og spændende materiale

Folkeskolen.dk, oktober 2018

Forebyggende indsatser for elever i risiko for dysleksi

Vil du gerne vælge et læsebogssystem til 0. klasse med forebyggende indsatser for elever i risiko for dysleksi?

Læs sammen arbejder med de to undervisningselementer, som netop har til formål at støtte børn, som risikerer at komme bagud på et tidligt tidspunkt – integreret staveundervisning og øvelse i at huske og sige bogstavlyde.

Læs sammen samler de metoder ude i klasserne, som har vist størst effekt ifølge flere års afprøvninger og i overensstemmelse med danske og udenlandske forskningsresultater – både hvad angår at løfte de elever, der er i risiko for dysleksi, men også at udfordre elever, der har brug for flere udfordringer.

Læs sammen arbejder både med differentieret læseundervisning i samme læsebog, og alle elever har integreret staveundervisning med at pusle lydrette ord med udvalgte bogstaver, som er gennemgået.

Kopisider

Ved køb af lærervejledningen kan alle kopisider downloades her.

Læs sammen

Læs sammen 0-1 består af:

 • Læsebog
 • Arbejdsbog
 • Lærervejledning med adgang til 170 kopiark med danskspil med lydrette ord, målplakater og opgaver med fokus på opdagende skrivning
 • Videoer med musik-bevægelsessange med alfabetet til hver kapitelhistorie*
 • Video med håndfonemer*
 • Arbejdsbogen som Tavlebog
 • Sten-gluk hånddukke

*Videoer kan ses på youtube.

Gratis plakater
Plakat med Lydalfabet og Læseforståelsesstrategier kan downloades gratis.

På Læs sammens facebook-side kan du se datoer for foredrag i Danmark og i Læs sammens facebook-gruppekan undervisere udveksle inspiration.

Om illustratoren

Bøgernes flotte billedunivers er illustreret af Vibeke Wang.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for børnehaveklasse-1. klasse.

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer